Начало
НачалоКлинични пътекиКП № 30 ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ТЪНКОТО И ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО
КП № 30 ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ТЪНКОТО И ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО

КП № 30 ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ТЪНКОТО И ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО
Минимален болничен престой - 3 дни

КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10

А18.3 Туберкулоза на червата, перитонеума и мезентериалните лимфни възли
Туберкулоза на:
• ануса и ректума† (К93.0*)
• червата (дебело)(тънко)† (K93.0*)
• ретроперитонеалните лимфни възли
Туберкулозен:
• асцит
• ентерит† (К93.0*)
• перитонит† (K67.3*)

Злокачествено новообразувание на тънките черва
С17.1 Иеюнум
С17.2 Илеум
Не включва: илео-цекална клапа (С18.0)
С17.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на тънките черва

Злокачествено новообразувание на дебелото черво (колон)
С18.0 Цекум
Илео-цекална клапа
С18.1 Апендикс
С18.2 Колон асценденс
С18.3 Флексура хепатика
С18.4 Колон трансверзум
С18.5 Флексура лиеналис
С18.6 Колон десценденс
С18.7 Колон сигмоидеум
Сигмоидална (флексура)
Не включва: ректосигмоидална област (С19)
С18.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на дебелото черво

С19 Злокачествено новообразувание на ректосигмоидалната област
Колон с ректум
Ректосигмоидална област (колон)

С20 Злокачествено новообразувание на правото черво (ректум)
Ампула ректи

Злокачествено новообразувание на ануса и аналния канал
С21.0 Анус, неуточнена локализация
Не включва: анален(-на):
• ръб (С43.5, С44.5)
• кожа (С43.5, С44.5)
перианална кожа (С43.5, С44.5)
С21.1 Анален канал
Сфинктер на ануса
С21.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на ректума, ануса и аналния канал
Аноректална област
Анус с ректум
Злокачествено новообразувание на ректума, ануса и аналния канал, което по място на възникване не може да бъде отнесено към нито една от рубриките С20—С21.2

Доброкачествено новообразувание на колона, ректума, ануса и аналния канал
D12.0 Цекум
Илеоцекална клапа
D12.1 Апендикс
D12.2 Възходяща част (асценденс) на колона
D12.3 Напречна част (трансверзум) на колона
Хепатална флексура
Лиенална флексура
D12.4 Низходяща част (десценденс) на колона
D12.5 Сигмоидална част на колона
D12.6 Колон, неуточнена част
Аденоматоза на колона
Дебело черво БДУ
Полипоза (наследствена) на колона
D12.7 Ректосигмоидална област
D12.8 Ректум
D12.9 Анус и анален канал
Не включва: анални:
• ръб (D22.5, D23.5)
• кожа (D22.5, D23.5)
перианална кожа (D22.5, D23.5)
D13.3 Други и неуточнени части на тънките черва

Амилоидоза
Не включва: болест на Alzheimer (G30.—)
E85.0 Наследствена фамилна амилоидоза без невропатия
Фамилна средиземноморска треска
Наследствена амилоидна нефропатия
E85.3 Вторична системна амилоидоза
Амилоидоза при хемодиализа
E85.4 Ограничена амилоидоза
Локализирана амилоидоза
E85.8 Други форми на амилоидза

Хемороиди
Включва: хемороидални възли
варикозни вени на ануса и ректума
Не включва: усложняващи:
• раждането и послеродовия период (О87.2)
• бременността (О22.4)
I84.0 Вътрешни тромбозирали хемороиди
I84.1 Вътрешни хемороиди с други усложнения
Вътрешни хемороиди:
• кървящи
• пролабиращи
• заклещени
• разязвени
I84.2 Вътрешни хемороиди без усложнение
Вътрешни хемороиди БДУ

Неспецифичен лимфаденит
Не включва:остър лимфаденит, с изключение на мезентериален (L04.—)
увеличени лимфни възли БДУ (R59.—)
болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит [HIV], водеща до генерализирана лимфаденопатия (В23.1)
I88.0 Неспецифичен мезентериален лимфаденит
Мезентериален лимфаденит (остър)(хроничен)

Други неинфекциозни гастроентерити и колити
К52.0 Радиационен гастроентерит и колит
К52.1 Токсичен гастроентерит и колит
К52.8 Други уточнени неинфекциозни гастроентерити и колити
Еозинофилен гастрит или гастроентерит

