Начало
НачалоЗдравни новиниАкценти от годишната среща на Американското дружество по Хематология
Акценти от годишната среща на Американското дружество по Хематология 01 декември 2009

Представяме ви накратко акцентите от годишната среща на Американското дружество по хематология, която ще се проведе в Ню Орлеанс (САЩ) от 5 до 8 декември. Председателите на срещата отчитат невиждан интерес, който има логично обяснение - представянето на интересни проучвания относно лечението на неходжкиковните лимфоми, мултипления миелом, левкемиите и тромбоцитните нарушения.

Прогрес в лечението на лимфомите

Тук безсъмнено най-голямо внимание ще привлекат най-новите данни относно bendamustine. Резултатите от фаза 3 проучване сочат, че комбинацията на bendamustine с rituximab като терапия от първа линия при пациенти с напреднали фоликуларни, индолентни и мантелноклетъчни лимфоми превъзхожда стандартната терапия - rituximab + CHOP (cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine [Oncovin] и prednisolone).

Bendamustine е стар препарат, използван преди повече от 30 години в Германия. Миналата година той бе одобрен от FDA под търговското име Treanda за лечение на хронична лимфоцитна левкемия. Новото проучване се фокусира върху терапията от първа линия с bendamustine при B-клетъчен неходжкинов лимфом, като резултатите сочат подобрена преживяемост без прогресия и поносимост.

Анализ на German Hodgkin Study Group сочи, че комбинираните химиотерапия с ABVD (doxorubicin [Adriamycin], bleomycin, vinblastine, dacarbazine) и лъчетерапия в доза 20 Gy свързана води до най-добри резултати при пациенти с ранен лимфом на Ходжкин.

На срещата ще бъдат представени последните новости на имунотерапията на лимфомите с моноклонални антитела. Стандартната терапия в този аспект е анти-CD20 моноклоналното антитяло rituximab. Нов агент със сходен механизъм на действие (също анти-CD20 моноклонално антитяло) e ofatumumab (GlaxoSmithKline). Препаратът бе наскоро одобрен за употреба при релапсирала рефрактерна хронична лимфоцитна левкемия.

Нови терапевтични подходи при мултиплен миелом

Италиански екип предлага нов първоначален терапевтичен подход при възрастни пациенти с миелом. Екипът използвал 4-лекарствена комбинация, включваща bortezomib (Velcade, Millennium Pharmaceuticals), melphalan, prednisone и thalidomide (VMPT) и сравнил ефективността спрямо тройната комбинация bortezomib, melphalan и prednisone (VMP).

Нов интересен продукт на хоризонта е pomalidomide - имуномодулаторен агент с активност при мултиплен миелом. Данни от малко проучване сочат, че препаратът е ефективен и добре толериран при пациенти с мултиплен миелом, рефрактерни на lenalidomide.

Постижения и при левкемиите

Две заключения на проучване върху детската остра лимфобластна левкемия могат да променят клиничната практика. Според първото, индивидуализирането на дозата asparaginase на базата на фармаконитечни измервания води до по-добри резултати отколкото при режими с фиксирани дози, а второто гласи, че dexamethasone, добавен към asparaginase, e по-ефективен от prednisone.

Няколко нови агента с активност срещу FLT3 мутации будят интерес при лечението на остра миелоидна левкемия. FLT3 мутации се наблюдават при около 1/3 от пациентите с ОМЛ и са свързани с лоша прогноза. Един от тези агенти е lestaurtinib (Cephalon) - киназен инхибитор с активност срещу FLT3. Резултатите от проучването с lestaurtinib са отрицателни, но тук според авторите му идва въпросът: "Дали терапевтичният подход е грешен или се касае за проблем със специфичния агент в специфичната доза?"

Сходен агент е midostaurin (Novartis), който в момента във фаза 3 проучване. Резултатите от фаза 2b сочат, че този продукт, в комбинация с химиотерапия, е достатъчно ефективен.

AC220 (Ambit Biosciences) се описва като FLT3-рецептор тирозинкиназен инхибитор от второ поколение. Данните сочат, че агентът може би е потентен.

Друго проучване пък сочи, че imatinib (Gleevec, Novartis) не води до излекуване на повечето пациенти с хронична миелоидна левкемия. Данните от Stop Imatinib (STIM) сочат, че сред пациентите, постигнали молекулярен отговор при употребата на препарата, 60% от спрелите го релапсират в рамките на 6 месеца.

Дългосрочни данни от проучването IRIS сочат пък, че след 8 години 45% от пациентите не приемат imatinib поради различни причини - странични ефекти, незадоволителен терапевтичен ефект, смяна с друг препарат, смърт.

Като резултат, вниманието е съсредоточено към nilotinib (Tasigna, Novartis) и dasatinib (Sprycel, Bristol-Myers Squibb). И двата агента са одобрени като терапия от втора линия при хронична миелоидна левкемия, но в момента се проучват като терапия от първа линия.

Нови данни от проучването ENESTnd с nilotinib като терапия от първа линия сочат, че пълен цитогенен отговор на първата година е постигнат от 78% от пациентите, приемащи nilotinib, срещу 65% при третираните с imatinib.

Нов антикоагулант може да замени по-старите агенти

Данни относно нов антикоагулант може би ще променят клиничната практика. Проучване с dabigatran (Pradaxa, Boehringer Ingelheim) сочи, че новият агент има сходна на warfarin безопасност и ефективност, но за разлика от warfarin, dabigatran не изисква редовно мониториране.

Прогрес при тромбоцитните заболявания

Въвеждането на два нови агента romiplostim (Nplate, Amgen) и eltrombopag (Revolade, GlaxoSmithKline) доведе до подобряване на терапията на хроничната имунна тромбоцитопения. Дългосрочни данни относно тези два препарата ще бъдат представени. Резултатите са положителни и не сочат проблеми с безопасността.

Ще бъден представен модел на есенциалната тромбоцитопения в мишки. Пациентите с есенциална тромбоцитопения имат повишен риск от тромбоза поради дисфункция на тромбоцитите. Настоящият модел би могъл да спомогне за изясняване на патогенетичния механизъм и евентуално за разработка на бъдещи терапевтични подходи. 

Бюлетин
   
   
Начало |  За нас |  Условия за ползване |  Реклама при нас |  Контакти  
© 2007 ДокБГ ООД Всички права запазени. Съдържанието публикувано в doctorbg.com е изцяло за Ваша информация и не трябва да се приема като заместител на медицинска консултация при Вашия личен лекар или друг специалист. Винаги трябва да търсите съвет от Вашия личен лекар преди да предприемете нов фитнес режим или да започнете да спазвате диета. С използването на doctorbg.com Вие декларирате че сте запознати с условията за ползване, правата и отговорностите. ДокБГ ООД не носи отговорност за съдържанието на който и да е сайт достигнат чрез външни препратки от doctorbg.com
 
Free Sitemap Generator