Начало
НачалоЗаболяванияОтравяния и невроинтоксикацииОтравяне с барбитурати (фенобарбитал)
Отравяне с барбитурати (фенобарбитал)

Барбитуратите са първите използвани седативно-хипнотични медикаменти. Докато в миналото, те често са били обект на злоупотреба, сега те са почти изцяло заменени от бензодиазепините, което доведе до спад в отравянията с барбитурати.

Действие
Барбитуратите се свързат с ГАМК*-чувствителни йонни канали в централната нервна система, което води до повишаване на инфлукса на хлорни йони в клетката и хиперполяризиране на постсинаптичния неврон.

ГАМК и глицинът са основните инхибиторни медиатори в централната нервна система. Барбитуратите потенцират ГАМК-медиираните хлоридни токове. Те инхибират невроналната деполяризация като потенцират и удължават действието на ГАМК. Във високи дози барбитуратите стимулират ГАМК А рецепторите в отсъствие на ГАМК. Те блокират глутаматните рецептори в ЦНС. (Глутаматът е силен възбуден медиатор)

Барбитуратите могат да бъдат групирани в дългодействащи и краткодействащи агенти (ултракратко, кратко и среднодълго действащи) В сравнение с дългодействащите, краткодействащите агенти имат по-добра липидна разтворимост, по-добро свързване с белтъците и съответно по-бързо настъпващо, но кратко действие. Метаболизират се почти изцяло в черния дроб до неактивни метаболити. Дългодействащите барбитурати, които са с по-слаба липидна разтворимост, се натрупват по-бавно тъканите и се екскретират главно чрез бъбреците в активно състояние. Уринната екскреция съставлява 20-30% от клирънса на фенобарбитал (phenobarbital) и 15-42% от елиминацията на primidone - два дългодействащи барбитурата.

Краткодействащите барбитурати имат полуживор по-малко от 40 часа; за сравнение - полуживотът на дългодействащите агенти е > 40 часа. Барбитуратите стимулират цитохром P-450 и по този начин те повлияват серумните нива на медикаментите, метаболизиращи се от тази ензимна система

Ефекти върху централната нервна система
Барбитуратите действат главно върхи централната нервна система, макар че индиректно повлияват и други органи. Директните ефекти включват седация и хипноза при ниски дози. Липофилните барбитурати, като тиопентал (thiopental) предизвикват бърза анестезия поради способността им да проникват бързо в мозъчната тъкан. Барбитуратите имат антиконвулсивна активност, тъй като хиперполяризират клетъчните мембрани, затова се използват при лечение на епилепсия

Ефекти върху дихателната система
Барбитуратите могат да предизвикат потискане на дихателния център в продълговатия мозък и по този начин - дихателна депресия. Най-податливи са пациентите, страдащи от ХОББ. Смъртта след приемането на големи количества барбитурати настъпва вторично следствие на дихателна недостатъчност

Ефекти върху сърдечносъдовата система
Барбитуратите действат потискащо върху вазомоторните центрове в продълговатия мозък и последваща сърдечносъдова депресия. Най-уязвими са пациентите със сърдечна недостатъчност. При високи дози се нарушават сърдечната съкратимост и съдовият тонус и може да настъпи колапс.

• Морбидност/смъртност

Смъртността, свързана с отравянето с барбитурати не е висока, но последното често предизвиква усложнения - пневмония, остър респираторен дистрес синдром, шок, хипоксия и кома.

Симптоми.
Пациентите с барбитуратно отравяне имат следните симптоми:

Неврологични:
- летаргия
- кома
- хипотермия
- намален зеничен рефлекс на светлина
- нистагъм (бързи и ритмични движения на очните ябълки)
- страбизъм (кривогледство)
- вертиго (световъртеж)
- забавена реч
- атаксия (некоординирани движения)
- отслабени дълбоки сухожилни рефлекси

Психиатрични
- засягане на мисловната дейност (проблеми с паметта, преценката, трудно съсредоточване), делириум.
- раздразнителност
- агресивност
- параноя

Дихателни
- потискане на дишането
- апнеа (спиране на дишането)
- хипоксия
- остър респираторен дистрес синдеом

Сърдечносъдови
- тахикардия
- брадикардия
- понижение на кръвното налягане
- диафореза (обилно изпотяване)
- шок

От страна на храносмилателната система
- намалена чревна перисталтика

Кожа
- барбитуратни пришки (мехури) - булозни лезии по ръцете, дупето и колената - картинкаМутагенност
- Барбитуратите предизвикват черепни и лицеви деформации, както и умствена изостаналост

• Диференциална диагноза

- отравяне с алкохол
- депресия и суицидност
- енцефалит
- хипогликемия
- хипотермия
- хипофункция на щитовидната жлеза и микседемна кома
- педиатрични инфекции на пикочните пътища и пиелонефрит
- кардиогенен шок
- хеморагичен шок
- отравяне с бензидиазпени
- отравяне с карбамазепин
- отравяне с въглероден оксид
- отравяне с клонидин (Clonidine)
- отравяне с циклични андидепресанти
- отравяне с гама-хидроксибутират
- отравяне с невролептици
- енцефалопатия
- травма на главата

• Лечение

Трябва да се поддържа проходимостта на дихателните пътища, адекватно дишане и циркулация. Уверете се, че пострадалият диша еднакво и от двете страни (вляво и дясно) и че не е с ниско кръвно налягане. Интубация, ако пациентът има голяма степен на потиснато съзнание и хипоксия. Трябва да се приложи допълнително кислород и да се постави венозен източник. При хипотония се правят вливания.

