Начало
НачалоЗдравни новиниНа фокусНови препоръки за третиране на предиабетните състояния
Нови препоръки за третиране на предиабетните състояния 25 юли 2008

Лечението на предиабета включва интензивни промени в начина на живот и поставянето на целеви кръвно налягане и липидни нива като при диабетиците. Това е част от консенсусното становище на Американската асоциация на клиничните ендокринолози (AACE), публикувано в Endocrine Practice.

Страдащите от предиабет, дефиниран като понижени глюкозни нива на гладно или нарушен глюкозен толеранс, само в САЩ са над 56 милиона души. Въпреки това от AACE смятат, че още милиони не са диагностицирани. Имайки предвид на голямата честота на диабет тип 2 и у нас, тенденциите са може би същите.

Тъй като предиабетът повишава риска от сърдечносъдови заболявания, както и от диабет тип 2, тези препоръки разширяват общите усилия за осъзнаването и ранната превенция и лечение на този тип диабет.

Тъй като няма официално одобрени фармакологични агенти за предотвратяване на прогресията на предиабета в диабет тип 2, новото ръководство предлага двустъпален подход за лечението на предиабета.

Първата цел е агресивната промяна в начина на живот. Въпреки че сама по себе си може да забави и дори предотврати прогресията предиабет -> диабет, доста често тази интервенция не е достатъчна, отбелязват от ААСЕ. При някои високорискови пациенти понякога се налага и медикаментозна терапия.

Втората цел е предотвратяване на сърдечносъдовите усложнения - най-вече чрез фармакотерапия при пациенти, чийто предиабет не се поддава само на лайфстайл промени. Освен медикаменти за гликемичен контрол, тази стъпка включва и прилагането на антихипертензивни и антидислипидемични агенти.

Ето и няколко важни въпроси, засегнати в консенсусните препоръки на ААСЕ:

1. Как се дефинират нормален глюкозен толеранс, предиабет и диабет и какви са критериите за диагностициране на всяко от тези три състояния?

Нормалните глюкозни нива се дефинират като глюкоза на гладно под 100 мг/дл, нива след глюкозно натоварване под 140 мг/дл. Диабетът се дефинира при нива на гладно над 126 мг/дл и постнатоварващи нива над 200 мг/дл. Интервалът между двете състояния се дефинира като предиабет. Предиабетът може да доведе до диабет тип 2, сърдечносъдови заболявания и микросъдови усложнения.

2. Какви са клиничните рискове при нелекуван предиабет.

Голямо проучване сочи, че рискът от смърт се покачва линейно с покачването на глюкозните нива на гладно от 95 до 200 мг/дл. При 8% от пациентите с нарушен глюкозен толеранс се наблюдава ретинопатия. При тези пациенти има повишение на честотата на хипертония (>140/90 mm Hg), клинично изявените сърдечносъдови заболявания и внезапна смърт.

3. Какви са главните цели и лечебни модалности в третирането на предиабета?

Интензивната промяна в начина на живот е безопасна и ефективна в подобряването на гликемията и понижаването на сърдечносъдовия риск. Пациентите с предиабет трябва да се придържат към стойности на артериалното налягане и серумните липиди, препоръчителни и за диабетиците. Необходимо е намаляване на теглото с 5 - 10% и дългосрочното му поддържане.

Препоръчва се и умерено интензивна физическа активност с продължителност 30-60 минути дневно поне 5 дни седмично. Диетата трябва да бедна на мазнини, особено на наситени и трансмазнини, и богата на фибри. За поддържането на нормално артериално налягане трябва да се избягва прекомерната употреба на натрий и алкохол.

Въпреки че от FDA няма одобрени агенти за лечение на предиабет, след обстоен анализ на съотношението полза/риск може да се прибегне до фармакологична терапия. Metformin и acarbose са безопасни и имат доказан ефект в превенцията на прогресията предиабет -> диабет. Тиазолидиндионите също намаляват този риск, но при тях основен проблем са докладваните случаи на конгестивна сърдечна недостатъчност и фрактури.

Целевите липидни нива на предиабетиците трябва да бъдат същите като на диабетиците. Статините са опция на избор за постигане на целеви нива на LDL холестерола от 100 мг/дл; нива на не-HDL-холестерол от 130 мг/дл и нива на аполипопротеин В от 90 мг/дл. Фибратите, жлъчните киселини, ezetimibe и други агенти също са полезни като съпътстваща терапия при някои пациенти. Ниацин има потенциал в подобряването на липидния профил, но има сведения за нежелани гликемични ефекти.

Кръвното налягане при предиабетиците трябва да бъде под 130/80 mm Hg. Като медикаменти на пръв избор се препоръчват ACE-инхибиторите и АТ1-блокерите. Калциевите блокери са подходящи за пациенти с рефрактерна хипертония. Поради гликемичните странични ефекти, тиазидите и бета-блокерите трябва да се избягват.

Аспирин се препоръчва за всички пациенти с предиабет, които нямат противопоказания - повишен риск от гастроинтестинални, интрачерепни и други хеморагии.

4. Как трябва да бъдат проследявани пациентите с предиабет?

- ежегоден тест за глюкозен толеранс
- изследвания за микроалбуминурия, глюкозни нива на гладно, гликиран хемоглобин и липидни нива на всеки шест месеца.

www.doctorbg.com

 

Бюлетин
   
   
Начало |  За нас |  Условия за ползване |  Реклама при нас |  Контакти  
© 2007 ДокБГ ООД Всички права запазени. Съдържанието публикувано в doctorbg.com е изцяло за Ваша информация и не трябва да се приема като заместител на медицинска консултация при Вашия личен лекар или друг специалист. Винаги трябва да търсите съвет от Вашия личен лекар преди да предприемете нов фитнес режим или да започнете да спазвате диета. С използването на doctorbg.com Вие декларирате че сте запознати с условията за ползване, правата и отговорностите. ДокБГ ООД не носи отговорност за съдържанието на който и да е сайт достигнат чрез външни препратки от doctorbg.com
 
Free Sitemap Generator