Начало
НачалоЗаболяванияХирургияРак на млечната жлеза
Рак на млечната жлеза

1 Епидемиология и рискови фактори.

Карцинома на гърдата е най честия злокачествен тумор при жените у нас и в повечето развити страни (25% от всички злокачествени заболявания) и е на второ място сред причините за смъртност от онкологични заболявания.
• Ракът на млечната жлеза се развива при 1 от всеки 8 американки, 1 от 12 западноевропейки и 1 от 20 българки.
• За развитието му се допуска влиянието на различни фактори (генетични, хормонални, диетични, радиация и др.) които въздействат чрез разностранни механизми
• Най-засегната е възрастта от 50-70 години.


2 Биологични характеристики и прогностични фактори.


• Карциномът на гърдата се характеризира с дълъг период на развитие и значително разнообразие в своите биологични и клинични прояви при отделните пациентки, но при част от случаите може да протича агресивно и за кратък период от време.
• Заболяването включва два основни компонента:
- локорегионално засягане на млечната жлеза и регионални лимфни възли
- системно: микрометастази и /или клинично доказани разсейки в далечни фокуси (кости, черен дроб, бял дроб и др).
• Патоморфологично ракът се развива от епителния слой на каналчетата (дуктален) или лобулите (лобуларен), като в зависимост от начина на растеж карцинома може да бъде неинвазивен или инвазивен
• Най-важните прогностичните фактори определящи необходимостта от следоперативна терапия, риска от рецидив и преживяемостта са големината на първичния тумор, състоянието на регионалните лимфни възли, хистологичния тип и диференциация, хормоналния и рецепторен статус и възрастта на пациентката.


3 Клинична картина и диагностика
• Първият симптом в 90% от случаите е опипващата се, най-често неболезнена туморна формация вмлечната жлеза. При по-повърхностни тумори може да има изглаждане или хлътване на надлежащата кожа, и хлътване на мамилата.
• С напредване на заболяването се наблюдава лимфоедем „портокалова кора” , зачервяване и разязвяване на кожата и уголемени и плътни лимфни възли в аксилата.
• Диагнозата се поставя след клиничен преглед, образна диагностика (ехо- и мамография) и цитологично изследване на материал взет чрез тънкоиглена аспирационна биопсия. При всяка лезия в гърдата, при която на може напълно да се изключи малигнен процес се извършва ексцизионна биопсия.
• Диференциалната диагноза най-често включва фиброкистична болест, фиброаденом, интрадуктален папилом, ретроареоларен абсцес.
• Предлечебното изследване на пациентите има за задача да определи възможно най-точно стадия на заболяването (TMN системата).


4 Лечение
Целта на терапията при карцином на гърдата е да се излекува или забави прогресията на заболяването (и така да се увеличи преживяемостта), да овладее симптомите и да подобри качеството на живота при минимум странични действия от приложеното лечение.
• Терапията е комплексна, като главните подходи са локорегионален(хирургия и лъчетерапия)и системен (химио- и или хормонотерапия).
• Хирургичното лечение (мастектомия или органосъхраняваща операция) е един от основните методи използвани в комплекснуто лечение. За стандартнатна операцие е приета модифицираната радикална мастектомия при която се отстранява гърдата и аксиларните лимфни възли. Консервативното хирургично лечение се прилага в началните стадии и включва отсраняване на първичния тумор и достатъчен обем от заобикалящата го здрава тъкан, съчетано с аксиларна дисекция и последваща лъче терапия.
• Освен след органосъхраняващи операции лъчетерапия се прилага и в случаи с локалноавансирал и метастатичен рак.
Лекарствената терапия е също важен елемент всъвременото комплексно лечение.Видът на използваните тумори противотуморни средства се определя от стадия на заболяването и от редица прогностични фактори.
• Химиотерапията може да бъде предоперативна (неоадювантна), следоперативна (адювантна) и при лечение на метастазиралия рак.
• Ендокринната терапия зависи от наличието на хормонални рецептори към естрогена и прогестерона; менопаузалния статус и някои други фактори. Най-често се използват антиестрогени, LHRH агонисти, ароматазни инхибитори, прогестини и др.

• Ранната диагностика е най-важната предпоставка за успешно лечение на заболяването.
• За целта се препоръчва:
- ежегоден клиничен преглед след 35 години
- мамографско изследване всяка втора или трета година в интервал между 50-69 год.
- при високорискови случаи клиничните прегледи и мамографиите може да бьдат по-чести


Препоръчвана литература:
1. Т. Делийски, Д. Дамянов, Г.Байчев. Препоръки за комплексно лечение на рака на млечна жлеза-Национален консенсус. Плевен, 2005, 5-75
2. Г. Байчев. Карцином на млечната жлеза. В: Диагностика и поведение при заболяване на млечната жлеза, София „Неда”, 1999,69-143
3. Ст. Баев, Д. Трифонов. Заболявания на млечните жлези. В: Клинична хирурги, том 2, Ст. Баев (ред), Ст. Загора, „Знание”, 1998, 11-36

 

Бюлетин
   
   
Начало |  За нас |  Условия за ползване |  Реклама при нас |  Контакти  
© 2007 ДокБГ ООД Всички права запазени. Съдържанието публикувано в doctorbg.com е изцяло за Ваша информация и не трябва да се приема като заместител на медицинска консултация при Вашия личен лекар или друг специалист. Винаги трябва да търсите съвет от Вашия личен лекар преди да предприемете нов фитнес режим или да започнете да спазвате диета. С използването на doctorbg.com Вие декларирате че сте запознати с условията за ползване, правата и отговорностите. ДокБГ ООД не носи отговорност за съдържанието на който и да е сайт достигнат чрез външни препратки от doctorbg.com
 
Free Sitemap Generator