Съдови болести на червата
Не включва: некротизиращ ентероколит на плода или новороденото (Р77)
К55.1 Хронични съдови болести на червата
Хроничен исхемичен:
• колит
• ентерит
• ентероколит
Исхемична стриктура на червата
Мезентериална:
• атеросклероза
• съдова недостатъчност
К55.2 Ангиодисплазия на колона
К55.8 Други съдови болести на червата

Паралитичен илеус и непроходимост на червата без херния
Не включва: вродена стриктура или стеноза на червата (Q41—Q42)
исхемична стриктура на червата (K55.1)
мекониум илеус (Е84.1)
непроходимост на червата при новородено, класифицирана в рубриката Р76.—
непроходимост на дванадесетопръстника (K31.5)
следоперативна непроходимост на червата (К91.3)
стеноза на ануса или ректума (К62.4)
с херния (К40—К46)
К56.0 Паралитичен илеус
Парализа на:
• червата
• колона
• тънкото черво
Не включва: илеус, предизвикан от жлъчни камъни (К56.3)
илеус БДУ (К56.7)
обструктивен илеус БДУ (К56.6)
К56.4 Друг вид запушване на червата
Ентеролит
Запушване:
• на колон
• от фекалии
К56.5 Чревни сраствания [бридове] с непроходимост
Перитонеални сраствания [бридове] с чревна непроходимост
К56.6 Друга и неуточнена чревна непроходимост
Ентеростеноза
Обструктивен илеус БДУ
Запушване
Стеноза на колона или червата
Стриктура

Дивертикули на червата
Включва: дивертикулит
дивертикулоза на (тънко)(дебело) черво
дивертикул
Не включва: вроден дивертикул на червата (Q43.8)
дивертикул на апендикса (К38.2)
дивертикул на Meckel (Q43.0)
К57.1 Дивертикули на тънкото черво без перфорация или абсцес
Дивертикули на тънкото черво БДУ
Не включва: дивертикули на тънкото и на дебелото черво, без перфорация или абсцес (К57.5)
К57.3 Дивертикули на дебелото черво без перфорация и абсцес
Дивертикули на колона БДУ
Не включва: дивертикули на тънкото и на дебелото черво без перфорация или абсцес (К57.5)
К57.5 Дивертикули на тънкото и на дебелото черво без перфорация или абсцес
Дивертикули на тънкото и на дебелото черво

Синдром на раздразненото черво
Включва: колон иритабиле
К58.0 Синдром на раздразненото черво с диария
К58.9 Синдром на раздразненото черво без диария
Синдром на раздразненото черво БДУ

Други функционални чревни нарушения
Не включва: промяна в дефекацията БДУ (R19.4)
функционални нарушения на стомаха (К31.—)
чревна малабсорбция (К90.—)
психогенни чревни нарушения (F45.3)
К59.1 Функционална диария

Други болести на ануса и ректума
Включва: на аналния канал
Не включва: дисфункция след колостомия и ентеростомия (К91.4)
незадържане на фекалии (R15)
хемороиди (I84.—)
улцерозен проктит (К51.2)
К62.4 Стеноза на ануса и ректума
Стриктура на ануса (сфинктера)
К62.6 Язва на ануса и ректума
Язва:
• солитарна
• фекална
Не включва: фисура и фистула на ануса и ректума (К60.—)
при улцерозен колит (К51.—)
К62.8 Други уточнени болести на ануса и ректума

Други болести на червата
К63.2 Фистула на червата
Не включва: фистула (на):
• ануса и ректума (К60.—)
• апендикса (К38.3)
• дванадесетопръстника (К31.6)
• чревногенитална при же¬ни (N82.2—N82.4)
• везикоинтестинална (N32.1)
К63.3 Язва на червата
Първична язва на тънкото черво
Не включва: язва (на):
• ануса или ректума (К62.6)
• дванадесетопръстника (К26.—)
• стомашночревна (К28.—)
• гастройеюнална (К28.—)
• йеюнална (К28.—)
• пептична, с неуточнена локализация (К27.—)
улцерозен колит (K51—)

