Начало
НачалоКлинични пътекиКП № 11 ВЕРТЕБРОГЕННИ ДИСКОВИ И ДИСК-АРТИКУЛЕРНИ НЕКОРЕНЧЕВИ И КОРЕНЧЕВИ БОЛКОВИ СИНДРОМИ
КП № 11 ВЕРТЕБРОГЕННИ ДИСКОВИ И ДИСК-АРТИКУЛЕРНИ НЕКОРЕНЧЕВИ И КОРЕНЧЕВИ БОЛКОВИ СИНДРОМИ

КП № 11 ВЕРТЕБРОГЕННИ ДИСКОВИ И ДИСК-АРТИКУЛЕРНИ НЕКОРЕНЧЕВИ И КОРЕНЧЕВИ БОЛКОВИ СИНДРОМИ
Минимален болничен престой – 4 дни

КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10

Други деформиращи дорзопатии
М43.62 Крива шия [torticollis]
Не включва: тортиколис:
• вроден (стерномастоидеусен) (Q68.0)
• след родова травма (Р15.2)
• прясно травматично увреждане — виж травматични увреждания на гръбначния стълб според анатомичната локализация
• психогенен (F45.8)
• спастичен (G24.3)

Травматична спондилопатия
М48.30 Травматична спондилопатия - множествено засягане на гръбначния стълб
М48.31 Травматична спондилопатия - окципито-атланто-аксисен отдел
М48.32 Травматична спондилопатия - шийна област
М48.33 Травматична спондилопатия - шийно-гръден отдел
М48.34 Травматична спондилопатия - гръден отдел
М48.35 Травматична спондилопатия - гръдно-поясен отдел
М48.36 Травматична спондилопатия - поясен отдел
М48.37 Травматична спондилопатия - поясно-кръстен отдел
М48.38 Травматична спондилопатия - кръстен и кръстноопашатен отдел

Увреждания на междупрешленните дискове в шийния отдел
Включва: увреждания на междупрешленните дискове в шийния отдел с болков синдром
увреждания на междупрешленните дискове в шийногръдния отдел
М50.0† Увреждане на междупрешленните дискове в шийния отдел с миелопатия (G99.2*)
М50.1 Увреждане на междупрешленните дискове в шийния отдел с радикулопатия
Не включва: брахиален радикулит БДУ (М54.1)
М50.2 Друг тип хернизация на междупрешленните дискове в шийния отдел
М50.3 Друг тип дегенерация на междупрешленните дискове в шийния отдел

Увреждания на междупрешленните дискове в други отдели
Включва: увреждания на междупрешленните дискове в гръдния, гръднопоясния и пояснокръстния отдел
М51.0† Увреждания на междупрешленните дискове в поясния и другите отдели на гръбначния стълб с миелопатия (G99.2*)
М51.1 Увреждания на межпрешленните дискове в поясния и другите отдели на гръбначния стълб с радикулопатия
Ишиас, дължащ се на увреждане в междупрешленен диск
Не включва: лумбален радикулит БДУ (М54.1)
М51.2 Друг тип уточнена хернизация на междупрешленен диск
Лумбаго, дължащо се на дискова херния
М51.3 Друга уточнена дегенерация на междупрешленен диск
М51.4 Възли на Schmorl
М51.8 Друго уточнено увреждане на междупрешленен диск

Други дорзопатии, некласифицирани другаде
М53.01 Шийночерепен синдром - окципито-атланто-аксисен отдел
Заден цервикален симпатиков синдром
М53.02 Шийночерепен синдром – шийна област
Заден цервикален симпатиков синдром
М53.03 Шийночерепен синдром - шийногръден отдел
Заден цервикален симпатиков синдром

