Начало
НачалоЗдравни новиниНа фокусЕфективната терапия на панкреатичния рак остава все още недостижима цел
Ефективната терапия на панкреатичния рак остава все още недостижима цел 10 юли 2008

Въпреки експанзивния напредък в терапията на гастроинтестиналните тумори през последните години, лечението на панкреатичния рак е в застой. Редица проучвания, сравняващи гемцитабин (gemcitabine) базирани терапевтични режими, показаха разочароващи резултати. Две нови проучвания показаха малка полза от провеждането на комбинираната терапия, но много клиницисти смятат тези ползи за недостатъчни и неоправдаващи токсичността и вложените средства.

Панкреатичният рак е 8-та най-честа причина смърт от раково заболяване. Дори и при лечение, по-малко от 5% преживяват 5 години. Заболяването в свързано с редица предизвикателства, което прави ефективната терапия трудна. Ракът на панкреаса често се диагностицира в късен стадий, обикновено са налице метастази и други симптоми като болка и кахексия.

Ракът на панкреаса е силно резистентен на химиотерапия, а системната терапия води до съвсем малки ползи. Около 10 до 15% от пациентите имат операбилни тумори, но дори и при тях рискът за рецидив е висок. Въпреки тези негативни аспекти, съвсем е възможно с развитието на нови стратегии адювантната терапия да подобри прогнозата при тези пациенти

Адювантна и комбинирана терапия с Gemcitabine

Gemcitabine е стандартът за лечение на напреднал панкреатичен рак. Въпреки че е по-добър от останалите химиотерапевтици, самостоятелната му употреба има минимални резултати. Многобройни проучвания описват употребата на Gemcitabine с други агенти, като успехът е различен.

Резултатите от CONKO-001 проучването сочат, че в адювантен контекст gemcitabine е по-ефективен от наблюдение. При пациентите, претърпели пълна резекция по повод панкреатичен рак, средната преживяемост била 13.4 месеца при gemcitabine групата и 6.9 месеца в контролната група.

Авторите на CONKO-001 отбелязват, че голям брой рандомизирани проучвания с комбинирани терапии, включващи gemcitabine, сочат че комбинираната терапия не е по-добра от монотерапията с gemcitabine. Въпреки това две проучвания (GEMCAP и PA.3) сочат малко по-добра преживяемост при комбинирана терапия.

При GEMCAP проучването gemcitabine бил комбиниран с capecitabine. Резултатите посочили 7% по-голяма преживяемост с тази терапия.

Биологични агенти

Изследванията в областта на панкреатичния рак все повече се съсредоточват в създаването на нови таргетни агенти, антагонизиращи механизмите, които лежат в основата на развитието, оцеляването и прогресията на раковите клетки. Ракът на панкреаса има специфични биологични особености, които сочат че този клас агенти биха били ефективни.

Смята че, механизми, включващи рецептора за епидермален растежен фактор (EGFR) и съдовия ендотелен растежен фактор, играят важна роля в биологията на този вид рак. Резултатите от PA.3 проучването сочат, че блокирането на EGFR пътища с тирозинкиназния инхибитор erlotinib в комбинация с gemcitabine, води до подобряване на преживяемостта.

Въпреки първоначалните обещаващи резултати, по-нататъшните проучвания, свързани с VEGF, бяха неуспешни. Други биологични агенти, като фарнезилтрансферазния инхибитор tipifarnib и инхибитора на матричната металопротеиназа - marimastat, също се оказаха неефективни.

По-голяма роля на лъчетерапията?

Въпреки че ефикасността на лъчетерапията не е окончателно доказана от големи рандомизирани проучвания, тя често се прилага при пациенти с нерезецируем локално напреднал рак на панкреаса. Тя често се прилага заедно с флуоропиримидинна терапия, която действа като сенсибилизатор.

Някои рандомизирани проучвания сочат известни ползи при прилагането на мултимодална терапия. При едно от тях било установено, че комбинацията gemcitabine с лъчетерапия е свързана с по-добра преживяемост в сравнение с gemcitabine самостоятелно при пациенти с локализиран нерезецируем панкреатичен рак.

Бъдещи тенденции.

Какво влияние ще окажат резултатите от двете проучвания GEMCAP и PA.3 върху рутинната практика не е ясно, но е много вероятно да продължи употребата на gemcitabine като монотерапия.

Сега, повече от всякога, е необходимо сътрудничество между лекари, учени, фармацевтична индустрия и регулатори с цел да се осигури изследването, разработката и навлизането на иновативни лекарствени комбинации.

www.doctorbg.com

 

Бюлетин
   
   
Начало |  За нас |  Условия за ползване |  Реклама при нас |  Контакти  
© 2007 ДокБГ ООД Всички права запазени. Съдържанието публикувано в doctorbg.com е изцяло за Ваша информация и не трябва да се приема като заместител на медицинска консултация при Вашия личен лекар или друг специалист. Винаги трябва да търсите съвет от Вашия личен лекар преди да предприемете нов фитнес режим или да започнете да спазвате диета. С използването на doctorbg.com Вие декларирате че сте запознати с условията за ползване, правата и отговорностите. ДокБГ ООД не носи отговорност за съдържанието на който и да е сайт достигнат чрез външни препратки от doctorbg.com
 
Free Sitemap Generator