Начало
НачалоМедицински стандартиНационални консултанти на МЗ
Национални консултанти на МЗ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТОЗАПОВЕД
№ PД 09-93
София 06.04.2007г.

на основание чл.5, ал.1, т.3 от Закона за здравето и чл.5, т.6 от Устройствения правилник на Министерство на здравеопазването


О П Р Е Д Е Л Я М:

Национални консултанти към Министерство на здравеопазването по основни и профилни специалности както следва:
№ СПЕЦИАЛНОСТ ИМЕ, ФАМИЛИЯ МЕСТОРАБОТА

С ПРЕОБЛАДАВАЩА ТЕРАПЕВТИЧНА НАСОЧЕНОСТ

1. Анестезиология и интензивно лечение Проф. Иван Смилов МБАЛ”Александровска”
2. Вътрешни болести Проф. Константин Чернев МБАЛ”Александровска”
3. Гастроентерология Проф. Никола Григоров МБАЛ”Царица Йоанна”
4. Ендокринология и болести на обмяната Проф. Събина Захариева СБАЛЕНГ
5. Кардиология Доц. Нина Гочева СБАЛССЗ
6. Клинична алергология Доц. Васил Димитров УМБАЛ”Александровска”
7. Клинична хематология Доц.Георги Михайлов НЦХТ
8. Нефрология Доц. Боряна Делийска МБАЛ”Царица Иоанна”
9. Пневмология и фтизиатрия Доц. Денчо Османлиев СБАЛББ”Св. София”
10. Ревматология Проф. Рашо Рашков УМБАЛ”Св. Ив. Рилски”
11. Детски болести Проф. Александър Куртев СБДБ
12. Инфекциозни болести Доц. Татяна Червенякова МБАЛ”Св. Ив. Рилски”
13. Кожни и венерически болести Проф. Николай Цанков МБАЛ”Александровска”
14. Лъчелечение Доц. Веселина Първанова СБАЛО-гр. София
15. Нервни болести Проф. Радостин Москов ВМА
16. Обща медицина Доц. Георги Иванов МУ-Пловдив
17. Психиатрия Доц. Вихра Миланова МБАЛ”Александровска”
18. Спешна медицина Проф. Шери Макс Таджер
19. Трансфузионна хематология Доц. Андрей Андреев НЦХТ
20. Физикална и рехабилитационна медицина Доц. Марин Маринкев МУ-Пловдив
21. Клинична токсикология Доц. Анета Хубенова МБАЛСМ”Пирогов”
22. Детска ендокринология и болести на обмяната Доц. Калинка Коприварова СБАЛДБ
23. Детска кардиология Доц. Маргарита Цонзорова СБАЛССЗ
24. Детска пневмология и фтизиатрия Проф.. Петко Минчев СБАЛББ”Св. София”
25. Детска ревматология Доц. Владимир Пилософ МБАЛССЗ
26. Медицинска онкология Доц. Страшимир Каранов СБАЛО
27. Медицинска паразитология Доц. Росица Курдова НЦЗПБ
28. Неонатология Доц. Емилия Христова СБАЛДБ

С ПРЕОБЛАДАВАЩА ХИРУРГИЧНА НАСОЧЕНОСТ

29. Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина Доц. Никола Василев ВМА

30. Неврохирургия Проф. Кирил Романски МБАЛ”Св. Ив. Рилски””
31. Ортопедия и травматология Проф. Петър Тифчев МБАЛ”Царица Йоанна”

32. Очни болести Акад. Петя Василева МБАЛ”Св. Анна”
33. Пластично-възстановителна хирургия Доц. Димитър Евстатиев МБАЛ”Александровска”
34. Урология Проф. Стоян Чакъров МБАЛ”Св. Анна”
35. УНГ болести Проф. Кунчо Кунев МБАЛ”Царица Йоанна”
36. Хирургия Проф. Виолета Димитрова МБАЛ”Александровска”
37. Гръдна хирургия Доц. Данаил Петров СБАЛББ”Св. София”
38. Детска хирургия Доц. Огнян Бранков МБАЛСМ”Пирогов”
39. Кардиохирургия Проф. Генчо Начев МБАЛ”Св. Екатерина”
40. Съдова хирургия Проф. Тодор Захариев МБАЛ”Св. Екатерина”
41. Лицево-челюстна хирургия Проф. Радомир Угринов Стоматологичен факултет-София

