Начало
НачалоКлинични пътекиКП № 290 ДЕГЕНЕРАТИВНИ И ОБМЕННИ СТАВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ ВЪЗРАСТ НАД 18 ГОДИНИ
КП № 290 ДЕГЕНЕРАТИВНИ И ОБМЕННИ СТАВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ ВЪЗРАСТ НАД 18 ГОДИНИ

КП № 290 ДЕГЕНЕРАТИВНИ И ОБМЕННИ СТАВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ ВЪЗРАСТ НАД 18 ГОДИНИ
Минимален болничен престой - 3 дни

КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10

Идиопатична подагра
Подагрозен бурсит
Първична подагра
Подагрозни възли [уратни тофи] в сърцето† (I43.8*)
М10.00 Идиопатична подагра, множествена локализация
М10.01 Раменна ключица акромиоклавикуларна
област лопатка скапулохумерална стави
стерноклавикуларна
М10.02 Мишница раменна кост лакътна става
М10.03 Предмишница лакътна кост гривнена става
лъчева кост
М10.04 Китка карпални кости ставите между всички
метакарпални кости тези кости
фаланги
М10.05 Тазова област сакрум тазобедрена става
и бедро бедрена кост сакроилиачна става
таз
М10.06 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става
област малък пищял[фибула]
М10.07 Глезенна става тарзални кости глезенна става
и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото
фаланги
М10.08 Други гръбначен стълб
ребра
шия
череп
глава
тяло
Оловна подагра
М10.10 Оловна подагра, множествена локализация
М10.11 Раменна ключица акромиоклавикуларна
област лопатка скапулохумерална стави
стерноклавикуларна
М10.12 Мишница раменна кост лакътна става
М10.13 Предмишница лакътна кост гривнена става
лъчева кост
М10.14 Китка карпални кости ставите между всички
метакарпални кости тези кости
фаланги
М10.15 Тазова област сакрум тазобедрена става
и бедро бедрена кост сакроилиачна става
таз
М10.16 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става
област малък пищял[фибула]
М10.17 Глезенна става тарзални кости глезенна става
и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото
фаланги
М10.18 Други гръбначен стълб
ребра
шия
череп
глава
тяло

Медикаментозна подагра
При необходимост от идентифициране на лекарственото средство се използва допълнителен код за външни причини (клас ХХ).
М10.20 Медикаментозна подагра, множествена локализация
М10.21 Раменна ключица акромиоклавикуларна
област лопатка скапулохумерална стави
стерноклавикуларна
М10.22 Мишница раменна кост лакътна става
М10.23 Предмишница лакътна кост гривнена става
лъчева кост
М10.24 Китка карпални кости ставите между всички
метакарпални кости тези кости
фаланги
М10.25 Тазова област сакрум тазобедрена става
и бедро бедрена кост сакроилиачна става
таз
М10.26 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става
област малък пищял[фибула]
М10.27 Глезенна става тарзални кости глезенна става
и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото
фаланги
М10.28 Други гръбначен стълб
ребра
шия
череп
глава
тяло

Подагра, предизвикана от нарушение на бъбречната функция
М10.30 Множествена локализация
М10.31 Раменна ключица акромиоклавикуларна
област лопатка скапулохумерална стави
стерноклавикуларна
М10.32 Мишница раменна кост лакътна става
М10.33 Предмишница лакътна кост гривнена става
лъчева кост
М10.34 Китка карпални кости ставите между всички
метакарпални кости тези кости
фаланги
М10.35 Тазова област сакрум тазобедрена става
и бедро бедрена кост сакроилиачна става
таз
М10.36 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става
област малък пищял[фибула]
М10.37 Глезенна става тарзални кости глезенна става
и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото
фаланги
М10.38 Други гръбначен стълб
ребра
шия
череп
глава
тяло

