Начало
НачалоМедицински стандартиМедицински стандарти
 
МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТИ ПО ХИРУРГИЯ1. ВЪВЕДЕНИЕ 52. Стандарти за устройство на помещения, в които се извършват хирургични дейности. Стандарти за структура на болнично звено за оказване на хирургическа помощ 102.1. Хирургичен кабинет в амбулатория за специализирана медицинска помощ. 102. 2. Хирургическо ...
 
НАРЕДБА № 15 ОТ 13 АВГУСТ 2003 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "ГРЪДНА ХИРУРГИЯ"ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Обн. ДВ. бр.75 от 26 Август 2003г.Член единствен. (1) С тази наредба се утвърждава медицински стандарт "Гръдна хирургия" съгласно приложението.(2 ...
 
НАРЕДБА № 10 ОТ 10 МАЙ 2006 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ"ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТООбн. ДВ. бр.44 от 30 Май 2006г.Член единствен. (1) С тази наредба се утвърждава медицински стандарт "Клинична лаборатория" съгласно приложението ...
 
НАРЕДБА № 11 от 18.04.2005 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Анестезия и интензивно лечение" Издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 37 от 29.04.2005 г. Член единствен. (1) С тази наредба се утвърждава медицински стандарт "Анестезия и интензивно лечение" ...
 
НАРЕДБА № 18 ОТ 6 АВГУСТ 2002 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ"ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Обн. ДВ. бр.82 от 27 Август 2002г., попр. ДВ. бр.83 от 30 Август 2002г.Член единствен. (1) С тази наредба се утвърждава медицинският стандарт "Клини ...
 
НАРЕДБА № 23 ОТ 18 НОЕМВРИ 2002 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ"ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Обн. ДВ. бр.113 от 3 Декември 2002г.Член единствен. (1) С тази наредба се утвърждава медицинският стандарт "Лицево-челюстна хирургия" с ...
 
НАРЕДБА № 6 ОТ 10 ФЕВРУАРИ 2005 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА"ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТООбн. ДВ. бр.20 от 8 Март 2005г.Член единствен. (1) С тази наредба се утвърждава медицински стандарт "Ендокринология и болести на ...
 
НАРЕДБА № 9 ОТ 25 АПРИЛ 2006 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ"ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТООбн. ДВ. бр.42 от 23 Май 2006г.Член единствен. (1) С наредбата се утвърждава медицинският стандарт "Трансфузионна хематология" съгласно пр ...
 
НАРЕДБА № 7 ОТ 12 АПРИЛ 2006 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "КЛИНИЧНА И ЛАБОРАТОРНА ИМУНОЛОГИЯ"ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТООбн. ДВ. бр.39 от 12 Май 2006г.Член единствен. (1) С тази наредба се утвърждава медицински стандарт "Клинична и лабораторна имунология& ...
 
НАРЕДБА № 8 ОТ 16 МАЙ 2003 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "АЛЕРГОЛОГИЯ И КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ"ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Обн. ДВ. бр.52 от 6 Юни 2003г.Член единствен. (1) С тази наредба се утвърждава медицински стандарт "Алергология и клинична имунология&qu ...
 
1 | 2 |    следваща ›   последна »  
   
Бюлетин
   
   
Начало |  За нас |  Условия за ползване |  Реклама при нас |  Контакти  
© 2007 ДокБГ ООД Всички права запазени. Съдържанието публикувано в doctorbg.com е изцяло за Ваша информация и не трябва да се приема като заместител на медицинска консултация при Вашия личен лекар или друг специалист. Винаги трябва да търсите съвет от Вашия личен лекар преди да предприемете нов фитнес режим или да започнете да спазвате диета. С използването на doctorbg.com Вие декларирате че сте запознати с условията за ползване, правата и отговорностите. ДокБГ ООД не носи отговорност за съдържанието на който и да е сайт достигнат чрез външни препратки от doctorbg.com
 
Free Sitemap Generator