Начало
НачалоЗдравни новиниНа фокусЛечение на инфекцията с Helicobacter pylori
Лечение на инфекцията с Helicobacter pylori 19 август 2008

От Американската асоциация по гастроентерология издадоха препоръки за лечението на инфекцията с Helicobacter pylori. Последните са публикувани в American Journal of Gastroenterology.

H. pylori e един от най-честите причинители на инфекции у човек. Бактерият е свързан с редица социалнозначими заболявания на горния храносмилателен тракт - хроничен гастрит, пептична язва, злокачествени ракови заболявания. Честотата на H. pylori инфекцията е тясно свързана със социоикономическото състояние на населението; тя е най-голяма в развиващите се страни. Дори и в развитите страни процентът на инфектираното население е тревожно висок - 30 - 40%.

От издаването на предишното ръководство през 1998 г. диагнозата и лечението на инфекцията с H. pylori се промениха драстично. Затова, обобщавайки най-новите открития и клиничен опит, от ACG издадоха обновление на старите препоръки.

За диагностицирането на инфекциите с H. pylori могат да се използват ендоскопски и неендоскопски методи. При нискорискови популации неендоскопският уреен тест на дъха и фекалният антигенен тест имат по-добра позитивна прогностична стойност, отколкото антителните тестове. Последните идентифицират имунната реакция към инфекцията, докато уреазният и фекалният тест идентифицират присъствието на активна хеликобактерна инфекция.

Индикации за ерадикация на H. pylori са: пептична язва, лимфом на мукозо-свързана лимфоидна тъкан (MALT) и диспепсията.

Все още съществуват противоречия относно тестването за H. pylori при наличието на функционална диспепсия, гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ), употреба на нестероидни противовъзпалителни средства, желязнодефицитна анемия и рискови фактори за развитието на стомашен рак. Въпреки това елиминирането на H. pylori инфекцията има полза при някои пациенти с функционална диспепсия. Според последни проучвания, съществува връзка между инфекцията с H. pylori и наличието на желязодефицитна анемия с неизяснен произход.

За потвърждаване на успешната ерадикация на хеликобакер е необходимо провеждането на тестове при пациенти с пептична язва, провеждали терапия, пациентите с персистиращи диспептични симптоми и H. pylori - свързан MALT лимфом. Тестуване е индикирано и при пациентите след резекция на ранен рак на стомаха.

Лечение на инфекциите с хеликобакер пилори (H. pylori)

Лечението на инфекцията с H. pylori се провежда с 10 - 14-дневен курс с инхибитор на протонната помпа, clarithromycin и amoxicillin или metronidazole. Друга терапевтична схема включва: инхибитор на протонната помпа, бисмут, тетрациклин (tetracycline) и metronidazole.

Частично поради повишаващата се резистентност на H. pylori към кларитромицин, честотата на успеваемост на първия режим е намаляла през последните години - до 70 - 85% в световен мащаб. 7-дневните режими имат по-ниска честота на успеваемост от 14-дневните.

Основните предиктори за терапевтичен неуспех на антихеликобактерната терапия са: непридържане към терапията и антибиотична резистентност. Огромна роля имат самите лекари, които трябва да обяснят колко важно е да се приема терапията, както е предписана. Съществуват оскъдни данни, че тютюнопушенето, алкохолната консумация и тежките диети имат негативен ефект върху терапията и намаляват вероятността за нейния успех.

Друга терапевтична опция от първа линия е 7-14-дневен курс с бисмут-съдържаща четворна комбинация.

Въпреки че редица европейски проучвания сочат последователната терапия като ефективна, то това не важи за Северна Америка. Затова и режимът не може все още да бъде препоръчван като стандартна опция от първа линия. Последователното лечение се състои от 5-дневен курс с инхибитор на протонната помпа и амоксицилин; следват допълнителни 5 дни с инхибитор на протонната помпа, кларитромицин и tinidazole.

Бисмутовата четворна терапия е най-често използваната спасителна терапия за персистираща инфекция с H. pylori. Данни от скорошни проучвания сочат, комбинацията, включваща и инхибитор на протонната помпа, levofloxacin и amoxicillin в продължение на 10 дни е по-ефективна и по-толерирана от бисмутовата четворна терапия при пациенти с персистираща инфекция, но все още не е призната в САЩ.

Няколко проучвания са сравнили алтернативите с бисмут-базираната четворна спасителна терапия, като: rifabutin - честота на ерадикация от 38% до 91%; furazolidone - честота на ерадикация от 52% до 90%; levofloxacin-базирана терапия.

Имайки предвид липсата на ефективни и утвърдени спасителни режими, най-разумният подход е прилагането на levofloxacin-базирана тройна терапия, при условие че бисмут- и кларитромицин-базираните режими са неефективни.

www.doctorbg.com

 

Бюлетин
   
   
Начало |  За нас |  Условия за ползване |  Реклама при нас |  Контакти  
© 2007 ДокБГ ООД Всички права запазени. Съдържанието публикувано в doctorbg.com е изцяло за Ваша информация и не трябва да се приема като заместител на медицинска консултация при Вашия личен лекар или друг специалист. Винаги трябва да търсите съвет от Вашия личен лекар преди да предприемете нов фитнес режим или да започнете да спазвате диета. С използването на doctorbg.com Вие декларирате че сте запознати с условията за ползване, правата и отговорностите. ДокБГ ООД не носи отговорност за съдържанието на който и да е сайт достигнат чрез външни препратки от doctorbg.com
 
Free Sitemap Generator