Начало
НачалоЗдравни новиниНа фокусКонтрол и лечение на инфекциите, причинени от Acinetobacter baumannii
Контрол и лечение на инфекциите, причинени от Acinetobacter baumannii 28 ноември 2008

В Lancet Infectious Diseases са публикувани настоящите стратегии за контрол и лечение на инфекциите с Acinetobacter baumannii - резистентен на антимикробни средства патоген, срещащ се при много критично болни хоспитализирани пациенти.

Честотата на инфекциите с A baumannii се увеличава през последните десетилетия. Това покачване може да се дължи на нарастването на броя на уязвимите индивиди следствие на напредъка в медицинските грижи на критично болните и слаби пациенти. Успоредно с нарастващата честота на тези инфекции се докладва и покачване на степента на антимикробна резистентност от страна на A baumannii.

Източниците на A baumannii включват почва и храни като зеленчуци, месо и риба. При здрави индивиди за кратко време може да се наблюдава кожна колонизация с ниска плътност. Колонизацията на гърлото, ноздрите и интестиналния тракт е рядка.

Инфекцията с A baumannii се среща най-често при критично болни хоспитализирани пациенти, особено при тези в напреднала възраст, със сериозно подлежащо заболяване, имуносупресия, тежка травма и изгаряния. Другите рискови фактори представляват инвазивни процедури като поставяне на катетри, механична вентилация, както и продължителният болничен престой и предишно прилагане на антибиотици.

A baumannii може да причини пневмония, бактериемия, инфекция на оперативното място, инфекции на кожата и меките тъкани, инфекции на пикочния тракт, вторичен менингит, особено при пациенти с вентрикуларни дрениращи тръби, и перитонит при пациенти, подложени на перитонеална диализа.

Придобитите в обществото инфекции с A baumannii, които обикновено протичат тежко, се наблюдават в Югоизточна Азия и Австралия при пациенти, страдащи от ХОББ, бъбречна недостатъчност или захарен диабет, както и при индивиди, злоупотребяващи с алкохол и цигари. Инфекция с A baumannii може да настъпи и при пациенти, жертви на природно бедствие или война.

Взривовете на инфекции, причинени от резистентни щамове на A baumannii, подлагат на сериозна опасност общественото здраве, тъй като епидемиологията е комплексна, а адекватният контрол - труден.

Потенциални източници на епидемиологични взривове са: контаминирани медицински инструменти и предмети, колонизация на кожата на медицинския персонал. Имплементирането на специфични мерки за контрол би било улеснено от идентифицирането на тези източници чрез културелни изследвания.

За контрол на инфекциите с A baumannii трябва да се спазват стриктно някои правила: почистване на болничния терен, адекватно стерилизиране на медицинското оборудване, поддържане на висока хигиена от страна на персонала.

Вентлаторната пневмония, кръвните инфекции и другите инфекции, причинени от A baumannii, изискват ефективно антимикробно лечение. Ефективни срещу A baumannii са: сулбактам, антипсевдомонални пеницилини, цефалоспорини, карбапенеми, монобактами, аминогликозиди, флуорохинолони, тетрациклини, глицилциклини и полимиксини.

Високата и нарастваща резистентност на A baumannii към тези препарати ограничава избора на подходяща антибактериална терапия. Микробиологични изследвания сочат, че около 30% от щамовете в световен мащаб са мултилекарствено резистентни. Въпреки това, между различните географски области се наблюдават различия.

Въпреки че карбапенемите отдавна се смятат за средство на пръв избор при A baumannii инфекциите, в някои области се наблюдава застрашително растяща резистентност на патогена към този клас антибиотици. Карбапенем-резистентните изолати се повлияват по-слабо от сулбактам. Клинични проучвания сочат, че щамовете с мултилекарствена резистентност се повлияват много добре от полимиксини. Преклинични изследвания сочат, че minocycline, особено неговият дериват - tigecycline, са високоефективни срещу A baumannii.

www.doctorbg.com

 

Бюлетин
   
   
Начало |  За нас |  Условия за ползване |  Реклама при нас |  Контакти  
© 2007 ДокБГ ООД Всички права запазени. Съдържанието публикувано в doctorbg.com е изцяло за Ваша информация и не трябва да се приема като заместител на медицинска консултация при Вашия личен лекар или друг специалист. Винаги трябва да търсите съвет от Вашия личен лекар преди да предприемете нов фитнес режим или да започнете да спазвате диета. С използването на doctorbg.com Вие декларирате че сте запознати с условията за ползване, правата и отговорностите. ДокБГ ООД не носи отговорност за съдържанието на който и да е сайт достигнат чрез външни препратки от doctorbg.com
 
Free Sitemap Generator