При всички пациенти с променен умствен статус и съзнание се прилага налоксон (naloxone) 2 mg IV.

Лечение в спешното отделение: Лечението на пациенти с отравяне с барбитурати е предимно поддържащо. Трябва да се осигури нормално снабдяване с кислород - при необходимост се прави интубация. Необходимо е поставянето на венозен източник и поставянето на оксиметър за измерване на сатурацията. От значение е проследяването на кръвната глюкоза.

При всички пациенти с променен умствен статус и съзнание се прилага налоксон (naloxone) 2 mg IV.

Да се измери ректалната температура с цел установяване на евентуална хипотермия. Ако пациентът е хипотермичен трябва да се направи постепенно затопляне (с цел избягване не бърз спад в артериалното налягане). Трябва да се предприеме агресивна терапия с течности (при хипотензии, хиповолемичен шок) Инициира се терапия с пресори (норадреналин, допамин), ако шокът продължава или се влошава.

► Деконтаминация на гастроинтестиналния тракт. След осигуряване на дихателните пътища и хемодинамична стабилизация, трябва да се проведе деконтаминация на гастроинтестиналния тракт. Тя се извършва с активен въглен, приет орално или чрез назогастрална сонда. Индуцирането на повръщане е противопоказано поради повишен риск от аспирация в дихателните пътища.

Активен въглен. Активният въглен намалява абсорбцията на бабритуратите, като адсорбира медикамента Многократно му прилагане нарушава ентерохепаталния кръговрат и подобрява елиминацията на агента чрез преминаването му от ентероцитите в лумена на червото.

Доза при възрастни: 1 g/kg орално; може да се повтори след 2-4 часа с 1/2 доза
Доза при деца: 1 g/kg PO (обикновено 12.5-25 g)

Противопоказания. Документирана свръхчувствителност; отравяне или предозиране с минерални киселини и основи; незащитени дихателни пътища.

Активният въглен не е ефективен при отравяния с етанол (етилов алкохол, етилов спирт), метанол (метилов алкохол, метилов спирт) и железни соли.

► Алкализация на урината. Алкализацията на урината ускорява елиминирането на phenobarbital и други дългодействащи барбитурати. Високата pKa (7.2) на фенобарбитала и неговата добра развторимост и бавен чернодробен метаболизъм позволяват по-голямата му екскреция чрез бъбреците. Уринната елиминация може да ускори чрез инфузия на глюкоза и натриев бикарбонат 200-300 cc/h.

Натриев бикарбонат. Целта е да се поддържа pH на урината > 7.5 и уринна екскреция >2 cc/kg/h. Трябва да се следи артериалното или венозното pH; pH > 7.55 може да доведе до усложнения.

Доза за възрастни и деца: 1-2 mEq/kg IV първоначално струйно, после капково - 1000 cc 5% разтвор на глюкоза с 100-150 mEq бикарбонат.

Противопоказания: свръхчувствителност, алкалоза (pH>7.5), хиперволемия, тежка хипернатриемия, хипокалциемия, тежък белодробен оток, неизяснена абдоминална болка

Взаимодействия: Алкализацията на урината може да намали нивата лития, тетрациклините, метотрекасата и салицилатите и да повиши нивата на амфетамина, псевдоефедрина, анорексантите, mecamylamine, ephedrine, quinidine и quinine

Внимание. Нивата на серумния калий трябва да са >4 mEq/L, тъй като алкализация на урината не може да настъпи при наличие на хипокалиемия. Натриевият бикарбонат може да предизвика алкалоза, намаление на плазмените нива на калия и калция и хипернатриемия. С внимание при пациенти с хронична сърдечна недостатъчност, цироза, оток, употребана на кортикостероиди или бъбречна недостатъчност. Да се избягва извънсъдовото приложение - опасност от некроза

* - Гама-аминомаслена киселина

www.doctorbg.com

 

Бюлетин
   
   
Начало |  За нас |  Условия за ползване |  Реклама при нас |  Контакти  
© 2007 ДокБГ ООД Всички права запазени. Съдържанието публикувано в doctorbg.com е изцяло за Ваша информация и не трябва да се приема като заместител на медицинска консултация при Вашия личен лекар или друг специалист. Винаги трябва да търсите съвет от Вашия личен лекар преди да предприемете нов фитнес режим или да започнете да спазвате диета. С използването на doctorbg.com Вие декларирате че сте запознати с условията за ползване, правата и отговорностите. ДокБГ ООД не носи отговорност за съдържанието на който и да е сайт достигнат чрез външни препратки от doctorbg.com
 
Free Sitemap Generator