Начало
НачалоЗдравни новиниНа фокусПрепоръки за превенция и лечение на инсулта при деца
Препоръки за превенция и лечение на инсулта при деца 18 юли 2008

От Американската кардиологична асоциация (АКА) издадоха препоръки за превенцията и лечението на инсулта при деца. Новото ръководство е публикувано в Stroke.

Ръководството съдържа evidence-based препоръки за превенция на исхемичния инсулт при пациенти със сърповидноклетъчна анемия, Moyamoya, цервикоцефална артериална дисекация, кардиогенен емболизъм. В него са помествени и препоръки за изследване и лечение на хеморагичния инсулт, дозови протоколи за употребата на хепарин и варфарин при деца. Дискутирани са перинаталният инсулт и церебралната синовенозна тромбоза при деца.

Лечението на инсулта при новородени и деца е важно, но за жалост слабо изследвано. Главните точки от лечението на исхемичния инсулт са терапия на острия инсулт с цел запазване на неврологичната функция и дългосрочни усилия за превенция на втори инсулт, който се наблюдава при 10% до 25% от децата с инсулт. При високорисковите деца, например тези със сърповидноклетъчна анемия и вродени сърдечни заболявания, усилията за превенция на първия инсулт са също важни.

Инсултът трябва да бъде изследван с съдови образни техники възможно най-скоро. При повечето пациенти ЯМР ангиографията е разумна алтернатива на конвенционалната артериография, въпреки че последната е по-точна при идентифицирането на лезии в дисталните артериални клонове и интракраниалната вътрешна каротидна артерия.

Употребата на конвенционална артериография (КА) е препоръчителна при екстракраниални артериални дисекации, особено при дисекации на постериорната циркулация и васкулити на малките съдове, които трудно могат да бъдат изключени чрез ЯМР. Рискът за рецидивиране на тези събития е голям, а рискът от КА е сравнително малък. При хеморагичните и исхемични инсулти спешните образни изследвания трябва да включват: магнитна венография, тъй като 10% от хеморагиите при деца са следствие на тромбоза на церебралния венозен синус.

В зависимост от клиничната ситуация и обстановка, други образни техники също могат да бъдат полезни. Това са ултразвук, Доплеров ултразвук, компютърна томография, компютърна томографна ангиография, компютърна томографна перфузия, ЯМР, ЯМР перфузия и нуклеарна медицина.

Препоръки за деца със сърповидноклетъчна анемия


- третиранието на острия исхемичен инсулт следствие на СКА включва: оптимална хидратация и корекция на хипоксемията и системната хипотония

- при деца между 2 и 16 години с абнормална транскраниална Доплерова ултрасонография рискът от инсулт може да се снижи чрез периодични кръвопреливания с цел намаляване на % HbS.

- при деца със СКА и потвърден церебрален инфаркт е необходимо провеждането на редовни еритроцитни трансфузии заедно с изследването на желязото с цел превенцията на хемохроматоза.

- преди провеждането на конвенционална артериография HbS трябва да се снижи чрез трансфузии.

Препоръки за деца с инсулт и сърдечно заболяване

- лечението на конгестивната сърдечна недостатъчност е препоръчително. То може да снижи риска от кардиогенен емболизъм

- с цел подобряване на сърдечната функция и намаляване на риска от инсулт, вродените сърдечни лезии при възможност трябва да бъдат поправени. Това важи особено за комплексни лезии с висок риск от последващ инсулт. Тази препоръка не важи за пациентите с foramen ovale.

- поради повишения риск от цереброваскуларни усложнения, свързани с атриалния миксом, последният трябва да бъде резециран.

Препоръки за оценка и лечение на хеморагичния инсулт при деца


- идентифициране на лечимите рискови фактори преди появата на повторен кръвоизлив; децата с нетравматичен мозъчен кръвоизлив трябва да бъдат изследвани в контекста на рисковите фактори - вкл. с стандартна церебрална ангиография, в случай че неинвазивните тестове нямат диагностична стойност.

- при деца с дефицит на някой от факторите на съсирване, трябва да се проведе заместваща терапия със съответния фактор. След травма такава терапия се препоръчва и за децата с по-слаб факторен дефицит.

- тъй като вродените съдови аномалии са свързани с повишен риск от повторен кръвоизлив, лезиите трябва да бъдат идентифицирани и коригирани, ако това е клинично възможно.

- при деца с мозъчен кръвоизлив стабилизиращите мероприятия трябва да включват: оптимизация на дихателната дейност, контрол на системната хипертония и епилептичните припадъци, лечение на повишеното вътречерепно налягане.

Честотата на инсулт сред децата е достатъчно ниска, за да не позволи планирането на проучвания с цел оптимизирани на терапията. Съществуват възрастови разлики в причините, манифестациите и отговора към терапията при пациентите с инсулт. Това изисква особена предпазливост в третирането на инсулта при деца по същия начин като при възрастни.

www.doctorbg.com

 

Бюлетин
   
   
Начало |  За нас |  Условия за ползване |  Реклама при нас |  Контакти  
© 2007 ДокБГ ООД Всички права запазени. Съдържанието публикувано в doctorbg.com е изцяло за Ваша информация и не трябва да се приема като заместител на медицинска консултация при Вашия личен лекар или друг специалист. Винаги трябва да търсите съвет от Вашия личен лекар преди да предприемете нов фитнес режим или да започнете да спазвате диета. С използването на doctorbg.com Вие декларирате че сте запознати с условията за ползване, правата и отговорностите. ДокБГ ООД не носи отговорност за съдържанието на който и да е сайт достигнат чрез външни препратки от doctorbg.com
 
Free Sitemap Generator