Начало
НачалоКлинични пътекиКП № 264 КОНСЕРВАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ХИРУРГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНАТА ОБЛАСТ
КП № 264 КОНСЕРВАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ХИРУРГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНАТА ОБЛАСТ

КП № 264 КОНСЕРВАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ХИРУРГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНАТА ОБЛАСТ
Минимален болничен престой – 3 дни

КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10
Актиномикоза
Не включва: актиномицетома (В47.1)
А42.2 Цервикофациална актиномикоза

Други инфекции, предизвикани от спирохети
А69.0 Некротизиращ язвен стоматит
Гангренозен стоматит
Фузоспирохетозна гангрена
Нома
Бързонекротизиращи язви на устната кухина
А69.1 Други инфекции на Vincent
Фузоспирохетозен фарингит
Некротизиращ улцерозен (остър):
• гингивит
• гингивостоматит
Спирохетозен стоматит
Язвено-некротична ангина на Vincent:
• ангина
• гингивит

Хемангиом и лимфангиом с каквато и да е локализация
Включва: морфологични кодове М912—М917 с код за ха¬рактера на новообразуванието /0
Не включва: син или пигментен невус (D22.—)
D18.0 Хемангиом в лицево-челюстната област и шията

D18.1 Лимфангиом в лицево-челюстната област и шията

Увреждания на троичния нерв
Включва: увреждания на 5-я черепномозъчен нерв
G50.0 Невралгия на троичния нерв
Синдром на пароксизмална лицева болка
Болезнен тик
G50.1 Атипична лицева болка-pyrosis/glossalgia

Увреждания на лицевия нерв
Включва: увреждания на 7-я черепномозъчен нерв
G51.0 Парализа на Bell
Лицева парализа
G51.1 Възпаление на ganglion geniculi
Не включва: постхерпетично възпаление на ganglion geni¬cu¬li (В02.2)
G51.2 Синдром на Melkersson
Синдром на Melkersson-Rosenthal
G51.3 Клоничен хемифациален спазъм
G51.4 Лицева миокемия

Увреждания на други черепномозъчни нерви
Не включва: увреждания:
• на слуховия (8-я) нерв (Н93.3)
• на зрителния (2-я) нерв (Н46, Н47.0)
• паралитично късогледство, дължащо се на увреждане на нерв (Н49.0—Н49.2)
G52.1 Увреждания на n. glossopharyngeus
Увреждания на 9-я черепномозъчен нерв
Глософарингиална невралгия
G52.3 Увреждания на подезичния нерв
Увреждания на 12-я черепномозъчен нерв

Остър синуит
Включва: абсцес
емпием остър(-ра)(-ро) на синус
инфекция (допълнителен) (назален)
възпаление
нагнояване
При необходимост от идентифициране на инфекциозния агент се използва допълнителен код (В95—В97).
Не включва: синуит, хроничен или БДУ (J32.—)
J01.0 Остър максиларен синуит
Остър антрит
J01.1 Остър фронтален синуит
J01.4 Остър пансинуит
J01.8 Друг остър синуит
Остри синуити, включващи повече от един синус, но не пансинуити

Други болести на носа и носните синуси
Не включва: варикозна язва на носната преграда (I86.8)
J34.0 Абсцес, фурункул и карбункул на носа
Целулит
Некроза на носа (преградата)
Улцерация

Болести на пулпата и периапикалните тъкани
К04.4 Остър апикален периодонтит, произхождащ от пулпата
Остър апикален периодонтит БДУ
К04.7 Периапикален абсцес без кухина
Зъбен [дентален]
Дентоалвеоларен абсцес БДУ
Периапикален

Гингивит и болести на пародонта
К05.2 Остър периодонтит
Остър перикоронит
Пародонтален абсцес
Периодонтален абсцес
Не включва: остър апикален периодонтит (К04.4)
периапикален абсцес (К04.7)
• с кухина (К04.6)

