Начало
НачалоЗдравни новиниНа фокусДиагноза и лечение на първичен алдостеронизъм
Диагноза и лечение на първичен алдостеронизъм 28 август 2008

Първичният алдостеронизъм включва група състояния, при които продукцията на алдостерон е твърде висока. При този вид алдостеронизъм продукцията на хормона е относително независима от ренин-ангиотензиновата система и от натриевото натоварване.

Свръхпродукцията на алдостерон предизвиква сърдечносъдови увреждания, потискане на плазмения ренин, хипертония, задръжка на натрий и засилена калиева екскреция, която може да доведе до хипокалиемия. Причините на първичния алдостеронизъм са различни и включват аденом на надбъбречната жлеза, едностранна или двустранна адренална хиперплазия, а в редки случаи - наследствени (глюкокортикоидо-повлияващ се алдостеронизъм, фамилен хипералдостеронизъм тип 1)

Според Европейската ендокринологична асоциация за първичен алдостеронизъм трябва да се изследват високорисковите пациенти (пациенти с хипертония и хипокалиемия) чрез определяне на алдостерон-рениновото отношение в стандартни условия. За потвърждаване или изключване на алдостеронизма е необходимо прилагането на един от четирите най-използвани потвърдителни теста. Всички пациенти с първичен алдостеронизъм трябва изследвани томографично с цел изключване на адренокортикален карцином.

Специфични препоръки за диагностициране на първичен алдостеронизъм:

- изследване на високорискови групи с голяма превалентност на заболяването - пациенти със стадий 1 (> 160 - 179/100 - 109 mm Hg), стадий 2 (>180/110 mm Hg) или медикорезистентна хипертония; хипертония и спонтанна или диуретично индуцирана хипокалиемия; хипертония с адренална инциденталома; хипертония и фамилна история за ранна хипертония или цереброваскуларен инцидент на възраст под 40 година. Изследване за първичен алдостеронизъм се препоръчва и за всички роднини от първа линия на пациент с алдостеронизъм.

- идентифицирането на първичен алдостеронизъм в изброените по-горе рискови групи е най-добре да се извърши чрез отчитане на алдостерон-рениновото отношение. За дефинитивно потвърждаване или отхвърляне на диагнозата се препоръчва извършването на потвърдителни тестове и чак след това класификация на субтипа.

- за първоначално субтипиране се препоръчва извършването на адренална компютърна томография при всички пациенти с първичен алдостеронизъм. Така могат да се изключи адренокортикален карцином.

- за различаване на унилатерален и билатерален алдостеронизъм се препоръчва взимане на кръвни проби от венозните системи на двата на бъбрека. Това важи най-вече при пациентите, подлежащи на хирургична терапия.

- при пациенти с потвърден първичен алдостеронизъм под 20-годишна възраст или с фамилна история за първичен алдостеронизъм или инсулти под 40-годишна възраст се препоръчва генетично тестуване за фамилен хипералдостеронизъм.

Специфични препоръки за лечение на първичен хипералдостеронизъм:

- при пациентите с едностранен първичен алдостеронизъм се препоръчва унилатерална лапароскопска адреналектомия. При пациенти, нежелаещи хирургично лечение, се препоръчва терапия с анатогонист на минералкортикоидните рецептори. Медикаментозно лечение е индикирано при всички пациенти с двустранно надбъбречно заболяване или противопоказания за оперативна терапия. Медикамент на пръв избор е спиронолактон (spironolactone), а алтернатива - еплеренон (eplerenone).

За нормализиране на кръвното налягане и серумните натриеви нива при пациенти с фамилен хипералдостеронизъм се препоръчва първоначална терапия с нискодозови глюкокортикоиди.

www.doctorbg.com

 

Бюлетин
   
   
Начало |  За нас |  Условия за ползване |  Реклама при нас |  Контакти  
© 2007 ДокБГ ООД Всички права запазени. Съдържанието публикувано в doctorbg.com е изцяло за Ваша информация и не трябва да се приема като заместител на медицинска консултация при Вашия личен лекар или друг специалист. Винаги трябва да търсите съвет от Вашия личен лекар преди да предприемете нов фитнес режим или да започнете да спазвате диета. С използването на doctorbg.com Вие декларирате че сте запознати с условията за ползване, правата и отговорностите. ДокБГ ООД не носи отговорност за съдържанието на който и да е сайт достигнат чрез външни препратки от doctorbg.com
 
Free Sitemap Generator