Начало
НачалоЗаболяванияОтравяния и невроинтоксикацииОтравяне с етилов алкохол (етанол)
Отравяне с етилов алкохол (етанол)

Етанолът е алкохол с два въглеродни атома и химическа форума CH3C2OH. Разпространен е по целия свят и е една от водещите причини за заболеваемост в много страни и култури. Етиловият спирт е най-често използваното психоактивно вещество сред децата и юношите, като изследване, проведено сред тийнейджъри в САЩ, сочи че 88% от тях редовно консумират алкохолни напитки.

Етанолът, известен още като медицински спирт, обикновен спирт, има обем на разпределение 0.6 l/kg и след приемане прониква в цялото тяло. Главният път на прием е оралният, като е възможно той да бъде инхалиран или дори въведен венозно.

Етанолът оказва своите действия по няколко механизма. Той се свързва директно с рецептора за гама-аминомаслената киселина в централната нервна система и предизвиква упойващ и успокояващ ефект, подобен на бензодиазепините, които се свързват със същия ГАМК рецептор. Етиловият спирт е и N-methyl-D-asprtate (NMDA) глутаматен антагонист; ефект се наблюдава и върху сърдечния мускул, щитовидната жлеза и черния дроб.

Етанолът бързо се резорбира, като пикови серумни концентрации се наблюдават в рамките на 30-60 минути след поглъщане. Резорбцията започва още в устата чрез устната лигавица и продължава в стомаха и тънкото черво. Както големите, така и ниските етанолови концентрации се резорбират бавно, а приемането на храна намалява резорбцията.

При малки деца етиловият спирт предизвиква понижаване на кръвната захар (хипогликемия) и хипогликемични припадъци. Тези усложнение не са така чести при възрастни индивиди. Хипогликемията настъпва следствие на инхбицията на глюконеогенезата от алкохола и вторично от сравнително малките запаси гликоген в черния дроб на деца. При много малки деца, които не са яли от няколко часа, дори и малки количества етанол могат да причинят потенциално фатална хипогликемия.

Етиловият спирт се метаболизира главно от черния дроб - около 90%. Останалата част се елиминира от бъбреците и белия дроб. При деца етанолът се отстранява от черния дроб със скорост 30 мг/дл/ч, което е много по-бързо отколкото при възрастни.

В черния дроб етанолът се разгражда до ацеталдехид от алкохолдехидрогеназата (ADH), която в последствие се метаболизира до оцетна киселина от алдехиддехидрогеназата. Оцетната киселина навлиза в цикъла на Кребс и крайните продукти са въглероден диоксид и вода. Стомашна изоформа на (ADH) разгражда значително количество от приетия етилов алкохол още преди да бъде абсорбирано. Полови различия в активността на ADH отчасти допринасят за разликите в ефекта на алкохола при мъже и жени.

Травмата е най-честата причина за смърт при деца, а употребата на етанол е свързана с 3 до 7 пъти повишен риск. Консумацията на алкохол води до високорисково поведение, което може да доведе до малки травми, криминални деяния, употреба на наркотици, забременяване. Около 40% от смъртните случаи след удавяне и падане са следствие на големи количества погълнат алкохол. Едновременната употреба на алкохол и други медикаменти е честа, а комбинацията му с други седативно-хипнотични средства засилва действието на последните. Употребата на етанол увеличава рика от ПТП.

Диагноза, симптоми и изследвания

Интоксикацията с етанол много често е трудно диагностицируема у малки деца. Важни въпроси, които трябва да се зададат на родителите са:

До какъв източник на алкохол има достъп детето? (например отворена бутилка с алкохол след парти)

Държите ли алкохолните напитки заключени или на място, където не могат да бъдат достигнати от деца?

Детето ви приема ли ОТС медикаменти, които съдържат алкохол - например сиропи за кашлица и настинка?

Възможно ли е някой член на семейството да е дал на детето алкохолна напитка?

Възможно ли е детето ви да е погълнало етанол-съдържаща субстанция - парфюми, препарати за миене?

Ако се установи, че наистина е имало поглъщане, трябва да се установи погълнатото от пациента количество. Името, съставът и концентрацията на съответния алкохолен продукт са от съществено значение.

Ако приетото количество не може да бъде изяснено, трябва да се попитат родителите колко количество алкохол се е съдържало в съответния съд (бутилка, туба и т.н) и колко от това количество липсва. Количеството на етанол в даден продукт често се изразява с проценти - отношението на чистия етанол към общия обем на течността. Формулата за определяне на процента етанол е X% = X g/100 ml.