Челюстнолицеви аномалии [включително аномалии на захапката]
Не включва: атрофия или хипертрофия на едната половина на лицето (Q67.4)
едностранна хиперплазия или хипоплазия на кондила (К10.8)
К07.6 Нарушения на темпоромандибуларната става
Синдром, или комплекс, на Costen
Изместване на темпоромандибуларната става
“Щракаща” челюст
Синдром на болкова дисфункция на темпоромандибуларната става
Не включва: налично в момента:
• навяхване (S03.0) на темпоромандибу-
• изкълчване (S03.4) ларната става

Други болести на челюстите
К10.2 Възпалителни болести на челюстите
Остеит
Остеомиелит (неонатален) на челюстта
Остеорадионекроза (остър)(хроничен)(гноен)
Периостит
Секвестър на челюстната кост
К10.3 Алвеолит на челюстите
Алвеоларен остеит
Суха алвеола

Болести на слюнчените жлези
K11.2 Сиалоаденит
Не включва: епидемичен паротит (В26.—)
увеопаротитна треска [Heetfordt] (D86.8
К11.3 Абсцес на слюнчена жлеза
К11.4 Фистула на слюнчена жлеза
Не включва: вродена фистула на слюнчена жлеза (Q38.4)
К11.6 Мукоцеле на слюнчена жлеза
Мукусна:
• киста с ексудат
• ретенционна киста на слюнчена жлеза
Ранула
К11.7 Нарушения на слюнчената секреция
Хипоптиализъм
Птиализъм
Ксеростомия
Не включва: суха уста БДУ (R68.2)
К11.8 Други болести на слюнчените жлези
Доброкачествено лимфоепителиално увреждане на слюнчена жлеза
Болест на Mikulicz
Некротизираща сиалометаплазия
Сиалектазия
Стеноза на слюнчения канал
Стриктура
Не включва: синдром на Sjogren (М35.0)

Други болести на устните и устната лигавица
Включва: епителни нарушения на езика
Не включва: някои нарушения на венците и беззъбата алвеоларна криста (К05—К06)
кисти в областта на устната кухина (К09.—)
болести на езика (К14.—)
стоматит и сродни нарушения (К12.—)
К13.2 Левкоплакия и други изменения на устния епител, включително и на езика
Еритроплакия
Левкоедем на устния епител, включително и на езика
Левкокератоза на небцето, никотинова
Небце на пушач
Не включва: космата левкоплакия (К13.3)

Болести на езика
Не включва: еритроплакия
огнищна епителна
хиперплазия езика (K13.2)
левкоедем
левкоплакия
космата левкоплакия (К13.3)
макроглосия (вродена) (Q38.2)
субмукозна фиброза на езика (К13.5)
К14.0 Глосит
Абсцес
Улцерация (травматична) на езика
Не включва: атрофичен глосит (К14.4)
К14.2 Срединен ромбоиден глосит

Абсцес на кожата, фурункул и карбункул
Включва: фурункул
фурункулоза
Не включва: анална и генитална локализация (K61.—)
полови органи (външни):
• женски (N76.4)
• мъжки (N48.2, N49.—)
L02.0 Абсцес на кожата, карбункул и фурункул на лицето
Не включва: външно ухо (H60.0)
клепач (H00.0)
глава [всяка част без лицето] (L02.8)
слъзни:
• жлези (H04.0)
• канали (H04.3)
уста (K12.2)
нос (J34.0)
орбита (H05.0)
субмандибуларна област (K12.2)
L02.1 Абсцес на кожата, фурункул и карбункул на шията

Остър лимфаденит
Включва: абсцес (остър) на всеки лимфен възел
лимфаденит (остър) без мезентериален
Не включва: увеличени лимфни възли (R59.—)
болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит [HIV], водеща до генерализирана лимфаденопатия (B23.1)
лимфаденит:
• БДУ (I88.9)
• хроничен или подостър, с изключение на мезентериален (I88.1)
• мезентериален, неспецифичен (I88.0)
L04.0 Остър лимфаденит на лицето, главата и шията

