Начало
НачалоЗдравни новиниНа фокусОстеопороза - скрининг, превенция, диагноза и лечение
Остеопороза - скрининг, превенция, диагноза и лечение 06 февруари 2009

Препоръки относно скрининга, превенцията, диагнозата и лечението на остеопорозата бяха публикувани в American Family Physician. Остеопорозата е свързана с повишен риск от фрактури, следствие на ниската костна маса и струкурното преустройство на костната тъкан.

Само в САЩ около 8 милиона жени и 2 милиона мъже имат остеопороза, а над 34 млн - остеопения. Въпреки широко възприетите препоръки за скрининг, диагноза и лечение съществува несъответствие между знанията и ефективната клинична практика. Проучване сочи, че само 49% от жените биват проследявани и лекувани според препоръките.

Около една на всеки две жени претърпява остеопоротична фрактура, като по-възрастните мъже също не са предпазени. При последните, въпреки по-ниската заболеваемост, се наблюдава по-висока смъртност от бедрени фрактури в сравнение с женския пол.

Настоящите ръководства препоръчват скриниране на всички жени над 65 годишна възраст и на високорисковите жени между 60- и 64-годишна възраст, като за целта трябва да се използва двойноенергийна рентгенова абсорбциометрия (DEXA). Някои организации препоръчват скринирането на всички мъже над 70-годишна възраст.

DEXA критериите за остеопороза, дефинирани от СЗО, са Т-score на гръбнак и бедро под -2.5, а критериите за остеопения - T-score между -1 и -2.5.

Понижената гонадна функция, съпъстваща стареенето, води до костна загуба и тогава остеопорозата е първична. Хроничните заболявания, хранителните дефицити и някои токсични нокси, които повлияват костния метаболизъм, предизвикват вторична остеопороза.

Ефективното лечение на пръв избор при пациенти с остеопороза, установена чрез DEXA или предишни фрактури, включва превенция на паданията, адекватен калциев прием (поне 1200 мг/ден) и прием на витамин D (поне 700 до 800 международни единици на ден).

Препоръчва се и лечение с бифосфонати. При избрани пациенти могат да бъдат приложени raloxifene, calcitonin, teriparatide или хормонална терапия. Raloxifene е индикиран в дози 60 мг/дневно при вертебрални фрактури.

Специфични клинични препоръки за превенция на фрактурите и лечение на остеопорозата:

►за намаление на риска от падане: физическа активност, физикална терапия, анализ и елиминиране на някои рискове, намаляване или спиране на препарати с психотропно действие
►лицата над 60 години с цел намаляване на риска от фрактури трябва да приемат витамин D в дневни дози 700-800 МЕ с или без калций
►с цел превенция на остеопоротичните фрактури се препоръчва употребата на бифосфонати при следните индикации:

•Alendronate, 70 mg/седмично, орално - бедрени, вертебрални и невертебрални фрактури
•Ibandronate, 150 mg/месечно, орално - вертебрални фрактури
•Risedronate, 35 mg/седмично, орално - бедрени, вертебрални и невертебрални фрактури
•Bandronate, 3 mg/всеки 3 месеца/4 дози, интравенозно
•Залендронова киселина, 5 mg/годишно/3 дози - интравенозно - бедрени, вертебрални и невертебрални фрактури

►при постменопаузни жени с остеопороза, особено при високорисковите за рак на гърдата, е индикиран raloxifene с цел превенция на вертебрални фрактури.
►при постменопаузни жени е индикиран и calcitonin с цел превенция на рекурентните вертебрални фрактури.
►при жени с претърпени вертебрални фрактури може да се приложи teriparatide с цел превенция на рекурентни вертебрални и невертебрални фрактури

Специфични клинични препоръки относно популациите, които трябва да бъдат скринирани за остеопороза:

►всички жени над 65-годишна възраст
►избрани постменопаузни жени и мъже на възраст между 50 и 69 години с рискови фактори за фрактура (ниво на доказателство С)
►всички мъже над 70 години (ниво на доказателство С)

www.doctorbg.com

 

Бюлетин
   
   
Начало |  За нас |  Условия за ползване |  Реклама при нас |  Контакти  
© 2007 ДокБГ ООД Всички права запазени. Съдържанието публикувано в doctorbg.com е изцяло за Ваша информация и не трябва да се приема като заместител на медицинска консултация при Вашия личен лекар или друг специалист. Винаги трябва да търсите съвет от Вашия личен лекар преди да предприемете нов фитнес режим или да започнете да спазвате диета. С използването на doctorbg.com Вие декларирате че сте запознати с условията за ползване, правата и отговорностите. ДокБГ ООД не носи отговорност за съдържанието на който и да е сайт достигнат чрез външни препратки от doctorbg.com
 
Free Sitemap Generator