Концентрацията на етанол в някои алкохолни напитки е както следва: уиски/ракия 40-60%, ликьори - 22 - 50%, вино - 8-16% и бира 3-7%. В други препарати концентрациите са следните: препарати за почистване на уста - 7-27%, алкохол за почистване - 70% (въпреки това алкохолът за почистване най-често съдържа изопропанол), афтършейв лосиони - 15-80%, парфюми - 25-95%. Трябва да се знае, че някои от тези продукти съдържат и други токсични алкохоли - като метанол.

Имайте предвид, че пациентите подценяват количеството погълнат алкохол!

Трябва да бъдат събрани данни от персонала в спешното отделение, родители, близки и всеки, който е съпроводил пациента до болницата. Ако родителите злоупотребяват с алкохол, децата на такива родители имат от 2 до 4 пъти повишен риск от алкохолизъм

Интоксикацията с алкохол има различни прояви при малките деца и юношите/възрастните. Поглъщането на етанол и последващото отравяне при малки деца могат да доведат до изразена хипогликемия. Тъй като етиловият спирт има депресивно действие, той може да доведе дихателна депресия и хипоксия. При възрастни хипогликемия се наблюдава рядко.

Трябва да бъде направено внимателно физикално изследване на пациента. При пациенти, при които се подозира интоксикация с етанол, трябва да се изследва менталния статус и да се проведе пълно неврологично изследване. Трябва да се търсят и признаци на травма и употреба на други вещества (най-вече наркотици). Етаноловата интоксикация прави пациентите по-податливи на травми, следствие на инциденти или криминални деяния. Най-явните признаци за етанолова интоксикация са промяната в умственото поведение и дъхът на алкохол от устата. Присъствието или отсъствието на етанолов (алкохолен) дъх не може да бъде използвано за диагностициране или изключване на етанолва интоксикация.

В сравнение с неупотребяващите алкохол, интоксикираните тийнейджъри много често биват засягани от насилие, дори и след приемането на едно питие. Комбинацията на етилов спирт със седативи е особено опасна, затова трябва да се има предвид възможно сексуално насилие, извършено върху пациента.

Малките деца често поглъщат етанол, пиейки течност, непредназначена за консумация - парфюми, агенти за чистене и др. Затова трябва да се търсят признаци за токсични ефекти от другите съставки на течността. Тези субстанции могат да предизвикат изгаряния в устата и горните дихателни пътища.

При деца класическата триада симптоми на отравянето с етилов спирт е: кома, хипогликемия и хипотермия. Тези признаци се появяват обикновено при етанолови концентрации в кръвта, надвишаващи 50-100 mg/dl. Трябва да се отбележи, че хипогликемия може да се наблюдава и при нива под 50 mg/dl. Относително малко количество алкохол може да предизвика хипогликемия, особено при пациенти с малко гликогенови запаси - деца, новородени.

Острото отравяне с етилов алкохол има следните прояви и симптоми:

- депресия на централната нервна система
- слаба вазодилатация, водеща до леко понижаване на кръвното налягане
- зачервена кожа
- уртикария
- инхибиране на сперматогенезата
- хипотермия
- тахикардия
- миокардна депресия
- променен зеничен отговор
- потискане на дишането
- намалено отделяне на секретите в белия дроб и дихателните пътища
- увеличена диуреза
- загуба на контрол върху поведението - отпадане на морални граници
- хипогликемия (тремор, изпотяване, замъгляване на съзнанието, припадъци)
- загуба на двигателен контрол.

Високите дози етанол могат да предизвикат:

- загуба на на мускулния контрол - атаксия, затруднения в речта
- остър панкреатит, който е силно болезнен и опасен
- тежка миокардна депресия
- хипотония
- предсърдно мъждене
- лактатна ацидоза
- конгестивна сърдечна недостатъчност
- белодробен оток
- аритмии
- сърдечносъдов колапс
- внезапна смърт

Хроничната уптреба на етанол може да доведе:

- фетален алкохолен синдром
- хроничен панкреатит
- чернодробна недостатъчност
- хематологични заболявания
- многобройни електролитни нарушения
- хипертония
- кардиомиопатия
- недохранване
- затлъстяване