М53.11 Шийнобрахиален синдром - окципито-атланто-аксисен отдел
Не включва: увреждане на междупрешленен диск в шийния отдел (М50.—)
инфраторакален синдром [увреждане на брахиалния плексус] (G 54.0)
М53.12 Шийнобрахиален синдром - шийна област
Не включва: увреждане на междупрешленен диск в шийния отдел (М50.—)
инфраторакален синдром [увреждане на брахиалния плексус] (G 54.0)
М53.13 Шийнобрахиален синдром - шийно-гръден отдел
Не включва: увреждане на междупрешленен диск в шийния отдел (М50.—)
инфраторакален синдром [увреждане на брахиалния плексус] (G 54.0)

М53.20 Спинална нестабилност - множествено засягане на гръбначния стълб
М53.21 Спинална нестабилност - окципито-атланто-аксисен отдел
М53.22 Спинална нестабилност - шийна област
М53.23 Спинална нестабилност - шийногръден отдел
М53.24 Спинална нестабилност - гръден отдел
М53.25 Спинална нестабилност - гръднопоясен отдел
М53.26 Спинална нестабилност - поясен отдел
М53.27 Спинална нестабилност - пояснокръстен отдел
М53.28 Спинална нестабилност - кръстен и кръстноопашен отдел

М53.38 Кръстноопашни увреждания, некласифицирани другаде - кръстен и кръстноопашен отдел
Coccygodinia
М53.80 Други уточнени дорзопатии - множествено засягане на гръбначния стълб
М53.81 Други уточнени дорзопатии - окципито-атланто-аксисен отдел
М53.82 Други уточнени дорзопатии - шийна област
М53.83 Други уточнени дорзопатии - шийногръден отдел
М53.84 Други уточнени дорзопатии - гръден отдел
М53.85 Други уточнени дорзопатии - гръднопоясен отдел
М53.86 Други уточнени дорзопатии - поясен отдел
М53.87 Други уточнени дорзопатии - пояснокръстен отдел
М53.88 Други уточнени дорзопатии - кръстен и кръстноопашен отдел

Дорзалгия
Не включва: психогенна дорзалгия (F45.4)
М54.00 Паникулит, поразяващ шийния отдел и гръбначния отдел - множествено засягане на гръбначния стълб
Не включва: панникулит:
• БДУ(М79.3)
• при лупус (L93.2)
• рецидивиращ [Weber-Christian] (М35.6)
М54.01 Паникулит, поразяващ шийния отдел и гръбначния отдел - окципито-атланто-аксисен отдел
Не включва: панникулит:
• БДУ(М79.3)
• при лупус (L93.2)
• рецидивиращ [Weber-Christian] (М35.6)
М54.02 Паникулит, поразяващ шийния отдел и гръбначния отдел - шийна област
Не включва: панникулит:
• БДУ(М79.3)
• при лупус (L93.2)
• рецидивиращ [Weber-Christian] (М35.6)
М54.03 Паникулит, поразяващ шийния отдел и гръбначния отдел - шийногръден отдел
Не включва: панникулит:
• БДУ(М79.3)
• при лупус (L93.2)
• рецидивиращ [Weber-Christian] (М35.6)
М54.04 Паникулит, поразяващ шийния отдел и гръбначния отдел - гръден отдел
Не включва: панникулит:
• БДУ(М79.3)
• при лупус (L93.2)
• рецидивиращ [Weber-Christian] (М35.6)
М54.05 Паникулит, поразяващ шийния отдел и гръбначния отдел - гръднопоясен отдел
Не включва: панникулит:
• БДУ(М79.3)
• при лупус (L93.2)
• рецидивиращ [Weber-Christian] (М35.6)
М54.06 Паникулит, поразяващ шийния отдел и гръбначния отдел - поясен отдел
Не включва: панникулит:
• БДУ(М79.3)
• при лупус (L93.2)
• рецидивиращ [Weber-Christian] (М35.6)
М54.07 Паникулит, поразяващ шийния отдел и гръбначния отдел - пояснокръстен отдел
Не включва: панникулит:
• БДУ(М79.3)
• при лупус (L93.2)
• рецидивиращ [Weber-Christian] (М35.6)
М54.08 Паникулит, поразяващ шийния отдел и гръбначния отдел - кръстен и кръстноопашен отдел
Не включва: панникулит:
• БДУ(М79.3)
• при лупус (L93.2)
• рецидивиращ [Weber-Christian] (М35.6)