Травма на главата
S00.9 Повърхностна травма на главата и шията

Изкълчване, навяхване и разтягане на ставите и ставните връзки на главата
S03.0 Изкълчване на челюстите
Челюсти (хрущял)(мениск)
Долна челюст
Темпоромандибуларна става
S03.1 Изкълчване на хрущялната част на носната преграда
S03.4 Навяхване и разтягане на става (връзка) на челюстите
Темпоромандибуларна става (връзка)

Травма на черепномозъчните нерви
S04.3 Травма на нервус тригеминус
Пети черепномозъчен нерв
S04.5 Травма на лицевия нерв
Седми черепномозъчен нерв


КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

МЕКОТЪКАННО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦЕ, ГЛАВА И ШИЯ
Изключва:
ангиография - 88.40-88.68
**87.03 КАТ НА ГЛАВА
КАТ - скениране на глава
**87.04 ДРУГА ТОМОГРАФИЯ НА ГЛАВА
**87.08 ЦЕРВИКАЛНА ЛИМФОГРАФИЯ
**87.09 ДРУГА МЕКОТЪКАННО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦЕ, ГЛАВА И ШИЯ
неконтрастно рентгеново изследване на:
аденоиди
ларинкс
назолакримален дуктус
назофаринкс
слюнчени жлезди
тиреоидна област
увула
Изключва:
рентгеново изследване на око - 95.14

ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦЕ, ГЛАВА И ШИЯ
Изключва:
ангиография - 88.40-88.68
**87.12 ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЪБИ
ортодонтска цефалография или цефалометрия
панорамно изследване на мандибула
рентгеново изследване на коренов канал
**87.13 КОНТРАСТНА ТЕМПОРОМАНДИБУЛАРНА АРТРОГРАФИЯ
**87.15 КОНТРАСТНА РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА СИНУС
**87.16 ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦЕВИ КОСТИ
рентгеново изследване на:
фронтална област
мандибула
максила
назални синуси
нос
орбита
супраорбитална област
симфиза на ментум
зигомаксиларен комплекс
**87.17 ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЧЕРЕП
латерална проекция на череп
сагитална проекция на череп
тангенциална проекция на череп

ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК (ЕХОГРАФИЯ)
Включва: ехография
ултразвукова ангиография
ултрасонография
Изключва:
терапевтичен ултразвук- 00.01 –00.09
**88.71 ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК НА ГЛАВА И ШИЯ
Изключва:
око - 95.13

ДРУГИ НЕОПЕРАТИВНИ СЪРДЕЧНИ И СЪДОВИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ
Изключва:
ЕКГ на плод - 75.32
**89.52 ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАМА
ЕКГ БДУ
ЕКГ (с 12 и повече отвеждания)

** 90.59 ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ
Включва задължително:
Хематологични – ПКК
или
Биохимични – кр;захар
или
Хемокоагулационни – протромбиново време


ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

ТЕРАПЕВТИЧЕН УЛТРАЗВУК
*00.01 ТЕРАПЕВТИЧЕН УЛТРАЗВУК НА СЪДОВЕ НА ГЛАВА И ШИЯ
антирестенотичен ултразвук
интравазален ултразвук без аблация
Изключва:
диагностичен ултразвук на:
око – 95.13
глава и шия – 88.71
такъв на вътрешно ухо - 20.79
ултразвукова:
ангиопластика на некоронарен съд(39.50)
емболектомия(38.01, 38.02)
ендартериектомия(38.11, 38.12)
тромбектомия(38.01, 38.02)

*04.2 ДЕСТРУКЦИЯ НА ЧЕРЕПНИ ИЛИ ПЕРИФЕРНИ НЕРВИ
чрез инжекция на невролитично вещество
радиологично
криотерапия
радиофреквентна аблация

ИНЖЕКЦИЯ В ПЕРИФЕРЕН НЕРВ
Изключва:
деструкция на нерва (чрез инжектиране на невролитично вещество) - 04.2
*04.80 ИНЖЕКЦИЯ В ПЕРИФЕРЕН НЕРВ
в лицево-челюстната област