Друга вторична подагра
М10.40 Множествена локализация
М10.41 Раменна ключица акромиоклавикуларна
област лопатка скапулохумерална стави
стерноклавикуларна
М10.42 Мишница раменна кост лакътна става
М10.43 Предмишница лакътна кост гривнена става
лъчева кост
М10.44 Китка карпални кости ставите между всички
метакарпални кости тези кости
фаланги
М10.45 Тазова област сакрум тазобедрена става
и бедро бедрена кост сакроилиачна става
таз
М10.46 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става
област малък пищял[фибула]
М10.47 Глезенна става тарзални кости глезенна става
и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото
фаланги
М10.48 Други гръбначен стълб
ребра
шия
череп
глава
тяло

Болести с отлагане на хидроксиапатит
М11.00 Множествена локализация
М11.01 Раменна ключица акромиоклавикуларна
област лопатка скапулохумерална стави
стерноклавикуларна
М11.02 Мишница раменна кост лакътна става
М11.03 Предмишница лакътна кост гривнена става
лъчева кост
М11.04 Китка карпални кости ставите между всички
метакарпални кости тези кости
фаланги
М11.05 Тазова област сакрум тазобедрена става
и бедро бедрена кост сакроилиачна става
таз
М11.06 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става
област малък пищял[фибула]
М11.07 Глезенна става тарзални кости глезенна става
и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото
фаланги
М11.08 Други гръбначен стълб
ребра
шия
череп
глава
тяло

Наследствена хондрокалциноза
М11.10 Множествена локализация
М11.11 Раменна ключица акромиоклавикуларна
област лопатка скапулохумерална стави
стерноклавикуларна
М11.12 Мишница раменна кост лакътна става
М11.13 Предмишница лакътна кост гривнена става
лъчева кост
М11.14 Китка карпални кости ставите между всички
метакарпални кости тези кости
фаланги
М11.15 Тазова област сакрум тазобедрена става
и бедро бедрена кост сакроилиачна става
таз
М11.16 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става
област малък пищял[фибула]
М11.17 Глезенна става тарзални кости глезенна става
и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото
фаланги
М11.18 Други гръбначен стълб
ребра
шия
череп
глава
тяло
Друга хондрокалциноза
Хондрокалциноза БДУ
М11.20 Множествена локализация
М11.21 Раменна ключица акромиоклавикуларна
област лопатка скапулохумерална стави
стерноклавикуларна
М11.22 Мишница раменна кост лакътна става
М11.23 Предмишница лакътна кост гривнена става
лъчева кост
М11.24 Китка карпални кости ставите между всички
метакарпални кости тези кости
фаланги
М11.25 Тазова област сакрум тазобедрена става
и бедро бедрена кост сакроилиачна става
таз
М11.26 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става
област малък пищял[фибула]
М11.27 Глезенна става тарзални кости глезенна става
и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото
фаланги
М11.28 Други гръбначен стълб
ребра
шия
череп
глава
тяло

Други уточнени кристалоидни артропатии
М11.80 Множествена локализация
М11.81 Раменна ключица акромиоклавикуларна
област лопатка скапулохумерална стави
стерноклавикуларна
М11.82 Мишница раменна кост лакътна става
М11.83 Предмишница лакътна кост гривнена става
лъчева кост
М11.84 Китка карпални кости ставите между всички
метакарпални кости тези кости
фаланги
М11.85 Тазова област сакрум тазобедрена става
и бедро бедрена кост сакроилиачна става
таз
М11.86 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става
област малък пищял[фибула]
М11.87 Глезенна става тарзални кости глезенна става
и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото
фаланги
М11.88 Други гръбначен стълб
ребра
шия
череп
глава
тяло

Полиартроза
Включва: артроза на повече от една става
Не включва: двустранно засягане на една и съща става (М16—М19)
М15.0 Първична генерализирана (остео)артроза
М15.1 Възли на Heberden (с артропатия)
М15.2 Възли на Bouchard (с артропатия)
М15.3 Вторична множествена артроза
Посттравматична полиартроза
М15.4 Ерозивна (ос¬тео)артроза
М15.8 Друга полиартроза