Други увреждания на перитонеума
Не включва: асцит (R18)
К66.0 Перитонеални сраствания
Сраствания (на):
• коремната (стена)
• диафрагмални
• червата
• таза при мъже
• мезентериални
• оментума
• стомаха
Адхезионни бридове
Не включва: сраствания [бридове] (на):
• таза при жени (N73.6)
• с чревна непроходимост (К56.5)
Нарушена резорбция в червата
Не включва: дължаща се на хирургична намеса върху стомашночревния тракт (К91.2)
К90.1 Глутенова ентеропатия
К90.2 Синдром на сляпата бримка, некласифициран другаде
Синдром на сляпата бримка БДУ
Не включва: синдром на сляпата бримка:
• вроден (Q43.8)
• след хирургична намеса (К91.2)
К90.8 Други нарушения на резорбцията в червата
Болест на Whipple (М14.8*)


Увреждания на храносмилателните органи след медицински процедури, некласифицирани другаде
Не включва: гастройеюнална язва (К28.—)
радиационен:
• колит (К52.0)
• гастроентерит (К52.0)
• проктит (К62.7)
К91.2 Нарушение на резорбцията след хирургична намеса, некласифицирано другаде
Синдром на сляпата бримка след хирургична намеса
Не включва: нарушение на резорбцията:
• остеомалация при възрастни (М83.2)
• остеопороза след хирургични намеси (М81.3)
К91.4 Дисфункция след колостомия и ентеростомия
К91.8 Други увреждания на храносмилателните органи след медицински процедури, не класифицирани другаде

Увреждания на други храносмилателни органи при болести, класифицирани
другаде
К93.0* Туберкулозно увреждане на червата, перитонеума и мезентериалните лимфни възли (А18.3†)
Не включва: туберкулозен перитонит (К67.3*)

Фистули със засягане на женските полови органи
Не включва: везикоинтестинална фистула (N32.1)
N82.2 Фистула между вагината и тънките черва
N82.3 Фистула между вагината и дебелите черва
Ректовагинална фистула
N82.4 Други фистули между черва и женски полови органи
Чревноматочна фистула

Травма на тънко черво
S36.40 Травма на тънко черво– без открита рана в корема

Травма на дебело черво
S36.50 Травма на дебело черво– без открита рана в корема

Травма на право черво
S36.60 Травма на право черво– без открита рана в корема

Чуждо тяло в храносмилателния тракт
Не включва: чуждо тяло във фаринкса (Т17.2)
Т18.3 Чуждо тяло в тънкото черво
Т18.4 Чуждо тяло в колона
Т18.5 Чуждо тяло в ануса и ректума
В ректосигмоидалното съединение (участък)
Т18.8 Чуждо тяло в друга или няколко части на храносмилателния тракт

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ТЪНКО ЧЕРВО
кодирай също всяка лапаротомия -54.11-54.19
** 45.12 ЕНДОСКОПИЯ НА ТЪНКО ЧЕРВО ПРЕЗ АРТИФИЦИАЛНА СТОМА
Изключва:
такава с биопсия – 45.14
** 45.14 ЕНДОСКОПСКА БИОПСИЯ НА ТЪНКО ЧЕРВО
** 45.16 ЕЗОФАГОГАСТРО ДУОДЕНОСКОПИЯ (EDG) С БИОПСИЯ
Биопсия на едно или повече места на езофаг, стомах и/или дуоденум

ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ДЕБЕЛО ЧЕРВО
кодирай също всяка лапаротомия -54.11-54.19
** 45.22 ЕНДОСКОПИЯ НА ДЕБЕЛО ЧЕРВО ПРЕЗ АРТИФИЦИАЛНА СТОМА
Изключва:
такава с биопсия – 45.25
** 45.23 КОЛОНОСКОПИЯ
Гъвкава фиброоптична колоноскопия
Изключва:
ендоскопия на дебело черво през артифициална стома - 45.22
гъвкава сигмоидоскопия - 45.24
ригидна (твърда) проктосигмоидоскопия - 48.23
трансабдоминална ендоскопия на дебело черво - 45.21
** 45.24 ГЪВКАВА СИГМОИДОСКОПИЯ
Ендоскопия на колон десценденс
Изключва:
ригидна проктосигмоидоскопия - 48.23
** 45.25 ЕНДОСКОПСКА БИОПСИЯ НА ДЕБЕЛО ЧЕРВО
Изключва:
проктосигмоидоскопия с биопсия - 48.24
** 45.27 ИНТЕСТИНАЛНА БИОПСИЯ– АСПИРАЦИОННА ТЪНКОЧРЕВНА БИОПСИЯ

ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА РЕКТУМ, РЕКТОСИГМОИД И ПЕРИРЕКТАЛНА ТЪКАН
** 48.22 ПРОКТОСИГМОИДОСКОПИЯ ПРЕЗ АРТИФИЦИАЛНА СТОМА
Изключва:
такава с биопсия - 48.24
** 48.24 ЕНДОСКОПСКА БИОПСИЯ НА РЕКТУМ

ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА
** 87.63 СЕРИЯ ЗА ТЪНКО ЧЕРВО
** 87.64 ДОЛНА ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНА СЕРИЯ

МЕКОТЪКАННО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОРЕМ
Изключва:
ангиография - 88.40-88.68
** 88.01 КАТ НА КОРЕМ
КАТ скениране на корем
Изключва:
КАТ скениране на бъбреци - 87.71

ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОРЕМ
**88.19 РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОРЕМ
Рентгенография на корем

ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК (ЕХОГРАФИЯ)
**88.74 ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНА СИСТЕМА
Конвенционална ехография
**88.76 ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК НА КОРЕМ И РЕТРОПЕРИТОНЕУМ
Конвенционална ехография
и/или
Doppler ехография

ДРУГО ДИАГНОСТИЧНО ОБРАЗНО ИЗОБРАЖЕНИЕ
** 88.97 МАГНИТНО РЕЗОНАНСНО ИЗОБРАЖЕНИЕ
Корем

** 89.29 ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА
Включва задължително:
Химично изследване на урина

** 89.52 ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАМА
ЕКГ

** 90.59 ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ
Включва задължително следния пакет медико-диагностични изследвания:
Хематологични – ПКК;
Клинико-химични - кр. захар, креатинин;

** 90.89 ПАТОМОРФОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ГОРНИЯ ХРАНОСМИЛАТЕЛЕН ТРАКТ – ДО ИЛЕУМ

** 90.99 ПАТОМОРФОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ДОЛНИЯ ХРАНОСМИЛАТЕЛЕН ТРАКТ – ОТ ИЛЕУМ ДО АНУС


ОТСТРАНЯВАНЕ НА ИНТРАЛУМЕННО ЧУЖДО ТЯЛО ОТ ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА БЕЗ ИНЦИЗИЯ
Изключва:
отстраняване на лечебно устройство - 97.51-97.59
* 98.03 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ВЪТРЕЛУМЕННО ЧУЖДО ТЯЛО ОТ СТОМАХ И ТЪНКО ЧЕРВО БЕЗ ИНЦИЗИЯ
* 98.04 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ВЪТРЕЛУМЕННО ЧУЖДО ТЯЛО ОТ ДЕБЕЛО ЧЕРВО БЕЗ ИНЦИЗИЯ
* 98.05 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ВЪТРЕЛУМЕННО ЧУЖДО ТЯЛО ОТ РЕКТУМ И АНУС БЕЗ ИНЦИЗИЯ

ПЕРИОПЕРАТИВНА АВТОЛОЖНА ТРАНСФУЗИЯ НА ЦЯЛА КРЪВ ИЛИ КРЪВНИ КОМПОНЕНТИ
* 99.04 ТРАНСФУЗИЯ НА ЕРИТРОЦИТНА МАСА
* 99.05 ТРАНСФУЗИЯ НА ТРОМБОЦИТИ
Трансфузия на тромбоцитна маса
* 99.07 ТРАНФУЗИЯ НА ДРУГ СЕРУМ
Трансфузия на плазма
Инфузия на Humanalbin
Изключва:
инжекция (трансфузия) на:
гамавенин - 99.16
гама-глобулин - 99.14
*99.08 ТРАНСФУЗИЯ НА КРЪВОЗАМЕСТИТЕЛ
Трансфузия на декстран

ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГО ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО
Включва:
подкожна инжекция или инфузия с местно или общо действие
интрамускулна инжекция или инфузия с местно или общо действие
интравенозна инжекция или инфузия с местно или общо действие
* 99.15 ПАРЕНТЕРАЛНА ИНФУЗИЯ НА КОНЦЕНТРИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ СУБСТАНЦИИ
* 99.18 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЕЛЕКТРОЛИТИ

ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГО ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО
* 99.21 ИНЖЕКЦИЯ НА АНТИБИОТИК
* 99.22 ИНЖЕКЦИЯ НА ДРУГИ АНТИ-ИНФЕКЦИОЗНИ МЕДИКАМЕНТИ
* 99.23 ИНЖЕКЦИЯ НА СТЕРОИД
* 99.25 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ПРОТИВОРАКОВА СУБСТАНЦИЯ
* 99.29 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГО ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО
С този код се кодира лечението с:
Антисекретори – Н2 блокери, инхибитори на протонната помпа (ИПП), кръвоспиращи, кортикостероиди, колхицин и др., противовъзпалителни средства; имуносупресори; месалазин; ензимни препарати; лактулоза; спазмолитици; обезболяващи; лекарства, повлияващи моториката на червата, хепарин; соматостатин по индикации.


Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако са приложени и отчетени пет основни диагностични процедури с код **89.29, **89.52, **90.59, **88.74 или **88.76; ендоскопска процедура или рентгенологична процедура и две терапевтични процедури, от която едната задължително е *99.29. Процедури с код **90.89 или **90.99 задължително се отчита допълнително, като шеста процедура само при извършване на биопсия.
Терапевтичните процедури: *99.21, *99.22, *99.25 и *99.29 се кодират само при минимум тридневен курс на лечение, като в ИЗ и Документ №1 на КП се посочва вида, дозата и курса на лечение.
При лица до 18 годишна възраст клиничната пътека се счита за завършена, ако са приложени и отчетени три диагностични процедури и две терапевтични процедури (от която едната задължително е *99.29).
Проведените процедури задължително се отразяват в Документ №1.

І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури и чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и със структури на извънболничната помощ, разположени на територията му
Задължително звено Апаратура и оборудване
1. Клиника/отделение/сектор по гастроентерология и/или хирургия
и/или
Клиника/отделение/сектор по детска гастроентерология и/или детска хирургия Съгласно Наредба №18 от 20.06.2005 на МЗ

Съгласно медицински стандарт “Хирургия”
2. Клинична лаборатория Съгласно медицински стандарт “Клинична лаборатория”
3. Сектор по образна диагностика Съгласно медицински стандарт “Образна диагностика”
4. ОАИЛ/КАИЛ/САИЛ Съгласно медицински стандарт “Анестезия и интензивно лечение”

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЕНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
ЛЗ изпълнител на болнична помощ е длъжно да осигури дейността на съответното структурно звено, чрез договор с друго лечебно заведение, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и имащо договор с НЗОК
Задължително звено Апаратура и оборудване
1. Микробиологична лаборатория Съгласно медицински стандарт “Клинична микробиология”
2. Лаборатория по клинична патология Съгласно медицински стандарт “Клинична патология”
3. Имунологична лаборатория Съгласно медицински стандарт “Имунология”
4. Паразитологична лаборатория Съгласно медицински стандарт “Клинична паразитология”

ЗАБЕЛЕЖКА: При доказано онкологично заболяване пациентът задължително се консултира от Онкологичен комитет, осигурен от лечебното заведение чрез договор.

3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.
Блок 1. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:
- лекар или лекари със специалност по гастроентерология или друг специалист, практикуващи рутинно горна и долна гастроинтестинална ендоскопия и/или абдоминална ехография. След 31.12.2007 година се изисква свидетелство за професионална квалификация, издадено и подписано от ректора на висше медицинско училище.
или
- лекар със специалност по хирургия/висцерална хирургия;
- лекар със специалност по клинична лаборатория;
- лекар със специалност по анестезиология и интензивно лечение;
- лекар със специалност по образна диагностика.


Блок 2. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:
- лекар или лекари със специалност по детска гастроентерология, практикуващи рутинно горна и долна гастроинтестинална ендоскопия и/или абдоминална ехография.;
или
-лекар с друга специалност (хирургия, детска хирургия);
или
- лекар със специалност детски болести с опит в детската гастроентерология.
- лекар със специалност по клинична лаборатория;
- лекар със специалност по анестезиология и интензивно лечение;
- лекар със специалност по образна диагностика.

ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ
1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ.
1.1. СПЕШНИ:
• Необходимост от спешни реанимационни мероприятия, корекция на метаболитни и водно-електролитни нарушения, жизненоважни функции, тежък анемичен синдром и други усложнения;
• Необходимост от спешни ендоскопски или други терапевтични процедури – чуждо тяло, необходимост от декомпресия и други спешни състояния.

