Начало
НачалоЗдравни новиниНа фокусДиагноза и лечение хепатит C (HCV)
Диагноза и лечение хепатит C (HCV) 09 юни 2010

В American Family Physician бяха публикувани най-новите препоръки за диагноза и лечение на инфекцията с хепатит С вирус (HCV). Обзорът не се фокусира върху специфични групи пациенти като деца, бременни, трансплантирани, лица коинфектирани с хепатит В и/или HIV.

Около 170 млн са заразените с HCV в световен мащаб. Този брой съставлява около 3% от световното население. В САЩ превалентността на антитела срещу HCV е 2% при лицата над 20-годишна възраст и много по-висока при високорискови групи (8-9% при пациентите на хемодиализа). HCV се предава изключително по перкутанен път - експозиция на заразена кръв.

Инфекцията с HCV е свързана със сериозна заболеваемост, включително от хепатоцелуларен карцином и цироза. Затова високорисковите групи трябва да бъдат тествани за наличието на антитела, а положителните реакции - верифирцирани с PCR.

Настоящи терапевтични стратегии.
Главните терапевтични цели при пациентите с HCV включват забавяне и предотвратяване на прогресията на фиброзата и развитието на цироза. Настоящото лечение на хепатит С инфекцията се базира на пегилиран интерферон и ribavirin. Използват се две форми пегилиран интерферон - interferon alfa-2a и interferon alfa-2b.

Продължителността на лечението се определя от генотипа на HCV и вирусологичния отговор към терапията. Пациентите с генотипове 1 и 4 се лекуват в продължителност на 48 седмици, а тези с генотипове 2 и 3 - за период от 24 седмици. В близко бъдеще се очаква навлизането на нови препарати, като най-вероятно новите терапевтични режими ще включват 3-лекарствени комбинации.

Количественият HCV RNA анализ е главен фактор, който определя отговора към терапията и подходящия момент за спирането й. Постигането на негативни вирусни нива в рамките на 4 седмици след започване на терапията е свързано с продължителен вирусологичен отговор. Обратно, неуспехът за постигане на 100-кратно намаляване на вирусния товар до седмица 12 има силна негативна прогностична стойност за продължителен вирусологичен отговор. Това означава, че терапията най-вероятно е неефективна и трябва да бъде спряна.

Абсолютни противопоказания за лечение на HCV инфекцията са: настояща злоупотреба с алкохол и наркотични субстанции, активен автоимунен хепатит или наличието на друго състояние, което може да бъде влошено от прилагането на ribavirin и интерферон, свръхчувствителност към медикаментите, бременност. Бъбречната недостатъчност е абсолютна контраиндикация за прилагането на ribavirin.

Други абсолютни противопоказания за лечение на HCV инфекцията: тежко съпътстващо сърдечносъдово заболяване, неконтролирано тежко депресивно състояние, психоза, биполярно разстройство, нелекуван хипертиреоидизъм. Относителни контраиндикациии са: данни за декомпенсирана цироза.

Първото нещо, с което трябва да започне терапията, е спирането на всякаква употреба на алкохол. Лицата, инфектирани с HCV, трябва да бъдат ваксинирани срещу хепатит А и В. Пациентите с хронична HCV инфекция и цироза трябва периодично да преминават ултразвуково проследяване с цел превенция на хепатоцелуларен карцином.

Специфични препоръки за клиничната практика

1. Скрининг за HCV инфекция не трябва да се провежда в
общата популация (при лица без повишен риск).

2. Пациентите с HCV трябва да бъдат ваксинирани срещу HBV и HAV

3. Абстиненция от алкохолна употреба

4. При пациенти с HCV инфекция и цироза - ултразвуков скрининг за хепатоцелуларен карцином

5. Стандартно лечение: рибавирин и пегилиран интерферон

През последните години се разработват нови интерферони (consensus interferon и albinterferon alfa-2b) и рибавиринови алтернативи (taribavirin) с цел подобряване на ефективността, безопасността и поносимостта на хроничната HCV терапия. Текат проучвания във фаза 3 и с нови протеазни инхибитори (telaprevir и boceprevir), като бъдещите режими най-вероятно ще включват нов препарат + рибавирин + интерферон.

Свързани теми
Лечение HBV инфекцията: иницииране, спиране и промяна на терапията


 

Бюлетин
   
   
Начало |  За нас |  Условия за ползване |  Реклама при нас |  Контакти  
© 2007 ДокБГ ООД Всички права запазени. Съдържанието публикувано в doctorbg.com е изцяло за Ваша информация и не трябва да се приема като заместител на медицинска консултация при Вашия личен лекар или друг специалист. Винаги трябва да търсите съвет от Вашия личен лекар преди да предприемете нов фитнес режим или да започнете да спазвате диета. С използването на doctorbg.com Вие декларирате че сте запознати с условията за ползване, правата и отговорностите. ДокБГ ООД не носи отговорност за съдържанието на който и да е сайт достигнат чрез външни препратки от doctorbg.com
 
Free Sitemap Generator