Коксартроза [артроза на тазобедрената става]
М16.0 Първична коксартроза, двустранна
М16.1 Друга първична коксартроза
Първична коксартроза:
• БДУ
• едностранна
М16.2 Дисплазична коксартроза, двустранна
М16.3 Други дисплазични коксартрози
Дисплазична коксартроза:
• БДУ
• едностранна
М16.4 Посттравматична коксартроза, двустранна
М16.5 Други посттравматични коксартрози
Посттравматична коксартроза:
• БДУ
• едностранна
М16.6 Други вторични коксартрози, двустранни
М16.7 Други вторични коксартрози
Вторична коксартроза:
• БДУ
• едностранна

Гонартроза [артроза на колянната става]
М17.0 Първична гонартроза, двустранна
М17.1 Други първични гонартрози
Първична гонартроза:
• БДУ
• едностранна
М17.2 Посттравматична гонартроза, двустранна
М17.3 Други посттравматични гонартрози
Посттравматична гонартроза:
• БДУ
• едностранна
М17.4 Други вторични гонартрози, двустранни
М17.5 Други вторични гонартрози
Вторична гонартроза:
• БДУ
• едностранна

Артроза на първа карпо-метакарпална става
М18.0 Първична артроза на първа карпо-метакарпална става, двустранна
М18.1 Други първични артрози на първа карпо-метакарпална става
Първична артроза на първа карпо-метакарпална става:
• БДУ
• едностранна
М18.2 Посттравматична артроза на първа карпо-метакарпална става, двустранна
М18.3 Други посттравматични артрози на първа карпо-метакарпална става
Посттравматична артроза на първа карпо-метакарпална става:
• БДУ
• едностранна
М18.4 Други вторични артрози на първа карпо-метакарпална става, двустранни
М18.5 Други вторични артрози на първа карпо-метакарпална става
Вторична артроза на първа карпо-метакарпална става:
• БДУ
• едностранна


Първична артроза на други стави
Първична артроза БДУ
М19.01 Раменна ключица акромиоклавикуларна
област лопатка скапулохумерална стави
стерноклавикуларна
М19.02 Мишница раменна кост лакътна става
М19.03 Предмишница лакътна кост гривнена става
лъчева кост
М19.04 Китка карпални кости ставите между всички
метакарпални кости тези кости
фаланги
М19.07 Глезенна става тарзални кости глезенна става
и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото
фаланги

Посттравматична артроза на други стави
Посттравматична артроза БДУ
М19.11 Раменна ключица акромиоклавикуларна
област лопатка скапулохумерална стави
стерноклавикуларна
М19.12 Мишница раменна кост лакътна става
М19.13 Предмишница лакътна кост гривнена става
лъчева кост
М19.14 Китка карпални кости ставите между всички
метакарпални кости тези кости
фаланги
М19.17 Глезенна става тарзални кости глезенна става
и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото
фаланги

Друга вторична артроза
Вторична артроза БДУ
М19.21 Раменна ключица акромиоклавикуларна
област лопатка скапулохумерална стави
стерноклавикуларна
М19.22 Мишница раменна кост лакътна става
М19.23 Предмишница лакътна кост гривнена става
лъчева кост
М19.24 Китка карпални кости ставите между всички
метакарпални кости тези кости
фаланги
М19.27 Глезенна става тарзални кости глезенна става
и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото
фаланги

Друга уточнена артроза
М19.81 Раменна ключица акромиоклавикуларна
област лопатка скапулохумерална стави
стерноклавикуларна
М19.82 Мишница раменна кост лакътна става
М19.83 Предмишница лакътна кост гривнена става
лъчева кост
М19.84 Китка карпални кости ставите между всички
метакарпални кости тези кости
фаланги
М19.87 Глезенна става тарзални кости глезенна става
и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото
фаланги

Други спондилози
Цервикална (шийна)
Лумбосакрална без миело- или радикулопатия
Торакална
М47.80 Други спондилози – множествено засягане
М47.81 Други спондилози – окципито-атланто-аксисен отдел
М47.82 Други спондилози – шийна област
М47.83 Други спондилози – шийно-гръден отдел
М47.84 Други спондилози – гръден отдел
М47.85 Други спондилози – гръднопоясен отдел
М47.86 Други спондилози – поясен отдел
М47.87 Други спондилози – поясно-кръстен отдел

Други спондилопатии
М48.08 Спинална стеноза – кръстен и кръстноопашен отдел
Каудална стеноза

