Начало
НачалоЗаболяванияБелодробни заболяванияПрофесионални белодробни болести
Професионални белодробни болести

Професионалните белодробни заболявания се причиняват от вдишване на прахове, пушеци, газове и други увреждащи субстанции по време на работа. Вдишаните субстанции са твърде различни - хлорни и амонячни съединения, серен двуокис, живачни пари, силиций и неговите съединения, азбест, животински прах и други.
Болестните изменения в белите дробове зависят от концентрацията на увреждащите субстанции във въздуха, продължителността на периода на вдишване.
Различават се следните основни видове професионални заболявания:
1. Професионални заболявания, дължащи се на вдишване на минерален прах от желязо, барий, талк, силиций, азбест, въглища;
2. Професионални заболявания, дължащи се на вдишването на органичен прах от памук, плесени;
3. Професионални заболявания, които са последица от вдишване на амоний, серен двуокис и триокис, азотни окиси, хлор, изпарения от различни метали. Професионалните заболявания зачестяват паралелно с развитието на промишлеността и селското стопанство и нарастващото замърсяване на работната и околната среда.


Силикоза


Определение
Силикозата е най-разпространеното професионално заболяване. То се причинява от вдишване на прах от кварц (свободен сицилиев двуокис). Силикозата се среща у миньори, грънчари, шлифовчици, каменоделци, стъклари, тунелджии. Болестта се развива постепенно в продължение на 5-8-10 години, даже и след като заболелият е отстранен от увреждащата професионална среда. В хода на заболяването в белодробната тъкан се образуват малки възелчета или по-големи туморовидни възли. Това определя и двете основни форми на силикозата - възловидна и туморовидна. И при двете форми в белите дробове прогресивно се разраства съединителната тъкан, която обхваща все по-големи участъци. В резутат на това настъпва дихателна недостатъчност.


Клинична картина
В началото болните нямат съществени оплаквания. С напредване на болестта се появяват кашлица с оскъдни жилави белезникави секрети, нерядко кръвенисти, задух при усилие и в покой. Постепенно задухът се усилва, появяват се болки и бодежи в гръдния кош. У повечето болни в късните стадии на болестта се появяват усложнения (туберкулоза, белодробно сърце, дихателна и сърдечна недостатъчност с прогресиращ ход).


Лечението на силикозата е консервативно и според симптомите. Прилагат се редица лекарства (спазмолитици, отхрачващи, инхалации, кортикостероиди, витамини, по показание - антибактериални медикаменти), кислород, климатолечение.


Прогнозата е сериозна поради нелечимостта и необратимостта на заболяването.
Профилактиката се състои в забрана за упражняване на професия, свързана с вдишване на увреждащите субстанции.


Силикатози


Определение
Силикатозите са професионални белодробни заболявания, причинени от вдишване на прахове, съдържащи несвободен силициев двуокис. Такива прахове са азбест, талк, каолин, слюда и други. Когато продължително време (обикновено над 15 години) се вдишва прах, съдържащ азбест, се развива азбестоза. От азбестоза са застрашени работници от азбесто-циментовата и азбесто-тъкачната промишленост, от каучоковата и бояджийската промишленост. В резултат на дългогодишно вдишване на азбестов прах в белите дробове се разраства съединителна тъкан и дихателната функция постепенно се понижава. Отначало болните се оплакват от тежест и задух при усилие. По-късно се появява кашлица и болка в гръдния кош. Нерядко кашлицата се съпровожда с отделяне на жилави белезникави храчки. Наблюдават се и тежки усложнения (развитие на бронхобелодробен и плеврален рак, туберкулоза, дихателна и сърдечна недостатъчност). При навременно отстраняване на лицето от професионалната среда се установява спиране на развитието на болестния процес.


Лечението се провежда с прилагане на аналгетични, отхрачващи и спазмолични средства, кислород и климатолечение.


Прогнозата на азбестозата е добра при ранно и адекватно лечение и отстраняване на професионалната вредна среда. При настъпили усложнения прогнозата се влошава и става неблагоприятна. Профилактиката се състои в отстраняване от работа във вредна среда с вдишване на азбестов прах.
Друга силикатоза е талкозата.
Тя представлява заболяване, което възниква при продължително вдишване на талк (съединение на магнезия със силициев двуокис). В хода на болестта в белите дробове се разраства съединителна тъкан и се нарушава дихателната функция. Заболяването засяга работещи в мини, мелници за преработка на талк, в кабелната, керамичната, каучуковата, фармацевтичната, бояджийската и сапунената промишленост.
Болните отначало нямат оплаквания. По-късно се появяват задух, кашлица с отделяне на белезникави жилави храчки.
При вдишване по време на работа на прахове, съдържащи каолин, слюда, хума, цимент, пемза също възникват професионални заболявания с увреждане на белите дробове. Тези заболявания обаче протичат по-леко и спират своето развитие след отстраняване на засегнатите от вредната професионална среда.


Металокониози


Металокониозите са професионални белодробни заболявания, които се причиняват от системно вдишване на прах, съдържащ различни метали. При вдишване на берилий се развива берилиоза, която протича с болестната картина на пневмония. Берилият се използува широко в електрониката, производството на флуорозиращи, неонови и радиолампи. Сидерозата се развива при продължително вдишване на прах от чисто желязо, а баритозата - при вдишване на прах от барий. Сидерозата и баритозата протичат леко и благоприятно.
Съществуват професионални заболявания при вдишване на различни отровни газове и пушеци. Степента на увреждането зависи от концентрацията на вдишаните химикали. При случайно вдишване на амонячни и хлорни газове се появява дразнеща кашлица със задух, а при вдишване на по-големи количества се появява белодробен оток с много силен задух и отделяне на обилно количество кръвенисти пенести секрети (храчки). Азотният окис и азотният двуокис са силно токсични и при вдишване предизвикват силна кашлица и задух. В по-тежки случаи се развива пневмония и белодробен оток. В производството на пластмаси се използува широко винилхлорид - безцветен газ, вдишването на който в продължение на 4-5 месеца причинява подобни белодробни промени, както при вдишване на азотни окиси.


Лечението на силикатозите и заболяванията от вдишване на метало-прахове и химически газове и пушеци се състои в отстраняване на засегнатите лица от увреждащата професионална среда. Прилагат се по показание антидоти, кислород, антибиотици, химиотерапевтици, спазмолетици, кислород. При настъпили усложнения лечението се провежда в болнично заведение, след това - пребиваване в климато-санаториална обстановка.

Прогнозата е добра при ранно отстраняване от вредната среда. При настъпили усложнения прогнозата се влошава и става неблагоприятна.
Профилактиката се състои в ранно отстраняване на застрашени лица от увреждащата професионална среда и закалителни процедури при подходящ климат.

 

Бюлетин
   
   
Начало |  За нас |  Условия за ползване |  Реклама при нас |  Контакти  
© 2007 ДокБГ ООД Всички права запазени. Съдържанието публикувано в doctorbg.com е изцяло за Ваша информация и не трябва да се приема като заместител на медицинска консултация при Вашия личен лекар или друг специалист. Винаги трябва да търсите съвет от Вашия личен лекар преди да предприемете нов фитнес режим или да започнете да спазвате диета. С използването на doctorbg.com Вие декларирате че сте запознати с условията за ползване, правата и отговорностите. ДокБГ ООД не носи отговорност за съдържанието на който и да е сайт достигнат чрез външни препратки от doctorbg.com
 
Free Sitemap Generator