Клиничните находки и етаноловите концентрации могат да бъдат разделени както следва (валидността им не е установена при деца):

Интоксикация и опиянение: 100-150 мг/дл
Загуба на мускулна координация: 150-200 мг/дл
Нарушено съзнание: 200-300 мг/дл
Смърт: 300-500 мг/дл

Диференциална диагноза:

Отравяне с изопропилов алкохол
Отравяне с метилов алкохол
Отравяне с етиленгликол (антифриз)
Отравяне с опиоиди
Отравяне с безнодиазепини
Отравяне с барбитурати
Отравяне с въглероден оксид
Отравяне с орални хипогликемични агенти
Сепсис
Ментални проблеми
Дехидратазия
Диабетна кетоацидоза
Гастроентерит
Травма на главата
Хиперамонемия
Хипогликемия
Хипонатриемия
Респираторен дистрес синдром
Дихателна недостатъчност

Лечение.
Лечението е главно поддържащо. Правени са опити за лечение на интоксикацията и усилване на етаноловия клирънс, но обикновено подходът към етанолвото отравяне е консервативен.

Хипогликемията и потискането на дишането са двете животозастрашаващи състояния, следствие на алкохолна интоксикация при деца.

Изследват се дихателните пътища и ако необходимо пациентът се поставя на механично дишане. Поставя се венозен източник за коригиране на електролитните нарушения и лечение на хипотонията, ако има такава. Поради риска от хипотермия, трябва редовно да се измерва температурата

Бързо трябва да се коригира хипогликемията! При деца - 2-4 мл/кг 25% глюкозен разтвор. Често се налага провеждането на поддържаща инфузия с глюкозосъдържащи разтвори. Коригиране на електролитните нарушения! Рутинното емпирично коригиране не е достатъчно, трябва да бъдат коригирани специфичните електролитни отклонения.

Ако поглъщането на алкохол е станало в рамките на един час, може да се постави назогастрална сонда за изследване на стомашното съдържимо.

При пациенти с хронично алкохолно отравяне - прилагане на тиамин 100 мг интравенозно или интрамускулно за предотвратяване на нервно увреждане.

Допълнително лечение: Ако са погълнати и други субстанции, трябва да се инициира специфична антидотна терапия. Например ако има съпътстващо отравяне с опиоиди, трябва да се приложи naloxon.

Алтернативни методи за лечение:

- приемането на медикаменти, предизвикащи повръщане не е препоръчително, тъй като поради бързото развитие на нервна депресия може да се стигне до аспирация в белия дроб.

- форсираната диуреза не е ефективна, тъй като 90% от етаноловият метаболизъм се извършва в черния дроб

- антагонистите на ГАМК като naloxon и flumazenil имат слаб ефект върху ЦНС депресия, причинена от отравянето с етилов спирт, затова тяхната употреба не е препоръчителна за изолирано алкохолно отравяне.

- ефектите на инсулина, глюкозата и кофеина не са достатъчни за подобряване на етаноловия метаболизъм и намаляване на ЦНС депресията.

- прилагането на глюкоза е от изключително значение за хипогликемичните пациенти, но не премахва етанола от кръвта

- инфузията на фруктоза може да увеличи етаноловото изчистване с 25%, но приложението й не се препоръчва поради възможността за настъпване на сериозни странични ефекти - лактатна ацидоза, тежка осмотична диуреза и гастроинтестинални симптоми.

- хемодиализата ефективно премахва етанола от кръвта но е инвазвина процедура; не се прилага рутинно. Показана е при пациенти с бързо влошаващо се състояние, неповлияващо се от стандартната терапия, както и при пациенти с чернодробно увреждане.

www.doctorbg.com

 

Бюлетин
   
   
Начало |  За нас |  Условия за ползване |  Реклама при нас |  Контакти  
© 2007 ДокБГ ООД Всички права запазени. Съдържанието публикувано в doctorbg.com е изцяло за Ваша информация и не трябва да се приема като заместител на медицинска консултация при Вашия личен лекар или друг специалист. Винаги трябва да търсите съвет от Вашия личен лекар преди да предприемете нов фитнес режим или да започнете да спазвате диета. С използването на doctorbg.com Вие декларирате че сте запознати с условията за ползване, правата и отговорностите. ДокБГ ООД не носи отговорност за съдържанието на който и да е сайт достигнат чрез външни препратки от doctorbg.com
 
Free Sitemap Generator