Анкилозираща хиперостоза [Forestier]
М48.13 Анкилозираща хиперостоза [Forestier] – шийногръден отдел
Дифузна идиопатична хиперостоза
М48.14 Анкилозираща хиперостоза [Forestier] – гръден отдел
Дифузна идиопатична хиперостоза
М48.15 Анкилозираща хиперостоза [Forestier] – гръднопоясен отдел
Дифузна идиопатична хиперостоза

Интерспинална артроза
М48.20 Интерспинална артроза – множествено засягане на гръбначния стълб
М48.21 Интерспинална артроза - окципито-атланто-аксисен отдел
М48.22 Интерспинална артроза - шийна област
М48.23 Интерспинална артроза - шийно-гръден отдел
М48.24 Интерспинална артроза - гръден отдел
М48.25 Интерспинална артроза - гръднопоясен отдел
М48.26 Интерспинална артроза - поясен отдел
М48.27 Интерспинална артроза - поясно-кръстен отдел

Увреждания на междупрешленните дискове в шийния отдел
Включва: увреждания на междупрешленните дискове в шийния отдел с болков синдром
увреждания на междупрешленните дискове в шийногръдния отдел
М50.3 Друг тип дегенерация на междупрешленните дискове в шийния отдел
М50.8 Други увреждания на междупрешленните дискове в шийния отдел

Увреждания на междупрешленните дискове в други отдели
Включва: увреждания на междупрешленните дискове в гръдния, гръднопоясния и пояснокръстния отдел
М51.3 Друга уточнена дегенерация на междупрешленен диск
М51.4 Възли на Schmorl
М51.8 Друго уточнено увреждане на междупрешленен диск


Фиброзна дисплазия (на една кост)
Не включва: фиброзна дисплазия на челюстта (К10.8)
М85.01 Раменна ключица акромиоклавикуларна
област лопатка скапулохумерална стави
стерноклавикуларна
М85.02 Мишница раменна кост лакътна става
М85.03 Предмишница лакътна кост гривнена става
лъчева кост
М85.04 Китка карпални кости ставите между всички
метакарпални кости тези кости
фаланги
М85.05 Тазова област сакрум тазобедрена става
и бедро бедрена кост сакроилиачна става
таз
М85.06 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става
област малък пищял[фибула]
М85.07 Глезенна става тарзални кости глезенна става
и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото
фаланги
М85.08 Други гръбначен стълб
ребра
шия
череп
глава
тяло

Флуороза на скелета
М85.10 Флуороза на скелета - множествена локализация
М85.11 Раменна ключица акромиоклавикуларна
област лопатка скапулохумерална стави
стерноклавикуларна
М85.12 Мишница раменна кост лакътна става
М85.13 Предмишница лакътна кост гривнена става
лъчева кост
М85.14 Китка карпални кости ставите между всички
метакарпални кости тези кости
фаланги
М85.15 Тазова област сакрум тазобедрена става
и бедро бедрена кост сакроилиачна става
таз
М85.16 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става
област малък пищял[фибула]
М85.17 Глезенна става тарзални кости глезенна става
и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото
фаланги
М85.18 Други гръбначен стълб
ребра
шия
череп
глава
тяло

Други нарушения в плътността и структурата на костта
Не включва: osteogenesis imperfecta (Q78.0)
множествена костна фиброзна дисплазия (Q78.1)
остеопетроза (Q78.2)
остеопойкилоза (Q78.8)
М85.28 Хиперостоза на черепа

Остеит, дължащ се на отлагане на минерални соли (склерозиращ)
М85.30 Множествена локализация
М85.31 Раменна ключица акромиоклавикуларна
област лопатка скапулохумерална стави
стерноклавикуларна
М85.32 Мишница раменна кост лакътна става
М85.33 Предмишница лакътна кост гривнена става
лъчева кост
М85.34 Китка карпални кости ставите между всички
метакарпални кости тези кости
фаланги
М85.35 Тазова област сакрум тазобедрена става
и бедро бедрена кост сакроилиачна става
таз
М85.36 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става
област малък пищял[фибула]
М85.37 Глезенна става тарзални кости глезенна става
и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото
фаланги
М85.38 Други гръбначен стълб
ребра
шия
череп
глава
тяло