М54.10 Радикулопатия - множествено засягане на гръбначния стълб
Неврит или радикулит:
• брахиален БДУ
• гръден БДУ
• лумбален БДУ
• лумбосакрален БДУ
Радикулит БДУ
Не включва: невралгия и неврит БДУ (М79.2)
радикулопатия при:
• увреждания на междупрешленен диск в шийния отдел (М50.1)
• увреждания на междупрешленен диск в поясния и други отдели (М51.1)
• спондилоза (М47.2)
М54.11 Радикулопатия - окципито-атланто-аксисен отдел
Неврит или радикулит:
• брахиален БДУ
• гръден БДУ
• лумбален БДУ
• лумбосакрален БДУ
Радикулит БДУ
Не включва: невралгия и неврит БДУ (М79.2)
радикулопатия при:
• увреждания на междупрешленен диск в шийния отдел (М50.1)
• увреждания на междупрешленен диск в поясния и други отдели (М51.1)
• спондилоза (М47.2)
М54.12 Радикулопатия - шийна област
Неврит или радикулит:
• брахиален БДУ
• гръден БДУ
• лумбален БДУ
• лумбосакрален БДУ
Радикулит БДУ
Не включва: невралгия и неврит БДУ (М79.2)
радикулопатия при:
• увреждания на междупрешленен диск в шийния отдел (М50.1)
• увреждания на междупрешленен диск в поясния и други отдели (М51.1)
• спондилоза (М47.2)
М54.13 Радикулопатия - шийногръден отдел
Неврит или радикулит:
• брахиален БДУ
• гръден БДУ
• лумбален БДУ
• лумбосакрален БДУ
Радикулит БДУ
Не включва: невралгия и неврит БДУ (М79.2)
радикулопатия при:
• увреждания на междупрешленен диск в шийния отдел (М50.1)
• увреждания на междупрешленен диск в поясния и други отдели (М51.1)
• спондилоза (М47.2)
М54.14 Радикулопатия - гръден отдел
Неврит или радикулит:
• брахиален БДУ
• гръден БДУ
• лумбален БДУ
• лумбосакрален БДУ
Радикулит БДУ
Не включва: невралгия и неврит БДУ (М79.2)
радикулопатия при:
• увреждания на междупрешленен диск в шийния отдел (М50.1)
• увреждания на междупрешленен диск в поясния и други отдели (М51.1)
• спондилоза (М47.2)
М54.15 Радикулопатия - гръднопоясен отдел
Неврит или радикулит:
• брахиален БДУ
• гръден БДУ
• лумбален БДУ
• лумбосакрален БДУ
Радикулит БДУ
Не включва: невралгия и неврит БДУ (М79.2)
радикулопатия при:
• увреждания на междупрешленен диск в шийния отдел (М50.1)
• увреждания на междупрешленен диск в поясния и други отдели (М51.1)
• спондилоза (М47.2)
М54.16 Радикулопатия - поясен отдел
Неврит или радикулит:
• брахиален БДУ
• гръден БДУ
• лумбален БДУ
• лумбосакрален БДУ
Радикулит БДУ
Не включва: невралгия и неврит БДУ (М79.2)
радикулопатия при:
• увреждания на междупрешленен диск в шийния отдел (М50.1)
• увреждания на междупрешленен диск в поясния и други отдели (М51.1)
• спондилоза (М47.2)
М54.17 Радикулопатия - пояснокръстен отдел
Неврит или радикулит:
• брахиален БДУ
• гръден БДУ
• лумбален БДУ
• лумбосакрален БДУ
Радикулит БДУ
Не включва: невралгия и неврит БДУ (М79.2)
радикулопатия при:
• увреждания на междупрешленен диск в шийния отдел (М50.1)
• увреждания на междупрешленен диск в поясния и други отдели (М51.1)
• спондилоза (М47.2)
М54.18 Радикулопатия - кръстен и кръстноопашен отдел
Неврит или радикулит:
• брахиален БДУ
• гръден БДУ
• лумбален БДУ
• лумбосакрален БДУ
Радикулит БДУ
Не включва: невралгия и неврит БДУ (М79.2)
радикулопатия при:
• увреждания на междупрешленен диск в шийния отдел (М50.1)
• увреждания на междупрешленен диск в поясния и други отдели (М51.1)
• спондилоза (М47.2)

