Начало
НачалоЗдравни новиниНа фокусКонсенсус за диагностика и лечение на псориатичен артрит
Консенсус за диагностика и лечение на псориатичен артрит 28 октомври 2008

Американската ревматологична асоциация издаде препоръки за диагнозата и лечението на псориатичния артрит (ПсА). Новото ръководство е публикувано в Annals of the Rheumatic Disease.

Разнообразните прояви на болестта, заедно с различната тежест и протичане, представляват предизвикателство за лекуващия лекар. Терапевтичните решения трябва да се взимат, като се имат предвид изследванията на различните засегнати области, включително кожата и ноктите. Възпалението със своето негативно влияние може да доведе до тежко увреждане на функциите и качеството на живот на пациента.

Целта на новото ръководство е да се предоставят най-съвременните опции за лечение на различните клинични прояви на псориатичния артрит. Новите препоръки са базирани на литературни източници и експертни консенсуси.

Специфични препоръки за диагностициране на ПсА

- диагноза псориатичен артрит се поставя, ако пациентът отговаря на CASPAR (ClASsification criteria for Psoriatic ARthritis) критериите, които включват: възпалително мускулоскелетно заболяване с поне 3 от следните точки:
а) псориазис (2 точки, всички останали критерии носят 1 точка)
б) история за псориазис (освен ако има наличен псориазис в момента)
в) фамилна история за псориазис (освен ако има лична история за псориазис)
г) промени в ноктите, дактилит, юкста-артикуларно костно формиране на рентгенографията, негативен ревматоиден фактор

- възпалителното мускулоскелетно заболяване може да включва болка, засягаща ставите, гръбнака и/или ентезиума, съпъстваща се с зачервяване, затопляне и подуване, сутрешна скованост.
- диагнозата псориатичен артрит трябва да бъде потвърдена от дерматолог, а мускулосклететното заболяване - от ревматолог

Базови изследвания и тестове:

- изследване на периферните стави
- болка (по аналогова или категорийна скала, самодокладвана от пациента)
- самооценка на пациента за активността на болестта и функционалните способности
- здравносвързано качество на живот
- умора, измерена от пациента
- изследване на С-реактивен протеин, СУЕ
- рентгенография
- находки, предиктори за лоша прогноза - най-вече прогресиране на периферноставното заболяване и съпровождащо увреждане: полиартикуларно заболяване, повишена СУЕ, рефрактерност към провежданата фармакотерапия, наличие на увреждания - установени клинично или рентгенографски, функционална загуба, намалено качество на живот

Специфични препоръки за лечение на псориатичния артрит

- периферен артрит: нестероидни противовъзпалителни средства, вътреставни глюкокортикоидни инжекции, DMARDs (болестомодифициращи антиревматични средства), инхибитори на тумор-некротизиращ фактор алфа (TNF-alpha).

- системните корткостероиди не се препоръчват за лечението на псориазис, тъй като могат да предизвикат постстероиден псориазис и други нежелани ефекти. Тяхната употреба е оправдана при специфични обстоятелства, като приемът им не трябва да е дългосрочен или хроничен

- златните соли, chloroquine и hydroxychloroquine не се препоръчват за лечението на псориатичен артрит

- въпреки че DMARDS теоретично могат да запазят интегритета и функцията на ставите, намалявайки или предпазвайки от увреждане, тези ефекти при ПсА не са докладвани при нито един от наличните агенти.

- фактори, върху които трябва да се базира изборът на DMARD: относителна ефикасност, леснота при приложение, цена за мониториране, цена на лекарството, време за постигане на задоволителни резултати, честота и тежест на страничните ефекти

- наличните към момента данни подкрепят прилагането на следните DMARDs като терапия от първа линия: sulfasalazine, leflunomide, methotrexate и cyclosporine.

- при инициране на DMARD терапия - консултация с ревматолог

- дефиниция за неуспех на DMARD терапията: неуспех на терапията с поне 1 DMARD (самостоятелно или в комбинация с друг препарат) в рамките на 1 курс (поне 3 месеца продължителност, поне 2 месеца - стандартна таргетна доза).

- дефиниция за DMARD нетолеранс или токсичност: спиране на лечението с медикамента поради нетолеранс или токсичност преди изминаването 2 месеца или след 2 месеца, когато поне 2 месеца терапията е била в терапевтични дози.

- няма категорични данни, поддържащи прилагането на комбинирана терапия. Все пак тя е наложителна при пациенти, неподдаващи се на лечението с 1 агент, или при поява на прогресия въпреки приложената терапия.

- терапията с инхибитор на TNF-alpha се препоръчва при пациенти, неотоговарящи на терапията с поне 1 стандартно DMARD, или при пациенти с лоша прогноза въпреки успешно повлияване от DMARD терапията.

www.doctorbg.com

 

Бюлетин
   
   
Начало |  За нас |  Условия за ползване |  Реклама при нас |  Контакти  
© 2007 ДокБГ ООД Всички права запазени. Съдържанието публикувано в doctorbg.com е изцяло за Ваша информация и не трябва да се приема като заместител на медицинска консултация при Вашия личен лекар или друг специалист. Винаги трябва да търсите съвет от Вашия личен лекар преди да предприемете нов фитнес режим или да започнете да спазвате диета. С използването на doctorbg.com Вие декларирате че сте запознати с условията за ползване, правата и отговорностите. ДокБГ ООД не носи отговорност за съдържанието на който и да е сайт достигнат чрез външни препратки от doctorbg.com
 
Free Sitemap Generator