1.2. ПЛАНОВИ:
• Констелация от алармиращи симптоми: анемичен синдром, персистиращо кървене от долния ГИТ; загуба на телесна маса, неповлияваща се силна коремна болка и/или повръщане, нарушение на пасажа;
• Клинични симптоми с предполагаем произход от тънко и дебело черво - хронична диария от тънкочревен или дебелочревен тип; стеаторея, запек, нарушения в ритъма на дефекацията, коремна болка, дискомфорт, наличие на слуз и/или кръв в изпражненията, фебрилно състояние - за диагностично уточняване в болнични условия;
• Известно заболяване на червото в стадий на екзацербация (рецидив), при неповлияване или невъзможност за амбулаторно лечение; усложнено заболяване, увредено общо състояние или сериозно придружаващо заболяване. В тези случаи към ИЗ се посочват причините за необходимостта от провеждане на диагностичните процедури в болнични условия.
• Диагностика и предоперативно стадиране на онкологично заболяване на червото, когато тази диагностика не може да бъде извършена в амбулаторни условия. В тези случаи към ИЗ се посочват причините за необходимостта от провеждане на диагностичните процедури в болнични условия.

2. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.
ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.
Биологичен материал за медико-диагностични изследвания се взема в първите 24 часа от хоспитализацията. Ехография на коремни органи и ретроперитонеум се извършва до 24 час от постъпването. В случаи на спешност ендоскопия или контрастна рентгенография се извършват до 24 часа от постъпването. В случаи, извън спешност ендоскопия или контрастна рентгенография се извършват до 3 ден от началото на хоспитализацията при минимален болничен престой, КАТ и МРТ се извършват до 3 ден от началото на хоспитализацията – при минимален болничен престой. При необходимост контролни клинико-лабораторни изследвания на патологично променени показатели се извършват задължително до края на хоспитализацията.

При заболявания на червото се извършват следните основни диагностични процедури:
1. Клинико – лабораторни изследвания:
1.1. Задължителни:
- хематология – ПКК, включваща хемоглобин, еритроцити, левкоцити, тромбоцити, Hct и изчислени съотношения, с диференциално броене на клетки, СУЕ;
- клинико-химични - кр. захар, креатинин;
- пълно изследване на урина.
1.2. Според съответните заболявания и показания:
- клинико-химични - общ белтък, албумин, урея, амилаза, билирубин – общ и директен, сер. желязо, ЖСК, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, АФ, ЛДХ; Na, K, Cl, АКР, С-реактивен протеин, туморни маркери (СЕА, СА 19-9, CA-72-4 и др.);
- хемокоагулационни изследвания - фибриноген, протромбиново време (индекс, INR); аПТТ (пТПВ/ККВ).
2. Абдоминална ехография на коремни органи, ретроперитонеум и малък таз.
И при показания:
- доплерово изследване.
3. Ендоскопско изследване със или без анестезия /аналгезия; със или без вземане на материал за хистологично (цитологично) изследване (ендоскопска биопсия, четкова или друга цитология):
- долна ендоскопия – колоно-, сигмоидоскопия, ректоскопия;
- ендоскопски оглед на проксималния отдел на тънкото черво – ниска дуоденоскопия
- ендоскопски оглед през стома
Забележка: При съмнение за злокачествен процес на дебелото черво или полип/аденом е задължително извършването на тотален оглед на червото - колоноскопия. При невъзможност – сигмоидископия в комбинация с иригография.
Противопоказания за долна ендоскопия
Абсолютни: отказ на пациента; хемодинамично нестабилни, морибундни, критично болни пациенти (до корекция на състоянието); документирана или съмнителна перфорация; перитонит; остър миокарден инфаркт или БТЕ; дисекираща аневризма на аортата; скорошен мозъчен инсулт; остър тежък дивертикулит;фулминантен колит; скорошна (до 6-8 седмици) операция на дебело черво, таз, перинеум; бременност-трети триместър.
Относителни: тежки психични нарушения, липса на сътрудничество от страна на пациента - изисква се анестезия; коагулопатия - при сериозни промени в коагулационния статус, консултация с хемостазеолог; употреба на антикоагуланти;тежка неутропения;тежка дихателна или сърдечна недостатъчност - изисква се кардиологичен монитор, пулс-оксиметрия, готовност за реанимация; нестабилна стенокардия; голяма херния; бременност (втори триместър); голяма аортна или илиачна аневризма;изразена спленомегалия; недобро почистване на дебелото черво;масивно кървене от колона.
4. Хистологично изследване и /или цитологично изследване – стандартни и при показания допълнителни оцветявания и имунохистохимия.
- противопоказано при кървяща лезия; дивертикули
- невъзможно – при изразени стриктури или анатомични особености, след хирургия.
5. Рентгеново изследване.
- Обзорна графия на корем;
- Контрастната рентгенография на горния ГИТ: ентероклиза, иригография; според съответното заболяване и показания – и на хранопровод, стомах, дуоденум
Забележка: Контрастното рентгеново изследване с приет контраст през устата не е информативно за дебелото черво.
6. Допълнителни изследвания - при показания:
- Кръвна група
- Рентгенография на бял дроб и сърце
- Микробиологични и паразитологични изследвания (фецес, друг биологичен материал), имунологични и други изследвания;
- Специфични функционални тестове (според съответното заболяване и показания).
Ако болен с онкологично заболяване подлежи на оперативно лечение, лъче– и/или химиотерапия се изследват и съответните туморни маркери.

