Начало
НачалоЗдравни новиниНа фокусПрепоръки за идентифициране и лечение на сепсиса
Препоръки за идентифициране и лечение на сепсиса 12 юни 2008

Ако може да снижите смъртността поне с 25% при пациентите със сепсис - състояние с леталитет между 30% и 50%, ще го направите ли? В Southern Medicine Journal бе публикуван нов гайдлайн, който да ви помогне да намалите леталитета и болничния престой на пациентите с тежък сепсис.

Тежкият сепсис е често срещан - само в САЩ годишно има над 750 000 случая. Въпреки че леталитетът е между 30% и 50%, при наличието на септичен шок и мултиорганна недостатъчност, той достига до 80% - 90%.

Патофизиологично, тежкият сепсис представлява каскада от възпалителни реакции и активация на коагулационната система, най-често следствие на нарушена фибринолиза. Всичко това предизвиква промени в микроваскуларната циркулация и органна дисфункция. При най-тежките случаи се стига до синдрома на мултиорганна недостатъчност и смърт.

Някои от недостатъците при лечението на тежкия сепсис са:
-трудности в поставянето на ранна диагноза на тежкия сепсис и септичен шок
-честа и неадекватна обемна ресусцитация без ясна крайна цел
-късна и неадекватна употреба на антибиотици
-неадекватно поддържане на сърдечния дебит
-неадекватен контрол на хипергликемията
-неизползването на ниски дихателни обеми и налягания при тежко белодробно увреждане
-нетретирането на неадекватната адренална функция при рефрактерен шок

Най-важните стъпки за диагностициране и лечение на сепсиса, които трябва да бъдат приложени възможно най-скоро в рамките на първите шест часа включват:

⇒ измерване на серумния лактат
⇒ изготвяне на кръвни култури преди прилагането на антибиотици
⇒ прилагане на широкосопектърни антибиотици - в рамките на 3 часа от приемането в спешно отделение и в рамките на 1 час след приемането в интензивно отделение
⇒ при хипотензия и/или лактат > 4 mmol/l (36 mg/dl), прилагане на първоначална минимална доза 20 ml/kg кристалоид (или колоиден еквивалент); употреба на вазопресори при неповлияване на хипотензията от първоначалната ресусцитация с течности -> цел: поддържане на средно артериално налягане > 65 mm Hg

⇒ при персистираща хипотензия въпреки флуидната ресусцитация (септичен шок) и/или лактатни нива > 4 mmol/l (36 mg/dl), трябва да се поддържа централно венозно налягане > 8 mm Hg и централна венозна кислородна сатурация > 70% или смесена венозна кислородна сатурация > 65%.

Бързото разпознаване и диагноза на тежкия сепсис са първата стъпка. Втората стъпка е съсредоточена изцяло върху третирането на сепсиса и трябва да бъде приложена в рамките на първите 24 часа:

⇒ прилагане на нискодозови стероиди по протокол при септичен шок
прилагане на активиран drotrecogin alfa
⇒ поддържане на глюкозни нива в/над долната граница на нормата, но под 8.3 mmol/l
⇒ при пациенти на механична вентилация, трябва да се поддържа плато на инспираторното нялагане < 30 mm H2O

► Вижте още:


Кардиогенен шок след миокарден инфаркт: Какво ново?

www.doctorbg.com

 

Бюлетин
   
   
Начало |  За нас |  Условия за ползване |  Реклама при нас |  Контакти  
© 2007 ДокБГ ООД Всички права запазени. Съдържанието публикувано в doctorbg.com е изцяло за Ваша информация и не трябва да се приема като заместител на медицинска консултация при Вашия личен лекар или друг специалист. Винаги трябва да търсите съвет от Вашия личен лекар преди да предприемете нов фитнес режим или да започнете да спазвате диета. С използването на doctorbg.com Вие декларирате че сте запознати с условията за ползване, правата и отговорностите. ДокБГ ООД не носи отговорност за съдържанието на който и да е сайт достигнат чрез външни препратки от doctorbg.com
 
Free Sitemap Generator