Начало
НачалоЗдравни новиниНа фокусНационалният здравен институт на САЩ издаде консенсус за третиране на хепатит В инфекцията
Националният здравен институт на САЩ издаде консенсус за третиране на хепатит В инфекцията 09 януари 2009

Националният здравен институт на САЩ (NIH) издаде препоръки за третиране на пациентите с хепатит В инфекция (HBV). Консенсусът е публикуван в Annals of Internal Medicine.

Хепатит В е основен причинител на чернодробни заболявания в световен мащаб, като е една от водещите причина за цироза и хепатоцелуларен карцином. Въвеждането на специфична ваксина доведе до значително намаляване на броя на новите случаи на остър хепатит В сред деца, юноши и възрастни в САЩ. В световен мащаб този успех все още не е постигнат и както острият, така и хроничният хепатит В продължават да създават глобални здравни проблеми.

Главните проблеми, засегнати в консенсусното решение на NIH, са настоящата заболеваемост, естествения ход на HBV, ползите и рисковете от настоящите терапевтични опции, наличните средства за мониториране на лечението и оценяване на резултатите.

Главните цели на анти-HBV терапията са предотвратяване на прогресията на заболяването - най-вече развитието на цироза и чернодробна недостатъчност, като и превенция на хепатоцелуларния карцином. Най-общо целта на антивирусната терапия е намаляване на смъртността

В САЩ към момента 7 медикамента са одобрени за лечение на зрели индивиди с хронична HBV инфекция: интерферон-алфа, пегилиран интерферон-алфа; нуклеозидните/нуклеотидни аналози lamivudine, adefovir dipivoxil, entecavir, telbivudine и tenofovir disoproxil fumarate. За деца са одобрени само интерферон-алфа и lamivudine.

Рандомизирани контролирани проучвания сочат, че тези 7 препарата подобряват маркерите на заболяването в краткосрочен план, а именно: HBV ДНК нива, загуба или сероконверсия на HBsAg, чернодробните тестове, хистологичните тестове. Данните относно ефектите на тези агенти върху дългосрочните клинични резултати, а именно обща смъртност, чернодробна смъртност, развитие на хепатоцелуларен карцином, са оскъдни. Това до голяма част се дължи на факта, че тези клинични събития често не се наблюдават дори и десетилетия след инфектиране с HBV.

Интерфероновият курс има дефиниран курс (16-48 седмици) и не е свързан с развитието на вирусна резистентност. Терапията с нуклеозидни или нуклеотидни аналози може да бъде дългосрочна, често с неопределена продължителност. Тя може да доведе до появата на резистентност. Всички одобрени препарати намаляват HBV ДНК, но по-добри резултати във вирусологичен аспект се наблюдават при нуклеозидните/нуклеотидните аналози в сравнение с плацебо. При първите времето и степента на снижаване на вирусния товар са по добри.

Интерферонът се прилага чрез подкожна инжекция и може да причини системни симптоми - главоболие, гадене, грипоподобни симптоми, депресия и някои хематологични отклонения. Обратно, нуклеозидните/нуклеотидните аналози се прилагат орално и са подходящи и безопасни при пациенти с неуспешна интерферонова терапия. Ако терапията с тези аналози се спре твърде рано, може да се наблюдава повторна виремия и реактивация на хепатита. Някои аналози могат да предизвикат бъбречна токсичност, миопатия и/или митохондриална токсичност.

Терапията с нуклеотидни и нуклеозидни аналози е показана при пациенти с бързо влошаваща се чернодробна функция и при пациентите с декомпенсирана цироза, усложнена с асцит, чернодробна енцефалопатия или хеморагии, следствие на чернодробна хипертония. Поради риска от чернодробна недостатъчност, интерфероните са противопоказани при тази група.

Пациентите с компенсирана цироза също трябва да бъдат лекувани поради повишения риск от клинично значими усложнения. Пациентите с HBV инфекция, приемащи имунисупресивна или противоракова химиотерапия, имат повишен риск от изостряне на хепатита. Тази група трябва да бъде лекувана с антивирусна терапия преди стартиране на имуносупресивната или противотуморната химиотерапия.

При лицата с хронична HBV инфекция, персистиращо увеличенитe HBV DNA и аланинаминотрансфераза (АлАТ) нива в кръвта са най-важните предиктори за цироза или хепатоцелуларен карцином. Други рискови фактори са HBV генотип C, мъжки пол, по-голяма възраст, фамилна история за хепатоцелуларен карцином, коинфекция с хепатит С или HIV.

Предлагат се различни стратегии за мониториране, но няма ясен консенсус, позволяващ избиране на един най-добър подход. Загубата на HBsAg може би е най-добрият маркер, тъй като отразява имунитет към HBV, понижен риск от развитието на цироза и хепатоцелуларен карцином и по-добра преживяемост. Трябва да се отбележи, че сероконверсията рядко се наблюдава като отговор към лечението.

Повишените HBV ДНК нива изглежда са предиктори за развитието на цироза и хепатоцелуларен карцином, а супресията на HBV ДНК e свързана с подобрение на АлАТ и хистологичните тестове. Не е ясно обаче дали индуцираното от терапията понижение на HBV ДНК e свързано с по-добри клинични резултати.

От поставянето на диагнозата, оптималното третиране на HBV инфекцията изисква доживотно рутинно мониториране, дори и ако пациентът е асимптоматичен, отбелязват авторите на консенсуса. Те наблягат, че обучението на лекарите и пациентите са ключът към добрите клинични резултати.

Вижте още:

Лечение HBV инфекцията: иницииране, спиране и промяна на терапията

www.doctorbg.com

 

Бюлетин
   
   
Начало |  За нас |  Условия за ползване |  Реклама при нас |  Контакти  
© 2007 ДокБГ ООД Всички права запазени. Съдържанието публикувано в doctorbg.com е изцяло за Ваша информация и не трябва да се приема като заместител на медицинска консултация при Вашия личен лекар или друг специалист. Винаги трябва да търсите съвет от Вашия личен лекар преди да предприемете нов фитнес режим или да започнете да спазвате диета. С използването на doctorbg.com Вие декларирате че сте запознати с условията за ползване, правата и отговорностите. ДокБГ ООД не носи отговорност за съдържанието на който и да е сайт достигнат чрез външни препратки от doctorbg.com
 
Free Sitemap Generator