Начало
НачалоМедицински стандартиЗакони
 
в сила от 13.04.2007
 
ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ (Обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 от 1998 г., бр. 153 от 1998 г.; изм. с § 4 от Закона за деноминация на лева, бр. 20 от 1999 г., бр. 62 от 1999 г., бр. 65 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 69 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 110 от 1999 г ...
 
ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО В сила от 01.01.2005 г. Обн. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г., изм. ДВ. бр.46 от 3 Юни 2005г., изм. ДВ. бр.76 от 20 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.85 от 25 Октомври 2005г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., и ...
 
Отменен с § 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина - ДВ, бр. 31 от 13 април 2007 г., в сила от 13.04.2007 г. Разпоредбата на чл. 10, ал. 2 се прилага за срок до една година от деня на влизане
 
ЗАКОН ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ (Обн., ДВ, бр. 62 от 09.07.1999 г.; изм. с § 4 от Закона за деноминацията на лева, бр. 20 от 05.03.1999 г.; доп., бр. 88 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 113 от 1999 г.; попр., бр. 114 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 36 от 2000 г., бр. 65 от 2000 г., бр. 108 от 2000 г.; бр ...
 
ЗАКОН ЗА ХРАНИТЕ Обн. ДВ. бр.90 от 15 Октомври 1999г., изм. ДВ. бр.102 от 21 Ноември 2003г., изм. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г., изм. ДВ. бр.87 от 1 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.99 от 9 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30, ДВ. бр.31, бр.34, бр. 51, изм. доп. ДВ бр. ...
 
ЗАКОН за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането (Обн., ДВ, бр. 102 от 21.11.2003 г., изм. доп. ДВ бр. 70/2004 г., изм. ДВ бр. 30, изм. доп. ДВ бр. 65/2006 г., изм. ДВ бр. 31/2007 г.) Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) С този закон се уреждат обществените отношения, свързани с даряването, взем ...
 
ЗАКОН ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ (Обн., ДВ, бр. 30 от 02.04.1999 г.; изм. с § 4 от Закона за деноминация на лева - бр. 20 от 05.03.1999 г.; изм., бр. 63 от 2000 г., бр. 74 от 2002 г., бр. 75 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 120 от 2002 г., бр. 56 от 2003 г.; изм., бр. 76 ...
 
ЗАКОН ЗА СЪСЛОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА МАГИСТЪР-ФАРМАЦЕВТИТЕОбн. ДВ. бр.75 от 12 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г.Глава първа.ОБЩИ РАЗПОРЕДБИЧл. 1. (1) Този закон урежда устройството, организацията и дейността на съсловната организация на магистър-фармацевтите, условията за упражня ...
 
ЗАКОН ЗА СЪСЛОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ, АКУШЕРКИТЕ И АСОЦИИРАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИОбн., ДВ, бр. 46 от 3.06.2005 г. Глава първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. Този закон урежда устройството, организацията и дейността на съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциир ...
 
1 | 2 |    следваща ›   последна »  
   
Бюлетин
   
   
Начало |  За нас |  Условия за ползване |  Реклама при нас |  Контакти  
© 2007 ДокБГ ООД Всички права запазени. Съдържанието публикувано в doctorbg.com е изцяло за Ваша информация и не трябва да се приема като заместител на медицинска консултация при Вашия личен лекар или друг специалист. Винаги трябва да търсите съвет от Вашия личен лекар преди да предприемете нов фитнес режим или да започнете да спазвате диета. С използването на doctorbg.com Вие декларирате че сте запознати с условията за ползване, правата и отговорностите. ДокБГ ООД не носи отговорност за съдържанието на който и да е сайт достигнат чрез външни препратки от doctorbg.com
 
Free Sitemap Generator