Алгоневродистрофия
Синдром рамо-ръка
Атрофия на Sudeck
Симпатикова рефлекторна дистрофия
М89.01 Раменна ключица акромиоклавикуларна
област лопатка скапулохумерална стави
стерноклавикуларна
М89.02 Мишница раменна кост лакътна става
М89.04 Китка карпални кости ставите между всички
метакарпални кости тези кости
фаланги

М89.05 Долен крайник тазобедрена става
коляно
глезен
стъпало
М89.06 Гръбначен стълб

Костна хипертрофия
М89.30 Множествена локализация
М89.31 Раменна ключица акромиоклавикуларна
област лопатка скапулохумерална стави
стерноклавикуларна
М89.32 Мишница раменна кост лакътна става
М89.33 Предмишница лакътна кост гривнена става
лъчева кост
М89.34 Китка карпални кости ставите между всички
метакарпални кости тези кости
фаланги
М89.35 Тазова област сакрум тазобедрена става
и бедро бедрена кост сакроилиачна става
таз
М89.36 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става
област малък пищял[фибула]
М89.37 Глезенна става тарзални кости глезенна става
и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото
фаланги
М89.38 Други гръбначен стълб
ребра
шия
череп
глава
тяло

Остеопатия след полиомиелит
За идентифициране на прекарания полиомиелит се използва допълнителен код (В91).
М89.65 Тазова област сакрум тазобедрена става
и бедро бедрена кост сакроилиачна става
таз
М89.66 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става
област малък пищял[фибула]
М89.67 Глезенна става тарзални кости глезенна става
и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото
фаланги

Други уточнени увреждания на костите
Посттравматична субпериостална осификация
М89.80 Множествена локализация
М89.81 Раменна ключица акромиоклавикуларна
област лопатка скапулохумерална стави
стерноклавикуларна
М89.82 Мишница раменна кост лакътна става
М89.83 Предмишница лакътна кост гривнена става
лъчева кост
М89.84 Китка карпални кости ставите между всички
метакарпални кости тези кости
фаланги
М89.85 Тазова област сакрум тазобедрена става
и бедро бедрена кост сакроилиачна става
таз
М89.86 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става
област малък пищял[фибула]
М89.87 Глезенна става тарзални кости глезенна става

и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото
фаланги
М89.88 Други гръбначен стълб
ребра
шия
череп
глава
тяло

Други увреждания на хрущяла
М94.08 Синдром на хондрокосталните съчленения [Tietze] - други
ребра

Рецидивиращ полихондрит
М94.10 Множествена локализация

Хондромалация
Не включва: хондромалация на пателата (М22.4)
М94.20 Множествена локализация
М94.21 Раменна ключица акромиоклавикуларна
област лопатка скапулохумерална стави
стерноклавикуларна
М94.22 Мишница раменна кост лакътна става
М94.23 Предмишница лакътна кост гривнена става
лъчева кост
М94.24 Китка карпални кости ставите между всички
метакарпални кости тези кости
фаланги
М94.25 Тазова област сакрум тазобедрена става
и бедро бедрена кост сакроилиачна става
таз
М94.26 Колянна голям пищял[тибиа] колянна става
област малък пищял[фибула]
М94.27 Глезенна става тарзални кости глезенна става
и стъпало метатарзални кости други стави на стъпалото
фаланги

Въздействие на други външни причини
Не включва: неблагоприятни въздействия, НКД (Т78)
изгаряния (предизвикани от електрически ток) (Т20-Т31)
Т75.2 Въздействия на вибрации
Синдром на пневматичен чук
Травматичен вазоспастичен синдром
Световъртеж от нискочестотни звуциКОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

АРТРОСКОПИЯ
**80.26 АРТРОСКОПИЯ НА КОЛЯНО

БИОПСИЯ НА СТАВНА СТРУКТУРА
аспирационна биопсия
**80.36 БИОПСИЯ НА КОЛЯНО

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА СТАВНИ СТРУКТУРИ
** 81.91 АРТРОЦЕНТЕЗА
аспирация от става
Изключва:
такава за:
артрография - 88.32
биопсия на ставна структура - 80.30-80.39
инжектиране на лекарство - 81.92

РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЪБНАК
**87.22 ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ШИЙНАТА ЧАСТ НА ГРЪБНАКА
**87.23 ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЪДНАТА ЧАСТ НА ГРЪБНАКА
**87.24 ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛУМБОСАКРАЛНАТА ЧАСТ НА ГРАБНАКА
сакрококцигеално рентгеново изследване

СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРАЙНИЦИ И ТАЗ
Изключва:
контрастна рентгенография на става - 88.32
**88.21 СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА РАМО И МИШНИЦА
**88.22 СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛАКЪТ И ПРЕДМИШНИЦА
**88.23 СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КИТКА И ДЛАН
**88.25 ПЕЛВИМЕТРИЯ
**88.26 ДРУГА СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТАЗ И ТАЗОБЕДРЕНА СТАВА
**88.27 СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА БЕДРО, КОЛЯНО И ПОДБЕДРИЦА
**88.28 СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГЛЕЗЕН И СТЪПАЛО

ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ
**88.32 КОНТРАСТНА АРТРОГРАФИЯ
Изключва:
такава на темпоромандибуларна става - 87.13

ДРУГО ДИАГНОСТИЧНО ОБРАЗНО ИЗОБРАЖЕНИЕ
**88.94 МАГНИТНО РЕЗОНАНСНО ИЗОБРАЖЕНИЕ НА СКЕЛЕТНО МУСКУЛНА- СИСТЕМА

**90.59 ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ
биохимични изследвания
серологични изследвания
имунологични изследвания

МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ СКЕЛЕТНО МУСКУЛНАТА СИСТЕМА И СТАВНА ТЕЧНОСТ
микроскопско изследване на:
кост лигамент
бурса мускул
хрущял синовиална мембрана
фасция сухожилие
**91.59 ДРУГО МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ СКЕЛЕТНО МУСКУЛНАТА СИСТЕМА И СТАВНА ТЕЧНОСТ
Хистологично изследване на синовия
Кристали, клетки, диф. броене, рагоцити – в ставна течност


ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА СТАВНИ СТРУКТУРИ
*81.92 ИНЖЕКТИРАНЕ НА ЛЕЧЕБНО ВЕЩЕСТВО В СТАВА ИЛИ ЛИГАМЕНТ

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА МУСКУЛ, СУХОЖИЛИЕ, ФАСЦИЯ И БУРСА
Изключва:
неоперативни:
манипулации 93.25-93.29
разтягане - 93.27-93.29
*83.96 ИНЖЕКЦИЯ НА ЛЕЧЕБНО ВЕЩЕСТВО В БУРСА
*83.97 ИНЖЕКЦИЯ НА ЛЕЧЕБНО ВЕЩЕСТВО В СУХОЖИЛИЕ

ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГО ЛЕЧЕБНО ВЕЩЕСТВО
Включва:
подкожна инжекция или инфузия с местно или общо действие
интрамускулна инжекция или инфузия с местно или общо действие
интравенозна инжекция или инфузия с местно или общо действие
*99.23 ИНЖЕКЦИЯ НА СТЕРОИД
инжекция на кортизон
*99.29 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГО ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО


Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако са приложени и отчетени две основни диагностични и една основна терапевтична процедура, посочени в блок Кодове на основни процедури по МКБ-9 КМ. Проведените процедури задължително се отразяват в Документ №1.


