Начало
НачалоЗдравни новиниАнтитяло срещу PCSK9 намалява нивата на LDL холестерола
Антитяло срещу PCSK9 намалява нивата на LDL холестерола 21 март 2012

Три фаза 1 проучвания с експериментално човешко моноклонално антитяло, специфично към протеина PCSK9, сочат, че биологичният агент води до значително намаление на LDL-холестерола при здрави доброволци и лица с фамилни и нефамилни форми на хиперхолестеролемия. Намаление на LDL-холестерола било наблюдавано и при пациенти, приемащи статина atorvastatin.

PCSK е серинова протеаза, която се синтезира от черния дроб. Навлизайки в циркулацията, този протеин се свързва с чернодробните LDL рецептори, нарушавайки тяхната структура. Крайният резултат е намалена възможност на черния дроб за елиминиране на LDL холестерола от циркулацията, което води до повишение на неговите нива. Мутациите в Pcsk9 гена са свързани с автозомно-доминантна хиперхолестеролемия, а свръхекспресията на Pcsk9 - с намален брой LDL рецептори в чернодробните клетки.

Настоящите проучвания тествали експерименталния препарат REGN727 (Regeneron Pharmaceuticals/Sanofi) - моноклонално антитяло, което блокира взаимодействието на PCSK9 с LDL-рецептора. В първото проучване 40 здрави мъже и жени били лекувани с единична доза интравенозен REGN727, докато във второто същият препарат бил приложен подкожно при други 32 пациенти.

Прилагането на моноклоналното антитяло при здрави доброволци довело до спад на LDL-холестерола с 65% от базовите нива. Степента и продължителността на този ефект били свързани с приложената доза, като при по-високите дози продължителността на ефекта била до 64 дни.

В третото проучване били включени 21 лица с фамилна хиперхолестеролемия и 30 пациенти с нефамилна хиперхолестеролемия, лекувани с atorvastatin. Освен това участвали и 10 пациенти с нефамилна хиперхолестеролемия, лекувани само с дета.

Терапията с REGN 50, 100 и 150 mg довела до намаление на LDL-холестерола при аторвастатин-лекуваните пациенти съотв. с 39.2%, 53.7% и 61.0%.

Не били установени ясни данни за нежелани реакции, свързани с препарата, но 5 от atorvastatin-лекуваните пациенти имали повишения в креатинкиназата 3 пъти над горната граница.

 

Бюлетин
   
   
Начало |  За нас |  Условия за ползване |  Реклама при нас |  Контакти  
© 2007 ДокБГ ООД Всички права запазени. Съдържанието публикувано в doctorbg.com е изцяло за Ваша информация и не трябва да се приема като заместител на медицинска консултация при Вашия личен лекар или друг специалист. Винаги трябва да търсите съвет от Вашия личен лекар преди да предприемете нов фитнес режим или да започнете да спазвате диета. С използването на doctorbg.com Вие декларирате че сте запознати с условията за ползване, правата и отговорностите. ДокБГ ООД не носи отговорност за съдържанието на който и да е сайт достигнат чрез външни препратки от doctorbg.com
 
Free Sitemap Generator