Начало
НачалоЗдравни новиниНа фокусНови препоръки за лечение на HIV
Нови препоръки за лечение на HIV 07 август 2008

Нови препоръки за лечение на HIV инфекцията бяха представени точно преди началото на XVII международна СПИН конференция в Мексико сити. Новото ръководство инкорпорира в себе си новоодобрените медикаменти и последните открития относно патофизиологията на заболяването.

Принципите на анти-HIV терапията, заложени в новото ръководство, са универсално приложими в страните със среден доход. Целта е да се постигне максимално потискане на вируса с минимална токсичност и максимална леснота.

От издаването на предишните препоръки през 2006 г. бяха одобрени 3 нови медикамента за лечение на HIV инфекцията. Това са maraviroc (който според авторите е важна добавка към оръжейния инструментариум, тъй като е първият медикамент, чиято цел е CCR5-ко-рецепторът на повърхността на клетката), raltegravir - инхибитор на интегразата, и etravirine - ненуклеозиден инхибитор на обратната транскриптаза (NNRTI) от второ поколение, ефективен при някои NNRTI резистентни HIV щамове.

Появата през последните 2 години на потентни, улеснени, по-безопасни режими с подобрена формулировка и фармакокинетика значително подобри къмплайъсна на пациентите и намали появата на резистентност, като най-общо предостави повече терапевтични възможности не само при стартирането на лечението, но и при избирането на втори, трети или четвърти режим.

Новото ръководство силно препоръчва започването на антиретровирусна терапия преди спадането на CD4 T-лимфоцитите под 350/μL при липса на контраиндикационни състояния. Според проучването SMART неконтролираната HIV репликация (> 100 000 копия/мл) и резултантната имунна активация са свързани с не-СПИН заболявания - сърдечносъдови чернодробни и бъбречни, както и не-СПИН малигнености. Пациентите с непълна вирусна супресия имат по-висока заболеваемост и смъртност в сравнение с постигналите пълен вирусен контрол.

Авторите отбелязват, че дефиницията за HIV прогресия става все по-обширна, тъй като HIV виремията и имунната активация влияят върху макроорганизма и органните системи по различни механизми.

Кога да се започне терапия?

Непроменени остават препоръките за стартиране на терапия при всеки пациент със симптоматична HIV-инфекция независимо от броя на CD4 лимфоцитите и вирусния това, както и при асимптоматичните пациенти с CD4 Т-лимфоцити под 200/μl

Инициацията на терапия при пациенти с CD4 в диапазона между 200 и 350 клетки трябва да бъде строго индивидуализирана.

Стартиране на терапията при брой на CD4 клетките над 350/μl се препоръчва, когато има опасност от по-бърза прогресия, а именно при вирусен товар над 100 000 копия/мл, бърз спад на CD4 клетките (над 100 за година). Ранното стартиране се препоръчва и при пациенти с висок сърдечносъдов риск, коинфекция с хепатит В или С (което води до по-бърза прогресия на чернодробното заболяване) и появата на HIV-свързана невропатия.

Избирането на режим.

Преди стартирането на антиретровирусна терапия пациентът трябва да бъде обстойно изследван, не само относно HIV инфекцията, но и всички съпътстващи състояния и заболявания. Задължително е извършването на тест за резистентност.

Промените относно избирането на режим първа линия при пациенти инфектирани с нерезистентен щам са малко. Гръбнакът на режима обикновено е NNRTI или ritonavir подсилен протеазен инхибитор (PI), комбинирани с два нуклеозирни инхибитора на обратната транскриптаза (NRTI). Darunavir не трябва да се използва при изготвянето на първа линия режим, а да се запази в случай на развитие на резистентност към PI.

Последните данни относно повишената честота на свръхчувствителност към abacavir и по-ниската ефективност при високи вирусни нива (над 100 000 копия/мл), както и повишения риск от сърдечносъдово заболяване, подсказват, че този медикамент трябва да се използва с внимание при изготвянето на режим.

При неуспех с NNRTI-базиран режим, режимът се сменя на 2 активни NRTI + ritonavir подсилен PI. В зависимост от NNRTI мутациите, може да се използва и etravirine.

При неуспех на PI-базиран режим, нещата могат да са усложнени. Ако мутациите се засекат рано, промяната на NRTI компонентата до 2 активни агента може да е достатъчна за спасяване на режима, но при появата и натрупването на резистентност, трябва да се обмисли употребата на darunavir или tipranavir.

Една от промените в препоръките е по-голямото наблягане върху пълната вирусна супресия. Одобряването на raltegravir e важна стъпка към постигането на вирусологична супресия при пациенти с мултирезистентен вирус.

Enfuvirtide остава важна опция при пациенти с дълга терапевтична история, но проблемите относно инжекционната му употреба и страничните реакции в мястото на инжектиране все повече лимитират употребата му.

www.doctorbg.com

 

Бюлетин
   
   
Начало |  За нас |  Условия за ползване |  Реклама при нас |  Контакти  
© 2007 ДокБГ ООД Всички права запазени. Съдържанието публикувано в doctorbg.com е изцяло за Ваша информация и не трябва да се приема като заместител на медицинска консултация при Вашия личен лекар или друг специалист. Винаги трябва да търсите съвет от Вашия личен лекар преди да предприемете нов фитнес режим или да започнете да спазвате диета. С използването на doctorbg.com Вие декларирате че сте запознати с условията за ползване, правата и отговорностите. ДокБГ ООД не носи отговорност за съдържанието на който и да е сайт достигнат чрез външни препратки от doctorbg.com
 
Free Sitemap Generator