Начало
НачалоЗдравни новиниНа фокусОбновени препоръки за лечение на рак на гърдата
Обновени препоръки за лечение на рак на гърдата 18 март 2009

Нови препоръки за лечение на рака на гърдата бяха издадени на 14-та Годишна конференция на National Comprehensive Cancer Network (NCCN). Препоръчва се генетична консултация на всички жени с дуктален карцином in situ или ранен инвазивен рак на гърдата, при които генетичният тест сочи повишен риск от хередитарен (наследствен) рак на гърдата.

Д-р McCormick (Sloan-Kettering Cancer Center) обяснява, че тази препоръка се базира на проучване от 2007 г., което сочи драматично нарастване на взетите решения за билатерална мастектомия (от 4% през 1998 г на 11% през 2003) от жени с унилатерално заболяване и висок генетичен риск. Новата препоръка би позволила на тези жени да вземат по-информирани решения относно локалната терапия.

Новата препоръка за генетична консултация е една от промените/добавките в обновеното ръководство за третиране на карцинома на гърдата, които включват и:

- ревизия на статуса на радиационното подсилване при жени с ранен инвазивен рак на гърдата на опционален
- нов подход за мастектомия при рекурентно заболяване
- употребата на ЯМР
- препоръки за реконструкция на гърдата
- локална терапия при жени с метастатично заболяване
- ранкиране на химиотерапевтичните и хормон-терапевтичните опции

Промени относно лъчетерапията
В предишното ръководство се препоръчваше третирането на цялата гърда с подсилена лъчетерапия (фотони, брахитерапия, или електронен сноп). В настоящите препоръки подсилването е посочено като опционално. Промяната се базира на голямото проучване EORTK, което сочи, че подсилването не води до по-малък риск от рекуренция на заболяването при жени над 60 години. Това обаче не е така при жените под 40-годишна възраст, като известна полза има и при жените между 41 и 50 и между 51 и 60-годишна възраст. Затова подсилването на лъчетерапията е упоменато като опционално.

За клиницистите, третиращи жени с локално напреднало заболяване, се предлага нов подход. Ако пациентът не е бил подлаган на лъчетерапия и е бил третиран първоначално с мастектомия, се предлага друга опция - хирургична резекция плюс лъчетерапия на гръдната стена и вътрешните мамиларни лимфни възли (в допълнение на хирургичната резекция или тоталната мастектомия с аксиларна дисекция).

Хирургична намеса при жените с метастатично заболяване.
Важна промяна в новото ръководство има в лечението на жени с метастатично заболяване. При тези жени би могла да се наблюдава полза от извършването на локална гръдна хирургична интервенция и/или лъчетерапия. Тази палиативна локална терапия трябва да се има предвид главно при жените с отговор към първоначалната система терапия. Добавянето на тази препоръка се базира на няколко ретроспективни проучвания, сочещи по-добра преживяемост след премахване на първичния тумор с негативни граници.

Употреба на ядрено-магнитен резонанс
Употребата на ЯМР също е засегната в новия документ. Авторите му отбелязват, че все още няма ясен консенсус относно ЯМР. Все пак обновлението препоръчва ЯМР за скриниране на жените с висок риск, за анализиране на разпространението на заболяването (особено за скриниране за вторични лезии), за определяне на терапевтичния отговор към адювантната терапия, за изследване на гърди с аксиларен лимфен възел с аденокарцином и нормална мамограма.

Откритите с ЯМР лезии трябва да бъдат биопсирани поради високата честота на фалшиво положителни находки. 75% до 80% от лезиите, установени чрез ЯМР, са доброкачествени. Употребата на ЯМР води и до повишена честота на мастектомии. Няма сведения, сочещи че ЯМР-свързаните мастектомии имат някакво влияние върху локалното рецидивиране и преживяемостта.

Адювантна терапия и реконструкция на гърдите.
Новото ръководтсво ранкира възможните терапии, както следва:

При жени, нелекувани с trastuzumab (Herceptin, Genentech), предпочитаните режими са:

- TAC (docetaxel [Taxotere] плюс doxorubicin [Adriamycin] плюс cyclophosphamide);
- плътен режим АС (doxorubicin + cyclophosphamide), последвани от paclitaxel на всеки 2 седмици;
- TC (docetaxel + cyclophosphamide);
- AC (doxorubicin + cyclophosphamide).

При жени, третирани с trastuzumab, се препоръчват следните адювантни режими

- АС (doxorubicin + cyclophosphamide), последвани от T (docetaxel) + едновременно trastuzumab;
- TCH (docetaxel, carboplatin, trastuzumab).

В новите препоръки има и секция относно принципите на гръдна реконструкция след хирургична интервенция. Най-общо секцията се отнася само за хирурзите с опит както в пластичната така и онкохирургията. Отбелязва се, че реконструкцията може да бъде извършена по време на или след мастектомията

www.doctorbg.com

 

Бюлетин
   
   
Начало |  За нас |  Условия за ползване |  Реклама при нас |  Контакти  
© 2007 ДокБГ ООД Всички права запазени. Съдържанието публикувано в doctorbg.com е изцяло за Ваша информация и не трябва да се приема като заместител на медицинска консултация при Вашия личен лекар или друг специалист. Винаги трябва да търсите съвет от Вашия личен лекар преди да предприемете нов фитнес режим или да започнете да спазвате диета. С използването на doctorbg.com Вие декларирате че сте запознати с условията за ползване, правата и отговорностите. ДокБГ ООД не носи отговорност за съдържанието на който и да е сайт достигнат чрез външни препратки от doctorbg.com
 
Free Sitemap Generator