С ПРЕОБЛАДАВАЩА КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧНА НАСОЧЕНОСТ

42. Клинична имунология Проф. Елисавета Наумова МБАЛ”Александровска”
43. Клинична лаборатория Проф. Добрин Свинаров МБАЛ”Александровска”
44. Микробиология Ст.н.с ІІ ст. Тодор Кантарджиев НЦЗПБ
45. Нуклеарна медицина Проф. Ирена Костадинова МБАЛ”Александровска”
46. Образна диагностика Доц. Васил Хаджидеков МБАЛ”Александровска”
47. Вирусология Ст.н.с ІІ ст. Павел Теохаров НЦЗПБ
48. Епидемиология на инфекциозните болести Доц. Мира Кожухарова НЦЗПБ
49. Съдебна медицина Доц. Станислав Христов Център по съдебна медицина
и деонтология-
МБАЛ„Александровска”
50. Токсикология Ст. н. с.Іст .д-р Тодор Попов НЦООЗ

СПЕЦИАЛНОСТИ С ДРУГА НАСОЧЕНОСТ

51. Социална медицина и здравен мениджмънт Проф. Любомир Иванов НЦООЗ
52. Комунална хигиена Ст.н.с. ІІст. Д-р Галина Гопина НЦООЗ
53. Обща и клинична патология Проф. Севдалин Начев МУ-София
54. Трудова медицина Ст.н.с. І ст д-р Емилия Иванович НЦООЗ
55. Фармакология Проф. Мила Власковска МУ-София
56. Медицина на бедствените ситуации Доц. Райна Чакърова МУ-София, КСМОЗ
57. Радиобиология Ст.н.с. ІІст. д-р Радостина Георгиева НЦРБРЗ
58. Хигиена на детската и юношеската възраст Д-р Цветана Попиванова НЦОЗ
59. Хранене и диететика Ст.н.с ІІст. Д-р Стефка Петрова НЦОЗ

ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

60. Оперативно зъболечение, ендодонтия и парадонтология Проф. Борис Инджов Стоматологичен факултет-София
61. Протетична стоматология Проф. Андон Филчев Стоматологичен факултет-София
62. Детска дентална медицина Доц. Милена Пенева МУ София- Стоматологичен
факултет

ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ

63. Инвазивна кардиология Доц. Божидар Финков МБАЛ “Св. Анна”
64. Трансплантология Проф. Митко Цветков МБАЛ”Александровска”
65. Детска трансплантология Проф. Драган Бобев СБАЛДХЗ
66. Ендокринна хирургия Доц. Иван Сечанов СБАЛЕНГ
67. Хемодиализа Доц. Валентин Мушеков МБАЛСМ”Пирогов”
68. Медицинска генетика Доц. Иво Кременски МУ-София, СБАЛАГ
69. Химиотерапия Доц. Асен Дудов ОДОЗС-гр. София
70. Термична травма Ст.н.с. І ст. Огнян Хаджийски МБАЛСМ”Пирогов”
71. Медицинска информатика и здравен мениджмънт Доц. Християн Грива НЦЗИ
72 Професионални заболявания Доц. Венета Костова УМБАЛ”Св. Ив. Рилски”
73. Ортодонтия Проф. Валентин Мутафчиев МУ София- Стоматологичен
факултет

Националните консултанти да осъществяват дейността си съгласно Правила за дейността на националните консултанти.
Настоящата заповед да се връчи на съответните лица за сведение и изпълнение.


МИНИСТЪР
ПРОФ. РАДОСЛАВ ГАЙДАРСКИ

Парафирали:
Зам. Министър
Д-р М. Матеев
Директор Д”МД”
Доц. Ст. Александров
Изготвил:
Д-р Ек. Кунева
05.04..2007г.

 

Бюлетин
   
   
Начало |  За нас |  Условия за ползване |  Реклама при нас |  Контакти  
© 2007 ДокБГ ООД Всички права запазени. Съдържанието публикувано в doctorbg.com е изцяло за Ваша информация и не трябва да се приема като заместител на медицинска консултация при Вашия личен лекар или друг специалист. Винаги трябва да търсите съвет от Вашия личен лекар преди да предприемете нов фитнес режим или да започнете да спазвате диета. С използването на doctorbg.com Вие декларирате че сте запознати с условията за ползване, правата и отговорностите. ДокБГ ООД не носи отговорност за съдържанието на който и да е сайт достигнат чрез външни препратки от doctorbg.com
 
Free Sitemap Generator