І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури и чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и със структури на извънболничната помощ, разположени на територията му
Задължително звено Апаратура и оборудване
1. Клиника/отделение/сектор по ревматология
или
Клиника/отделение по професионални болести Съгласно Наредба №18 от 20.06.2005 на МЗ
2. Отделение/сектор по образна диагностика Съгласно медицински стандарт “Образна диагностика”
3. Клинична лаборатория Съгласно медицински стандарт “Клинична лаборатория”
4. Отделение/сектор по физикална и рехабилитационна медицина Съгласно медицински стандарт “Физикална и рехабилитационна медицина”

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
ЛЗ изпълнител на болнична помощ е длъжно да осигури дейността на съответното структурно звено чрез договор с друго лечебно заведение, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и имащо договор с НЗОК.
Задължително звено Апаратура и оборудване
1. Отделение/сектор по образна диагностика – за КТ/ МРТ Съгласно медицински стандарт “Образна диагностика“
2. Микробиологична лаборатория Съгласно медицински стандарт “Клинична микробиология”
3. Имунологична лаборатория Съгласно медицински стандарт “Имунология”
4. Лаборатория по клинична патология Съгласно медицински стандарт “Клинична патология”
5. Радиоизотопна лаборатория Съгласно медицински стандарт ”Нуклеарна медицина”

3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.
Блок. 1 Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:
- лекар със специалност по ревматология (на постоянен трудов договор в ЛЗБП);
- лекар със специалност по образна диагностика;
- лекар със специалност клинична лаборатория;
- лекар със специалност по физикална и рехабилитационна медицина.

ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ
1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ.
1.1. СПЕШНИ:
- остър болков синдром;
- наслоен въпалителен процес;
- остра подагрозна криза.

1.2. ПЛАНОВИ:
• Болни с активирана остеоартроза на периферни стави при наличие на:
- сутрешна скованост повече от 30 минути + оток (без тазобедрена става) + възпалителна болка, оценена по VAS ≥ 40 мм;
и един от следните два критерия:
- функционална недостатъчност, оценена по VAS ≥ 40 мм;
- рефрактерни на лечението с НПВС;
• Болни със спондилоза със:
- сутрешна скованост повече от 30 минути + възпалителна болка, оценена по VAS ≥ 40 мм;
и един от следните два критерия:
- функционална недостатъчност, оценена по VAS ≥ 40 мм;
- рефрактерни на лечението с НПВС;
• Болни с кристални артропатии:
- с остър пристъп на артрит;
или
- артрит, неовладян след адекватно лечение в амбулаторни условия повече от 30 дни.
• Болни със ставен синдром за диагностично уточняване, стадиране и определяне на терапевтичен подход

2. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.
ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА
Медикаментозното лечение на дегенеративните ставни заболявания и кристалните артропатии включва следните лекарствени групи:
• нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС);
• аналгетици;
• колхицин;
• урикоинхибитори и урикоелиминатори;
• миорелаксанти;
• бавнодействащи противоревматични лекарствени средства – хондропротектори и антималарици;
• лубриканти;
• кортикостероиди и анестетици – за вътреставно и периставно приложение;
• средства за локално приложение;
• перкутанни средства;
• физикална терапия и рехабилитация.

ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.
ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.
Окончателната диагноза се поставя, съобразно клиничната картина, рентгенографските промени и параклиничните отклонения.

4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.
Медицински критерии за дехоспитализация:
- поставена окончателна диагноза;
- овладяване на фебрилитета;
- подобрение в общото състояние, ставния статус и показателите за биологична или клинична активност на заболяването.
Довършване на лечебния процес и проследяване
В цената на клинична пътека влизат до два амбулаторни консултативни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и препоръчани в епикризата.
Контролните консултативни прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение – изпълнител на болнична помощ.
При диагноза включена в Наредбата за диспансеризация, пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата.

5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА – извършва се съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.


ІІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в “История на заболяването” (ИЗ) и в част ІІ на “Направление за хоспитализация” - бл.МЗ-НЗОК №7.

2. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯ АЛГОРИТЪМ – в “История на заболяването” и Документ №1, който е неразделна част от ИЗ.

3. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:
- “История на заболяването”;
- част ІІІ на “Направление за хоспитализация” - бл.МЗ-НЗОК №7;
- епикриза – получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №.........................) – подписва от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от “История на заболяването”.

ДОКУМЕНТ № 1 И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯТ КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.