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА СЪДОВЕ
*39.92 ИНЖЕКЦИЯ НА СКЛЕРОЗИРАЩО ВЕЩЕСТВО В КРЪВОНОСЕН СЪД

ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ
*93.34 ДИАТЕРМИЯ
*93.35 ДРУГА ТОПЛИННА ТЕРАПИЯ

ДРУГА НЕОПЕРАТИВНА ПРОМИВКА И ПОЧИСТВАНЕ
*96.59 ДРУГА ОБРАБОТКА НА РАНА ЕДНОВРЕМЕННО С АНТИБИОТИЧНА ПРОФИЛАКТИКА

ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО
Включва:
подкожна инжекция или инфузия с местно или общо действие
интрамускулна инжекция или инфузия с местно или общо действие
интравенозна инжекция или инфузия с местно или общо действие
*99.18 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЕЛЕКТРОЛИТИ
*99.19 ИНЖЕКЦИЯ НА АНТИ КОАГУЛАНТИ

ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГО ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО
Включва:
подкожна инжекция или инфузия с местно или общо действие
интрамускулна инжекция или инфузия с местно или общо действие
интравенозна инжекция или инфузия с местно или общо действие
*99.21 ИНЖЕКЦИЯ НА АНТИБИОТИК
*99.22 ИНЖЕКЦИЯ НА ДРУГИ АНТИ-ИНФЕКЦИОЗНИ МЕДИКАМЕНТИ
*99.29 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО

ЛЕЧЕБНА АФЕРЕЗА ИЛИ ДРУГА ИНЖЕКЦИЯ, ПРИЛАГАНЕ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГО ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО
*99.75 ПРИЛАГАНЕ НА НЕВРОПРОТЕКТИВНО ВЕЩЕСТВО


Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако са приложени и отчетени две основни диагностични и две основни терапевтични процедури, посочени в блок Кодове на основни процедури по МКБ-9 КМ. Проведените процедури задължително се отразяват в Документ №1.

І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури и чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и със структури на извънболничната помощ, разположени на територията му
Задължително звено Апаратура и оборудване
1. Клиника/отделение/сектор по лицево–челюстна хирургия
или УНГ клиника/отделение в университетска болница Съгласно медицински стандарт “Лицево – челюстна хирургия”
Съгласно Наредба №18 от 20.06.2005 на МЗ

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
ЛЗ изпълнител на болнична помощ е длъжно да осигури дейността на съответното структурно звено чрез договор с друго лечебно заведение, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и имащо договор с НЗОК.
Задължително звено Апаратура и оборудване
1. Клинична лаборатория Съгласно медицински стандарт “Клинична лаборатория”
2. Микробиологична лаборатория Съгласно медицински стандарт “Клинична микробиология”
3. Сектор по образна диагностика Съгласно медицински стандарт “Образна диагностика”

3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.
Блок. 1 Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:
- лекар със специалност по лицево -челюстна хирургия
или лекар със специалност по орална хирургия
или лекар със специалност по УНГ, работещ в Университетска болница;

Блок. 2 Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:
- лекар със специалност по лицево -челюстна хирургия
или
лекар със специалност по орална хирургия
или
лекар със специалност по УНГ, работещ в Университетска болница;

ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ
1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ:
• остри възпалителни заболявания на кожата на лицето, шията и главата с вирусна или бактериална етиология;
• остри възпалителни заболявания на лигавицата на устната кухина с вирусна или бактериална етиология;
• заболявания на черепно-мозъчните нерви;
• остри възпалителни заболявания на меките тъкани и челюстните кости, неизискващи хирургична намеса
• остри възпалителни заболявания на слюнчените жлези и сиалолитиаза, с неголеми размери на камъка;
• вродени и придобити заболявания на езика;
• повърхностни и закрити травми на главата, лицето и шията.

2.ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.
ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.
Вземане на биологичен материал за медико-диагностични изследвания при хоспитализация по спешни индикации се извършва до 6 час от постъпването. В случаите извън спешност вземането на биологичен материал се извършва до 24 час. Други медико-диагностични изследвания - образни или инструментални се извършват до 48 час от постъпването.
Лечението е консервативно – въвеждане или инфузия на лечебно или профилактично средство, както и използване на физикални (ултразвук, лазер, йонофореза) методи.

ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.
ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.
Поставя се на базата на клинични и параклинични и/или микробиологични данни.

4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.
Медицински критерии за дехоспитализация:
- стихване на възпалителните прояви;
- липса на фебрилитет;
- липса на значими субективни оплаквания;
- стихване на симптоми, свързани с усложненията.
Довършване на лечебния процес и проследяване
В случай на възникване на усложнения в хода на консервативното лечение, налагащо преминаване на пациента по хирургична клинична пътека, в ИЗ се обосновава и вписва промяната на състоянието, налагаща хирургично лечение, в тези случаи се заплаща само хирургичното лечение.
В цената на клинична пътека влизат до два амбулаторни консултативни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и препоръчани в епикризата.
Контролните консултативни прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение – изпълнител на болнична помощ.
При диагноза включена в Наредбата за диспансеризация, пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата.

5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА – извършва се съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.
ІІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в “История на заболяването” (ИЗ) и в част ІІ на “Направление за хоспитализация” - бл.МЗ-НЗОК №7.

2. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯ АЛГОРИТЪМ – в “История на заболяването” и Документ №1, който е неразделна част от ИЗ.

3. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:
- “История на заболяването”;
- част ІІІ на “Направление за хоспитализация” - бл.МЗ-НЗОК №7;
- епикриза – получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №.........................) – подписва от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от “История на заболяването”.

ДОКУМЕНТ № 1 И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯТ КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.


ДОКУМЕНТ № 4
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (РОДИТЕЛЯ /НАСТОЙНИКА/ПОПЕЧИТЕЛЯ)

Консервативно лечение в лицевата област се прилага когато за лечението на органите на устата и съхраняване на структурите на лицето не са необходими операции от какъвто и да е характер. Основните цели при това лечение са възстановяването на функцията на увредения орган чрез медикаменти. То се прилага в случаите, когато няма дефицит на местни тъкани, при закрити травми, при заболявания на лицевите нерви, при прояви на общи заболявания в устната кухина, или при болести, специфични за устната кухина, но не водещи до получаването на тъканни дефекти.
Лечението на някои от тези заболявания на лицето може да налага използуването на комбинация от консервативно и хирургично лечение.РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА № 264 «КОНСЕРВАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ХИРУРГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНАТА ОБЛАСТ»
ДОКУМЕНТ №1
Извършените процедури, се вписват от изпълнителя им и се отразяват в Документ №1 в деня на извършване.
Задължителното им вписване подлежи на непосредствен и последващ контрол от експерти на РЗОК/НЗОК.
При неизвършването им съгласно заложения алгоритъм на КП, лечебното заведение изпълнител на болнична помощ подлежи на налагане на санкции, включително удържане в следващия отчетен период на средствата, платени за клиничната пътека.
І. ІІ.
Ден за провеждане на процедури 1 ден 2 ден 3 ден Изписване
Дата
ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИКОНСУЛТАЦИИ С ДРУГИ СПЕЦИАЛИСТИ
ДАТА НА ИЗПИСВАНЕ НА ПАЦИЕНТА
ПОДПИС НА ЗАВЕЖДАЩ КЛИНИКА/ОТДЕЛЕНИЕ ПОДПИС НА ЛЕКУВАЩИЯ ЛЕКАР

 

Бюлетин
   
   
Начало |  За нас |  Условия за ползване |  Реклама при нас |  Контакти  
© 2007 ДокБГ ООД Всички права запазени. Съдържанието публикувано в doctorbg.com е изцяло за Ваша информация и не трябва да се приема като заместител на медицинска консултация при Вашия личен лекар или друг специалист. Винаги трябва да търсите съвет от Вашия личен лекар преди да предприемете нов фитнес режим или да започнете да спазвате диета. С използването на doctorbg.com Вие декларирате че сте запознати с условията за ползване, правата и отговорностите. ДокБГ ООД не носи отговорност за съдържанието на който и да е сайт достигнат чрез външни препратки от doctorbg.com
 
Free Sitemap Generator