Начало
НачалоЗдравни новиниНа фокусОбновени препоръки за лечение на белодробна артериална хипертония
Обновени препоръки за лечение на белодробна артериална хипертония 18 юни 2008

Белодробната артериална хипертензия се дефинира като средно налягане в белодробната артерия ≥ 25 mm Hg и белодробно капилярно налягане ≤ 15 mm Hg, измерено чрез сърдечна катетиризация. Белодробната хипертензия (БАХ) е нарушение, следствие на редица подлежащи състояния или заболявания, засягащи белодробната циркулация. Независимо от етиологията си, БАХ е сериозно и често прогресиращо състояние, което води до деснокамерна дисфункцияа и засягане на активитетния толеранс. Прогресията често води до десностранна сърдечна недостатъчност и смърт.

Патогенезата не белодробната хипертензия не е напълно изяснена и включва както генетични, така и фактори на средата, повлияващи съдовата структура и функции.

Последните препоръки за лечение на белодробната хипертензия бяха публикувани през 2004 година. Оттогава досега бяха проведени няколко важни клинични проучвания и бяха одобрени редица терапевтични подходи. Затова се наложи издаването на настоящия гайдлайн, публикуван в Chest.

Поради комплексността на диагностичните изследвания и достъпните терапевтични подходи, настоящият гайдлайн силно препоръчва прехвърлянето на пациентите с белодробна хипертензия в специализирани за това състояние центрове.

Настоящите препоръки обобщават лечебния алгоритъм за терапията на БАХ в зависимост от функционалния клас. При изготвяне на терапевтичния подход освен функционалния клас трябва да се имат предвид кардиопулмоналната хемодинамика, дистанцията, измината за 6 минути, признаците и симптомите на десностранна сърдечна недостатъчност, профилът на страничните ефекти от терапията и лекарствените взаимодействия. Цената също има определящо значение.

Функционален клас II. Одобрените медикаменти за лечение на пациенти с белодробна хипертония са sildenafil и подкожен или интравенозен treprostinil. Поради по-лесното си приложение и добра ефикасност sildenafil е първото средство на избор при повечето пациенти. В момента текат проучвания с sitaxsentan и ambrisentan, включващи пациенти с белодробна хипертензия с функционален клас 2.

Функционален клас III. За лечението на БАХ функционален клас III има 5 одобрени от FDA медикамента, спадащи към три терапевтични класа, което позволява вземането на рационални терапевтични решения за индивидуалния пациент.

При пациенти с ранна БАХ функционален клас три повечето експерти препоръчват 1 или 2 от одобрените орални терапевтични възможности (bosentan или sildenafil). При избиране междру тези два агента, трябва да се има относителната им токсичност (напр. пациентите с чернодробни проблеми се справят по-добре на sildenafil, докато при пациентите с очно заболяване или рекурентен епистаксис се препоръчва bosentan). Sildenafil обаче е по-евтин.

Пациентите с напреднала БАХ функционален клас III може да се нуждаят от простаноид - например интравенозен epoprostenol или treprostinil, инхалаторен iloprost или подкожен treprostinil.

Функционален клас IV. Съществуват одобрени агенти за лечение на пациенти с белодробна хипертония във функционален клас IV. Въз основа на клиничния опит и проучвания новият гайдлайн силно препоръчва използването на интравенозен epoprostenol като средство на пръв избор. Повечето специалисти са запознати с титруването на препарата и действията му настъпват бързо и предвидимо.

Алтернатива на epoprostenol е интравенозният treprostinil. Подкожните, оралните и инхалторните препарати не трябва да се използват като терапия първа линия при пациенти с белодробна хипертензия функционален клас 4. Изключение са пациентите, които отказват интравенозна терапия или не могат да се справят с терапевтичната схема.

Новите препоръки трябва да се прилагат в контекста на специфичното състояние на пациента.

www.doctorbg.com

 

Бюлетин
   
   
Начало |  За нас |  Условия за ползване |  Реклама при нас |  Контакти  
© 2007 ДокБГ ООД Всички права запазени. Съдържанието публикувано в doctorbg.com е изцяло за Ваша информация и не трябва да се приема като заместител на медицинска консултация при Вашия личен лекар или друг специалист. Винаги трябва да търсите съвет от Вашия личен лекар преди да предприемете нов фитнес режим или да започнете да спазвате диета. С използването на doctorbg.com Вие декларирате че сте запознати с условията за ползване, правата и отговорностите. ДокБГ ООД не носи отговорност за съдържанието на който и да е сайт достигнат чрез външни препратки от doctorbg.com
 
Free Sitemap Generator