ЛЕЧЕНИЕ
1. Ендоскопско лечение.
Ендоскопско изваждане на вътрелуменно чуждо тяло, конци на мястото на анастомоза от тънко или дебело черво
Ендоскопско поставяне на назогастрална или интестинална сонда за: декомпресия, промивка или локална инстилация на храни и концентрирани хранителни субстанции (ентерално хранене)
Ендоскопска хемостаза – в допълнение на другите ендоскопски процедури или при видимо кървяща лезия.
В някои случаи се провеждат и терапевтични процедури под ехографски контрол.
2. Медикаментозното лечение - включва лечение на основното заболяване и/или корекция на жизнено важни функции, според препоръките за стандартизирано поведение на БНДГЕ (Българско научно дружество по гастроентерология).
Лечение се провежда с: кръвоспиращи, кортикостероиди, колхицин и др., противовъзпалителни средства; имуносупресори; месалазин; антибиотици, химиотерапевтици; ензимни препарати; лактулоза; спазмолитици; обезболяващи; лекарства, повлияващи моториката на червата, хепарин; електролитни и инфузионни р-ри; средства за корекция на хипоалбуминемия и анемия и заместителна терапия при синдром на малабсорбция, соматостатин антисекретори – Н2 блокери, инхибитори на протонната помпа (ИПП) и др. по индикации.
3. Показания за оперативно лечение.
При индикации, неповлияване или възникнали усложнения, след обсъждане с хирург болният се насочва за хирургично лечение.


ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.
ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.
Окончателната диагноза се поставя:
- след ендоскопско и хистологично изследване;
- след ендоскопско изследване - според естеството на процеса – напр. моторни нарушения; дивертикули; кървяща или субмукозна лезия, невъзможен достъп за биопсия);
- след рентгенологично, ендоскопско, хистологично или функционално изследване - при заболявания на проксималните отдели на тънкото черво;
- след контрастно рентгенологично изследване – при моторните нарушения, дивертикули на червото; при невъзможен ендоскопски достъп (преминаване през изразена стриктура или обструкция от вън, субмукозни промени, опасност от перфорация, лезия, разположена в недостигаема ендоскопски част на тънко черво, стриктура, променена анатомия от патологичен процес или постоперативно; фистула, пенетрация) и други;
- след обзорна рентгенография на корем – при субилеус /илеус.

4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.
Медицински критерии за дехоспитализация:
- осигуряване на коректна диагноза и лечение на основното заболяване, съгласно алгоритъма – ендоскопско и/или медикаментозно;
- проведено адекватно лечение за корекция на жизнено важни параметри и биологични отклонения според конкретната диагноза;
- доказване, стадиране и определяне на операбилността на тумор или насока към алтернативни ендоскопски или други процедури.

Довършване на лечебния процес и проследяване
В цената на клинична пътека влизат до два амбулаторни консултативни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и препоръчани в епикризата.
Контролните консултативни прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение – изпълнител на болнична помощ.
При диагноза включена в Наредбата за диспансеризация, пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата.

5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА – извършва се съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.

ІІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в “История на заболяването” (ИЗ) и в част ІІ на “Направление за хоспитализация” - бл.МЗ-НЗОК №7.

2. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯ АЛГОРИТЪМ – в “История на заболяването” и Документ №1, който е неразделна част от ИЗ.

3. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:
- “История на заболяването”;
- част ІІІ на “Направление за хоспитализация” - бл.МЗ-НЗОК №7;
- епикриза – получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №.........................) – подписва от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от “История на заболяването”.