ДОКУМЕНТ № 4
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (НАСТОЙНИКА/ПОПЕЧИТЕЛЯ)

ОСТЕОАРТРОЗА (ОА)
ОА е хронично ставно заболяване. То е най-често срещаната ревматична болест. Около 15 % от населението на Планетата е засегнато от нея. Обикновено се появява във втората половина на живота (четвъртата декада след 35 г.). Приоритет е при мъжете под 45 г. и при жените над 55г. Около 50% от ревматичните заболявания се определят като остеоартрози. Възрастта е основен фактор за ОА, т.е. това е естественото стареене на ставния хрущял. Механичното пренатоварване на ставите (главно професионално) е важен етиологичен фактор. Наднорменото телесно тегло оказва особено влияние на носещите стави на долните крайници и гръбнака. Обсъжда се и ролята на генетичните маркери при ОА – специални при коксартрози у жени. Значение имат ендокринните нарушения, свързани с щитовидната жлеза и паращитовидните, както и менопаузата. Метаболитните (обменни) и кристални артропатии също играят роля при ОА. Вследствие на въпалителни ставни заболявания вторично се появяват остеоартрози. Локални фактори, като дилплазии, малформации, травми, честото вътреставно приложение на кортикостероиди способстват за развитието на ОА. Болковият сидром при болните се явява обикновено след натоварване. Те се раздвижват трудно, а сутрешната им скованост е минимална. Появяват се деформации на засегнатите стави, ограничение в обема на движенията и хрущене (крепитации) в променените стави. Засягат се предимно: колена, тазобедрено стави и гръбнак. Лечението се провежда с аналгетици, нестероидни противовъзпалителни средства, миорелаксанти, хондропротектори и лубриканти. Комплексната рехабилитация заема важно място в лечебния процес. В много напреднали стадии се прибягва до ендопротезиране на засегнатите от ОА стави.
При изявата на нежелани лекарствени реакции или други смущаващи Ви обстоятелства уведомете лекуващия лекар. Гаранция за успешно лечение е доверието Ви в лекуващия екип и стриктното изпълнение на дадените назначения.
При всички случаи от Вас ще се иска активно съдействие при вземане на всяко решение по отношение на лечебните процедури.
Ако по време на лечението пожелаете да го прекратите, можете да направите това по всяко време, без да сте длъжни да давате обяснения. Необходимо е обаче да изразите това свое желание писмено, като с това си действие освобождавате лекуващия екип от отговорността за по-нататъшното Ви здравословно състояние.


РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА № 290 «ДЕГЕНЕРАТИВНИ И ОБМЕННИ СТАВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ ВЪЗРАСТ НАД 18 ГОДИНИ»
ДОКУМЕНТ №1

Извършените процедури, се вписват от изпълнителя им и се отразяват в Документ №1 в деня на извършване.
Задължителното им вписване подлежи на непосредствен и последващ контрол от експерти на РЗОК/НЗОК.
При неизвършването им съгласно заложения алгоритъм на КП, лечебното заведение изпълнител на болнична помощ подлежи на налагане на санкции, включително удържане в следващия отчетен период на средствата, платени за клиничната пътека.
І. ІІ.
Ден за провеждане на процедури 1 ден 2 ден 3 ден Изписване
Дата
ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИКОНСУЛТАЦИИ С ДРУГИ СПЕЦИАЛИСТИ
ДАТА НА ИЗПИСВАНЕ НА ПАЦИЕНТА
ПОДПИС НА ЗАВЕЖДАЩ КЛИНИКА/ОТДЕЛЕНИЕ ПОДПИС НА ЛЕКУВАЩИЯ ЛЕКАР

 

Бюлетин
   
   
Начало |  За нас |  Условия за ползване |  Реклама при нас |  Контакти  
© 2007 ДокБГ ООД Всички права запазени. Съдържанието публикувано в doctorbg.com е изцяло за Ваша информация и не трябва да се приема като заместител на медицинска консултация при Вашия личен лекар или друг специалист. Винаги трябва да търсите съвет от Вашия личен лекар преди да предприемете нов фитнес режим или да започнете да спазвате диета. С използването на doctorbg.com Вие декларирате че сте запознати с условията за ползване, правата и отговорностите. ДокБГ ООД не носи отговорност за съдържанието на който и да е сайт достигнат чрез външни препратки от doctorbg.com
 
Free Sitemap Generator