Начало
НачалоМедицинско образованиеМедицински университетиМедицински университет - София
Медицински университет - София

Медицинският университет - София е най-старата институция у нас за медицинско образование. Законът за създаване на Медицински факултет към Софийския унивеситет е приет през 1917 г, а на 10 април 1918 г. е изнесена първата лекция в МФ. През 1950 г. Медицинският факултет се отделя като самостоятелна структура, като през 1972 г става центърът на новосъздадената Медицинска академия. В началото на 90-те университетът се обособява като Медицински университет - София.

МУ - София включва следните факултети:

1. Медицински факултет
а) медицина:
Обучението на студентите по медицина е организирано в три етапа. Първият етап – предклиничното обучение /две години/, дава на студентите необходимите биологични и медицински знания, които представляват основа за клиничното им обучение като лекари. Вторият етап – клиничното обучение /четири години/, има за цел придобиване на познания за диагностициране и лечение на болния. След ІІІ курс обучението се извършва по циклична система, при която изпитите се полагат перманентно през учебната година, след приключване на занятията по съответната дисциплина. Третият етап- преддипломният стаж /една година/, който се провежда в университетските болници и болнични бази, има за цел прилагане на усвоените знания при леглото на болния и в ДКЦ.
Преддипломният стаж завършва с Държавни изпити по Вътрешни болести, Хирургия, Педиатрия, Акушерство и гинекология, Хигиена, Епидемиология, Инфекциозни болести, Социална медицина и Обща медицина.

б) медицинска рехабилитация и ерготерапия
Обучението е със срок 4 г. и включва теоретична и практическа подготовка за работа в екип съвместно с лекар, социален работник, педагог, психолог, логопед, трудотерапевт, медицинска сестра и всички други специалисти за активно осъществяване на медицинска рехабилитация.В курса на обучение студентите придобиват медико-биологични, хуманитарно-социални и специализирани знания в областта на кинезитерапията, масажа, апаратната физиотерапия, балнеологията, водолечението и курортологиято, ерготерапията и комуникативните дейности.

2. Факултет по дентална медицина
Обучението на студентите по "Дентална медицина" е организирано в три степени.

През първите две години студентите получават медико-биологична подготовка (първа степен). Клинико-медицинската подготовка се провежда от ІІ до Х семестър и включва профилирано обучение по общи медицински клинични специалности и специализирани дентално-медицински дисциплини (втора степен). Преддипломният стаж се извършва на цикли по Детска, Орална и Лицево-челюстна хирургия, Протетична дентална медицина, Консервативно зъболечение, Пародонтология и ЗОЛ, и Ортодонтия и завършва с държавни изпити.

3. Факултет по обществено здраве
а) медицинска сестра
б) акушерка
в) здравни грижи
г) обществено здраве и Здравен мениджмънт

4. Фармацевтичен факултет
Обучението на студентите по фармация се извършва в три степени (5 години). Първата степен цели да осигури фундаменталната подготовка на бъдещите фармацефти. Във втората степен се изучават специални фармацефтични дисциплини с цел усвояване на знания и умения за упражняване на фармацефтичната професия. Обучението се води в два профила – общ и производствен. Третата степен е преддипломен стаж, който се провежда в аптечни заведения от открит и закрит тип и във фармацефтични фирми за производство на фармацефтични стоки. Дипломирането на студентите по фармация става след успешно полагане на единен държавен изпит или защита на дипломна работа.

Дипломираните студенти от двата профила получават образователно-квалификационна степен “магистър-фармацевт”.

5. Медицински колеж
а) медицински лаборант
б) рентгенов лаборант
в) рехабилитатор
г) зъботехбика
д) помощник фармацевт
е) санитарен инспектор
ж) социален работник
з) масажист

Университетът разполага с 8 общежития - 1 в кв. Лозенец и 7 - в Студентски град.

Ректор: проф. д-р Ваньо Митев

► Важни връзки

Прием
Сайт
Студентски форум


Използвани са материали от сайта на университета

 

Бюлетин
   
   
Начало |  За нас |  Условия за ползване |  Реклама при нас |  Контакти  
© 2007 ДокБГ ООД Всички права запазени. Съдържанието публикувано в doctorbg.com е изцяло за Ваша информация и не трябва да се приема като заместител на медицинска консултация при Вашия личен лекар или друг специалист. Винаги трябва да търсите съвет от Вашия личен лекар преди да предприемете нов фитнес режим или да започнете да спазвате диета. С използването на doctorbg.com Вие декларирате че сте запознати с условията за ползване, правата и отговорностите. ДокБГ ООД не носи отговорност за съдържанието на който и да е сайт достигнат чрез външни препратки от doctorbg.com
 
Free Sitemap Generator