ДОКУМЕНТ № 1 И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯТ КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.

ДОКУМЕНТ № 4
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (РОДИТЕЛЯ /НАСТОЙНИКА/ПОПЕЧИТЕЛЯ)
Заболяванията на стомашно-чревния тракт (храносмилателната система) протичат с разнообразни оплаквания: гадене, повръщане, болка или дискомфорт в различни части на корема, запек, диария и други. Възможно е при кървене да се появи ясна видима кръв при повръщане или в изпражненията, изпражненията да станат катраненочерни или да настъпи повръщане на материи с вид на разредено кафе. Вашият личен лекар съвместно със специалиста гастроентеролог ще преценят дали Вашите оплаквания са сериозни. Ако е необходимо ще Ви насочат за уточняване на заболяването и лечение в гастроентерологично отделение/сектор или клиника.
Когато изследванията, необходими за изясняване на естеството на Вашето заболяване изискват специална подготовка, наблюдение след провеждането им или се комбинират с лечебни процедури (“малки операции” без отваряне на корема), Вашият лекар ще Ви предложи прием в гастроентерологично отделение/сектор. Ако той прецени, че общото Ви състояние е увредено или заболяването Ви протича тежко, също ще Ви насочи към болница.
В гастроентерологичното отделение/сектор, в зависимост от Вашите оплаквания ще бъде проведен комплекс от диагностични процедури:
• вземане на кръв за лабораторни изследвания;
• рентгеново/скениращо изследване на съответния болен орган със или без използването на контрастно вещество, вкарано във вена, изпито през устата или чрез клизма;
• оглед на органите в корема с ехограф;
• оглед на повърхностната обвивка на храносмилателната тръба с огъваема тръба с оптика (ендоскоп) през устата или през ануса(долния краен отвор на стомашно – чревната тръба);
• вземане на малко парче за изследване под микроскоп;
• други изследвания според преценката на Вашия лекар.

Лечението на Вашето заболяване може да бъде извършено с лекарства приети през устата, вкарани през вената или в мускул, както и под формата на лечебни клизми. Според установените болестни промени лечението включва и: изгаряне, изрязване на тумор, разширение на стеснени участъци, спиране на кървене, дрениране на кухини, и други чрез ендоскоп, под ехографски или друг контрол.
След проведеното лечение може да бъдете насочен за проследяване от Вашият ОПЛ или специалиста гастроентеролог, но може да Ви бъде предложено оперативно или друго лечение.
В зависимост от необходимите за Вас изследвания и/или лечебни процедури ще Ви бъде предоставена обширна информация, а за част от тях ще Ви бъде поискано писмено съгласие.


РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА № 30 «ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ТЪНКОТО И ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО»
ДОКУМЕНТ №1

Извършените процедури, се вписват от изпълнителя им и се отразяват в Документ №1 в деня на извършване.
Задължителното им вписване подлежи на непосредствен и последващ контрол от експерти на РЗОК/НЗОК.
При неизвършването им съгласно заложения алгоритъм на КП, лечебното заведение изпълнител на болнична помощ подлежи на налагане на санкции, включително удържане в следващия отчетен период на средствата, платени за клиничната пътека.
І. ІІ.
Ден за провеждане на процедури 1 ден 2 ден 3 ден Изписване
Дата
ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИКОНСУЛТАЦИИ С ДРУГИ СПЕЦИАЛИСТИ
ДАТА НА ИЗПИСВАНЕ НА ПАЦИЕНТА
ПОДПИС НА ЗАВЕЖДАЩ КЛИНИКА/ОТДЕЛЕНИЕ ПОДПИС НА ЛЕКУВАЩИЯ ЛЕКАР

 

Бюлетин
   
   
Начало |  За нас |  Условия за ползване |  Реклама при нас |  Контакти  
© 2007 ДокБГ ООД Всички права запазени. Съдържанието публикувано в doctorbg.com е изцяло за Ваша информация и не трябва да се приема като заместител на медицинска консултация при Вашия личен лекар или друг специалист. Винаги трябва да търсите съвет от Вашия личен лекар преди да предприемете нов фитнес режим или да започнете да спазвате диета. С използването на doctorbg.com Вие декларирате че сте запознати с условията за ползване, правата и отговорностите. ДокБГ ООД не носи отговорност за съдържанието на който и да е сайт достигнат чрез външни препратки от doctorbg.com
 
Free Sitemap Generator