Начало
НачалоЗдравни новиниНа фокусНай-големите постижения в онкологията през 2010 г.
Най-големите постижения в онкологията през 2010 г. 25 ноември 2010

В Journal of Clinical Oncology бе публикуван доклад на American Society of Clinical Oncology (ASCO) относно най-големите постижения в областта на онкологията през 2010 г. В статията основно място заемат 12 проучвания, повечето, докладвани на годишната среща на ASCO.

1. Двойна химиотерапия при възрастни пациенти с рак на белия дроб: комбинацията carboplatin + paclitaxel превъзхожда монотерапията с gemcitabine и vinorelbine.

2. Най-добрата преживяемост при рак на панкреаса, докладвана досега: фаза 3 проучване сочи, че комбинацията от 5-fluorouracil, leucovorin, irinotecan и oxaliplatin (FOLFIRINOX) превъзхожда монотерапията с gemcitabine (Gemzar).

3. Терапията с bevacizumab (Avastin), добавен към стандартната терапия с carboplatin и paclitaxel, удължава преживяемостта без прогресия при напреднал рак на яйчника.

4. Ipilimumab подобрява преживяемостта при напреднал меланом: за пръв път фаза 3 проучване показва удължаване на преживяемостта при напреднал меланом. Препаратът представлява моноклонално антитяло, активиращо Т-лимфоцитите.

5. Хипофракционирана лъчетерапия при ранен рак на гърдата: къс 3-седмичен курс с висока доза радиация е еднакво ефективен на стандартния 5-седмичен курс.

6. Crizotinib - специфичен ALK инхибитор, води до значителна честота на отговор при пациенти с рак белия дроб и ALK мутация (наблюдаваща се при около 20%); при над 2/3 от пациентите било отчетено свиване на туморния обем

7. PLX4032, повлияващ BRAF, води до висока честота на отговор при пациенти с напреднал меланом и BRAF мутация (срещаща се при 50% от пациентите).

8. Палиативната грижа, добавена към химиотерапията, значително подобрява преживяемостта при рак не белия дроб.

9. Проучване сочи, че над 3/4 от пациентите, провеждащи химиотерапия, страдат от проблеми съня, което е 3 пъти повече от общата популация.

10. Раковата ваксина sipuleucel-T (Provenge) бе одобрена за приложение при пациенти с метастатичен хормон-рефрактерен рак на простатата. Агентът е първият имунопрепарат, използван за това заболяване.

11. Cabazitaxel (Jevtana) бе одобрен за употреба при пациенти с напреднал хормон-рефрактерен рак на простатата, с неуспешна предишна терапия с docetaxel.

12. Проучване откри дългосрочни рискове от сърдечни проблеми при деца и юноши, лекувани по повод раково заболяване с антрациклини и/или облъчване в областта на гръдния кош; тези пациенти имат 6 пъти повишен риск от застойна сърдечна недостатъчност спрямо сиблингите без рак.

Други забележителни постижения

Хематологични злокачествени заболявания

- Dasatinib (Sprycel) и nilotinib (Tasigna) може би са по-ефективни опции от по-стария тирозинкиназен инхибитор imatinib (Gleevec) при пациенти с хронична миелоидна левкемия

- Поддържащата терапия с lenalidomide забавя прогресията на мултипления миелом

- Pralatrexate (Folotyn) бе одобрен като монотерапия при релапсирал или рефрактерен периферен Т-клетъчен лимфом. Препаратът блокира RFC-1 - протеин, свръхекспресирен при Т-клетъчния лимфом

- Ofatumumab (Arzerra) бе одобрен за лечение на релапсирала или резистентна хронична лимфоцитна левкемия. Агентът представлява моноклонално антитяло срещу CD20.

Рак на гърдата

- Eribulin (Halaven) подобрява общата преживяемост при метастатичен рак на гърдата; препаратът бе одобрен за лечение на напреднало заболяване при пациенти, лекувани с поне 2 химиотерапевтични режима.

- премахването на по-малко лимфни възли при сентинел лимфонодно позитивен рак на гърдата не повлиява преживяемостта

- негативните сентинелни възли са достатъчни за да се потвърди, че няма разпространение на раковия процес.

Гастроинтестинални ракови заболявания

- Sunitinib (Sutent) забавя раковото разпространение при пациенти с панкреатични невроендокринни тумори

Генитоуринарни и гинекологични заболявания

- внимателното мониториране е адекватна опция при пациенти с нискорисков рак на простатата

- Pazopanib (Votrient) бе одобрен за лечение на рак на бъбрека въз основа на проучване в трета фаза, сочещо подобрена преживяемост

- нов скринингов подход за рак на яйчника дава обещаващи резултати при постменопаузни жени с умерен риск. Подходът се базира на комбинация от CA-125, възрастта на пациента и провеждането на трансвагинална сонография.

Тумори на главата и шията

- туморите, позитивни за HPV, са свързани с по-добра преживяемост

- биопсията на сентинелни лимфни възли дава обещаващи резултати при ранен орален рак

Рак на белия дроб

- стереотактичната лъчетерапия е потенциална алтернатива при пациенти с неоперабилен ранен рак на белия дроб

Меланом

- солариумите повишават риска от меланом

- прилагането на алфа-интерферон след хирургична намеса подобрява общата преживяемост при пациенти с меланом, сочи мета-анализ

Педиатрични ракови заболявания

- генетични варианти са свързани със загубата на слуха при деца, лекувани с cisplatin

- Детският глиом, за разлика от този при възрастните, не се повлиява от комбинирано лечение с bevacizumab + irinotecan.

- късните ефекти на детския рак значително намаляват очакваната продължителност на живота

- Imatinib, добавен към химиотерапията, подобрява преживяемостта без инциденти при деца с високорискова остра лимфобластна левкемия.

 

Бюлетин
   
   
Начало |  За нас |  Условия за ползване |  Реклама при нас |  Контакти  
© 2007 ДокБГ ООД Всички права запазени. Съдържанието публикувано в doctorbg.com е изцяло за Ваша информация и не трябва да се приема като заместител на медицинска консултация при Вашия личен лекар или друг специалист. Винаги трябва да търсите съвет от Вашия личен лекар преди да предприемете нов фитнес режим или да започнете да спазвате диета. С използването на doctorbg.com Вие декларирате че сте запознати с условията за ползване, правата и отговорностите. ДокБГ ООД не носи отговорност за съдържанието на който и да е сайт достигнат чрез външни препратки от doctorbg.com
 
Free Sitemap Generator