М54.21 Цервикалгия - окципито-атланто-аксисен отдел
Не включва: цервикалгия в резултат на увреждане на междупрешленен диск (М50.—)
М54.22 Цервикалгия - шийна област
Не включва: цервикалгия в резултат на увреждане на междупрешленен диск (М50.—)

М54.36 Ишиас - поясен отдел
Не включва: увреждане на седалищния нерв (G57.0)
ишиас:
• предизвикан от увреждане на междупрешленен диск (М51.1)
• с лумбаго (М54.4)
М54.37 Ишиас - пояснокръстен отдел
Не включва: увреждане на седалищния нерв (G57.0)
ишиас:
• предизвикан от увреждане на междупрешленен диск (М51.1)
• с лумбаго (М54.4)

М54.46 Лумбаго с ишиас - поясен отдел
Не включва: предизвикано от увреждане на междупрешленен диск (М51.1)
М54.47 Лумбаго с ишиас - пояснокръстен отдел
Не включва: предизвикано от увреждане на междупрешленен диск (М51.1)

М54.55 Ниска кръстна болка - гръднопоясен отдел
Поясна болка
Ниско кръстно напрежение
Лумбаго БДУ
Не включва: лумбаго:
• вследствие на хернизация на междупрешленен диск (М51.2)
• с ишиас (М54.4)
М54.56 Ниска кръстна болка - поясен отдел
Поясна болка
Ниско кръстно напрежение
Лумбаго БДУ
Не включва: лумбаго:
• вследствие на хернизация на междупрешленен диск (М51.2)
• с ишиас (М54.4)
М54.57 Ниска кръстна болка - пояснокръстен отдел
Поясна болка
Ниско кръстно напрежение
Лумбаго БДУ
Не включва: лумбаго:
• вследствие на хернизация на междупрешленен диск (М51.2)
• с ишиас (М54.4)
М54.58 Ниска кръстна болка - кръстен и кръстноопашен отдел
Поясна болка
Ниско кръстно напрежение
Лумбаго БДУ
Не включва: лумбаго:
• вследствие на хернизация на междупрешленен диск (М51.2)
• с ишиас (М54.4)

М54.63 Болка в гръдния отдел на гръбначния стълб - шийногръден отдел
Не включва: вследствие на увреждане на междупрешленен диск (М51.—)
М54.64 Болка в гръдния отдел на гръбначния стълб - гръден отдел
Не включва: вследствие на увреждане на междупрешленен диск (М51.—)
М54.65 Болка в гръдния отдел на гръбначния стълб - гръднопоясен отдел
Не включва: вследствие на увреждане на междупрешленен диск (М51.—)

Увреждания на костно-мускулната система след медицински процедури,
некласифицирани другаде
Не включва: артропатия след чревна анастомоза (М02.0)
наличие на функционални имплантати и на други протези (Z95—Z97)
нарушения, свързани с остеопороза (М80—М81)
М96.1 Синдром след ламинектомия, некласифициран другадеКОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЪБНАК
**87.21 КОНТРАСТНА МИЕЛОГРАФИЯ
**87.22 ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ШИЙНАТА ЧАСТ НА ГРЪБНАКА
**87.23 ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЪДНАТА ЧАСТ НА ГРЪБНАКА
**87.24 ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛУМБОСАКРАЛНАТА ЧАСТ НА ГРАБНАКА
сакрококцигеално рентгеново изследване

ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ
**88.38 ДРУГА КАТ
нива:
шийно
гръдно
поясно (лумбосакрално)
гръбнак
гръбначен мозък
Изключва:
КАТ скениране на:
корем - 88.01
глава - 87.03
бъбрек - 87.71
гръден кош - 87.41

ДРУГО ДИАГНОСТИЧНО ОБРАЗНО ИЗОБРАЖЕНИЕ
**88.93 МАГНИТНО РЕЗОНАНСНО ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ГРЪБНАЧЕН КАНАЛ
нива:
шийно
гръдно
поясно (лумбосакрално)
гръбнак
гръбначен мозък

ДИАГНОСТИЧНА ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ
**93.08 ЕЛЕКТРОМИОГРАФИЯ
Изключва:
ЕМГ на око - 95.25
такава с полисомнография - 89.17
ЕМГ на уретрален сфинктер - 89.23


ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ


ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГО ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО
*99.23 ИНЖЕКЦИЯ НА СТЕРОИД
инжекция на кортизон
*99.27 ЙОНОФОРЕЗА
*99.29 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГО ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО


Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако са приложени и отчетени две основни диагностични (едната от които невроизобразяващо изследване) и една основна терапевтична процедури, посочени в блок Кодове на основни процедури по МКБ-9 КМ. Проведените процедури задължително се отразяват в Документ №1.

І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и със структури на извънболничната помощ, разположени на територията му
Задължително звено Апаратура и оборудване
1. Клиника/отделение/сектор по неврология/детска неврология Съгласно медицински стандарт “Нервни болести”
2. Отделение/сектор/кабинет по образна диагностика (за рентгенологични изследвания) Съгласно медицински стандарт “Образна диагностика“
3. Клинична лаборатория, с възможност и за ликворологично изследване Съгласно медицински стандарт “Клинична лаборатория”

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
ЛЗ изпълнител на болнична помощ е длъжно да осигури дейността на съответното структурно звено чрез договор с друго лечебно заведение, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и имащо договор с НЗОК.
Задължително звено Апаратура и оборудване
1. Отделение/сектор/кабинет по образна диагностика (КТ/ МРТ) Съгласно медицински стандарт “Образна диагностика“
2. Кабинет по електромиография Съгласно медицински стандарт “Нервни болести”
3. Кабинет по доплерова сонография Съгласно Наредба №18 от 20.06.2005 на МЗ

3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.
Блок. 1 Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:
- лекар - специалист по нервни болести;
- лекар - специалист по клинична лаборатория;
- лекар - специалист по образна диагностика.

За ЕМГ: специалист - невролог (съгласно медицински стандарт “Нервни болести”).
За Доплерова сонография: специалист - невролог (съгласно медицински стандарт “Нервни болести”).

Блок. 2 Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:
- лекар - специалист по нервни болести/детски невролог
или
лекар - специалист по детски болести с профил в областта на детската неврология;
- лекар - специалист по клинична лаборатория;
- лекар - специалист по образна диагностика.

ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ
1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ.
• поява на интермитентни тазово-резервоарни нарушения;
• нощна болка, неповлияваща се при анталгична поза;
• съмнение за развиващ се синдром на cauda equina;
• поява на отпадна сетивна или двигателна симптоматика;
• вертеброгенен синдром с възбудна или отпадна симптоматика.

2. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.
ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.
При приемането на пациента, в деня на хоспитализацията, се извършва пълен медицински преглед – подробна насочена анамнеза, соматичен и неврологичен статус, планират се необходимите изследвания; поставя се плоскост под дюшека на леглото (когато е необходимо за постигане правилно положение на болния в леглото) или се използва специализирано легло (при възможност). Назначава се медикаментозно лечение:
- за болката и съпътстващото асептично възпаление – промяна на приемания медикамент, за предпочитане с СОХ-2 инхибитор, поради увеличаване риска от поява на сериозните странични ефекти във връзка с проведеното вече лечение с НСПВС; приложение на НСПВС i.m. или i.v.
- миорелаксанти;
- при съмнение за централна или рецесуална стеноза и голяма дискова херния – кортикостероиди;
- при двигателен дефицит – антихолинестеразни средства - Galantamin (желателно след консултация с интернист);
- поставя се лумбостат или шийна яка (където е необходимо) за имобилизация на засегнатите сегменти.
При много силна и неповлияваща се от НСПВС вертеброгенна радикулерна или нерадикулерна болка в острия й стадий е уместно и използването на опиоидни аналгетици.
Медикаментозното лечение е аналогично на приетото в “Консенсус за болка в кръста”.
Извършат се лабораторни и рентгенови изследвания – лицева и странична проекция, при необходимост и коси проекции; електромиографско изследване, КТ и/или МРТ; при необходимост се провежда лумбална пункция; серумна електрофореза (и на урина) при съмнение за миелом и т.н.
При провеждане на лечението е необходимо проследяване на неврологичния статус, отчитане на подобрение или евентуално влошаване на симптоматиката. При двигателен дефицит е необходимо и ЕМГ след определен период за отчитане ефекта от терапията и прогностично; за отчитане на глобалния ефект от лечението е желателно да се използват скали (напр. VAS).
След провеждане на необходимите образни изследвания и установяване възможната етиология при необходимост се правят допълнителни консултации – с неврохирург, ортопед, ендокринолог (напр. при остеопороза), хематолог (при мултиплен миелом), ревматолог (при анкилозиращ спондилит и др. ревматични заболявания), онколог (при метастази) и т.н.

ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.
ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.
Окончателната диагноза се поставя въз основа на клиничната картина, хода на болестта, образните изследвания (Ro и КТ или МРТ) и лабораторните изследвания; уточняване на възможната етиология.

4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.
Медицински критерии за дехоспитализация:
- поставяне на диагнозата и отзвучаване на болковата симптоматика (радикулерна или нерадикулерна),
- подобряване на отпадната симптоматика (сетивна или двигателна),
- възстановяване обема на движение в засегнатия вертебрален отдел;
- провеждане на контролни изследвания, когато е необходимо (напр. ЕМГ, ММТ).
Довършване на лечебния процес и проследяване
В цената на клинична пътека влизат до два амбулаторни консултативни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и препоръчани в епикризата.
Контролните консултативни прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение – изпълнител на болнична помощ.
При диагноза включена в Наредбата за диспансеризация, пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата.

5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА – извършва се съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.

ІІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в “История на заболяването” (ИЗ) и в част ІІ на “Направление за хоспитализация” - бл.МЗ-НЗОК №7.

2. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯ АЛГОРИТЪМ – в “История на заболяването” и Документ №1, който е неразделна част от ИЗ.

3. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:
- “История на заболяването”;
- част ІІІ на “Направление за хоспитализация” - бл.МЗ-НЗОК №7;
- епикриза – получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №.........................) – подписва от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от “История на заболяването”.

ДОКУМЕНТ № 1 И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯТ КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.

ДОКУМЕНТ № 4
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (РОДИТЕЛЯ /НАСТОЙНИКА/ПОПЕЧИТЕЛЯ)
Болките в гръбнака (от гръбначен произход – вертеброгенни болки) са едни от най-разпространените оплаквания на съвременната цивилизация. Всеки човек в живота си изпитва болка в някой отдел на гръбнака – шиен, гръден или поясен. Налице са твърде много фактори, които допринасят за постоянно нарастващата им честота. Един от значимите фактори е заседналия живот, който водим в т.н. “ера на компютрите”. Те са причина за големи икономически загуби поради нетрудоспособност тъй като засягат предимно хората в активна възраст и имат склонност да рецидивират.
Причините за появата на тези болки са различни и най-често комплексни – външни и вътрешни. Патологичните процеси, които причиняват вертеброгенните болки обикновено са доброкачествени. Рисковите фактори са както външни (внезапни непремерени движения, вдигане на тежести, продължителни и неудобни пози, травми и т.н.), така и вътрешни – дължащи се на предпразположение на самия организъм (вродени малформации на прешлени, обменни заболявания, естествени процеси на стареене на гръбначните структури).
Източник на болка могат да бъдат патологични процеси във всички структури на гръбнака, които имат болкови рецептори. Това са както подвижните елементи (т.нар. “амортисьори” на гръбнака – междупрешленните дискове, малките междупрешленни ставички ), така и стабилизиращите го структури – прешленните тела, съединително-тъканните връзки и мускулите, поддържащи изправената поза на човека. Освен често срещаните дегенеративни изменения, известни на всички като “шипове”, “дископатия”, “дискова херния” и т.н., причини за болката могат да са и други заболявания на структурите на гръбнака – остеопороза, фрактури, туберкулоза, други възпалителни процеси, тумори и метастази.
Гръбнакът е много важен орган, имащ пряко отношение към изправеното положение и към движенията на цялото тяло. Той охранява гръбначния мозък и през неговите отворчета преминават нервите, провеждащи усета и импулсите за движения на мускулите. Тези функции могат да се нарушат вследствие на неговото увреждане. Това предполага по-внимателно отношение към “баналните” за много от вас “болежки” в гръбнака, а при по-упоритото им протичане се налага извършване на някои изследвания и постъпване за лечение в болница.
Лечението на вертеброгенните болки трябва да бъде комплексно и да е насочено към повлияване на патологичния процес в гръбнака, който ги е предизвикал. Наред с лекарствата за болката, понякога е необходимо временно да се постави шийна яка или лумбостат, за да се ограничат усилващите я движения. Според преценката на лекаря се провежда и мануална терапия, физиотерапия, екстензии, акупунктура и кинезитерапия.
Склонността на вертеброгенните заболявания да рецидивират (да се повтарят) и да се появяват при някои конкретни провокации, налага обучение за профилактика (предпазване). В това се включва както използването на удобно легло, начина на ставане сутрин от него, повдигането на предмети от земята, позицията на работното място (правилно поставяне е на компютъра), така и провеждането на специални рехабилитационни програми и практикуване на определени спортове за укрепването на мускулния корсет.РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА № 11 «ВЕРТЕБРОГЕННИ ДИСКОВИ И ДИСК-АРТИКУЛЕРНИ НЕКОРЕНЧЕВИ И КОРЕНЧЕВИ БОЛКОВИ СИНДРОМИ»
ДОКУМЕНТ №1
Извършените процедури, се вписват от изпълнителя им и се отразяват в Документ №1 в деня на извършване.
Задължителното им вписване подлежи на непосредствен и последващ контрол от експерти на РЗОК/НЗОК.
При неизвършването им съгласно заложения алгоритъм на КП, лечебното заведение изпълнител на болнична помощ подлежи на налагане на санкции, включително удържане в следващия отчетен период на средствата, платени за клиничната пътека.
І. ІІ.
Ден за провеждане на процедури 1 ден 2 ден 3 ден Изписване
Дата
ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИКОНСУЛТАЦИИ С ДРУГИ СПЕЦИАЛИСТИ
ДАТА НА ИЗПИСВАНЕ НА ПАЦИЕНТА
ПОДПИС НА ЗАВЕЖДАЩ КЛИНИКА/ОТДЕЛЕНИЕ ПОДПИС НА ЛЕКУВАЩИЯ ЛЕКАР

 

Бюлетин
   
   
Начало |  За нас |  Условия за ползване |  Реклама при нас |  Контакти  
© 2007 ДокБГ ООД Всички права запазени. Съдържанието публикувано в doctorbg.com е изцяло за Ваша информация и не трябва да се приема като заместител на медицинска консултация при Вашия личен лекар или друг специалист. Винаги трябва да търсите съвет от Вашия личен лекар преди да предприемете нов фитнес режим или да започнете да спазвате диета. С използването на doctorbg.com Вие декларирате че сте запознати с условията за ползване, правата и отговорностите. ДокБГ ООД не носи отговорност за съдържанието на който и да е сайт достигнат чрез външни препратки от doctorbg.com
 
Free Sitemap Generator