Начало
НачалоМедицинско образованиеМедицински университетиМедицински факултет - Тракийски университет
Медицински факултет - Тракийски университет

Медицинският факултет към Тракийски университет - Стара загора е разкрит през 1982 г, като част от тогавашната Медицинска академия. През 1995 г. факултетът влиза в състава на новосъздадения Тракийски университет.

Във факултета се обучават студенти по следните специалности:
1. Медицина
Обучението по медицина има продължителност 6 години. Издържалите държавните изпити получават образователно-квалификационна степен "Магистър" и професионална квалификация "Лекар"

Учебният план за специалността “Медицина е обновен през 2005 г. с Наредба за система за натрупване на кредити и включва 51 задължителни, и 17 свободно избираеми дисциплини. Въвеждат се и задължителни лабораторни, и практически стажове за студентите от първи до пети курс.

2. Социални дейности

„Социални дейности” – образователно-квалификационна степен „бакалавър” с професионална квалификация „Социален работник” и образователно-квалификационна степен „магистър” по „Социална работа и медиация”. Формата на обучение е редовна и задочна. Продължителността на обучението за бакалавърска степен е 4 години и за двете форми на обучение, след което обучението може да продължи за получаване на магистърска и докторска степени. Специалността e акредитирана.

3. Управление на здравните грижи

"Управление на здравните грижи" – образователно-квалификационна степен „бакалавър” с професионална квалификация "ръководител на здравните грижи и преподавател по практика в медицински колеж". Формата на обучение е редовна и задочна. За редовна форма продължителността на обучение е 2,5 години, а за задочна – 3. Специалността е акредитирана.

Реализацията на завършилите специалността може да се осъществява като: ръководители на здравни грижи в лечебни заведения за извънболнична и болнична медицинска помощ, социални заведения за деца и възрастни; завеждащ сектори в административни звена на здравеопазването и здравните отдели на общините, РЦЗ, здравно-осигурителните фондове и др.структури; ръководители на частни здравни структури по здравни грижи – профилактични, промотивни и др.; преподаватели по практика.

4. Медицинска сестра

"Медицинска сестра" – образователно-квалификационна степен „бакалавър” с професионална квалификация "медицинска сестра". Продължителността на обучение е 4 години, а формата на обучение е само редовна.

Медицинската сестра е лице с висше образование, подготвена да предпазва, поддържа, възстановява и подобрява здравето на хората и независимостта на виталните им физически и психически функции, като се съобразява с личността на всеки един от тях и техните психологически, социални, икономически и културни особености.

5. Акушерка
"Акушерка" – образователно-квалификационна степен „бакалавър” с професионална квалификация "Акушерка". Продължителността на обучението за специалността "Акушерка" е 4 г., а формата на обучение е само редовна.

Акушерката е лице с висше образование, чиято подготовка отговаря на съвременните постижения на акушеро-гинекологичната наука и практика. Работи съвместно и във взаимодействие с лекаря при здравно медицинските грижи за бременната жена, родилката, новороденото и гинекологично болната жена.

Медицински факултет разполага с 6 лекционни зали, 42 учебни зали в предклиничните катедри, 13 в клинико-диагностичните катедри и 18 учебни зали в клиничните катедри. Тези зали осигуряват 20 86 места, с обща площ 4 321 кв.м. В сградата на деканата се намират компютърна зала за обучение, както и Интернет зала за студенти. Освен това факултетът разполага и с 85 лаборатории и специализирани зали за обучение, с обща площ 2951 кв.м.

Университетската болница разполага с 366 легла, 116 болнични стаи на обща площ 3286 кв. м. УБ включва 8 операционни зали с 256 кв. м. площ и 23 консултативни специализирани кабинети.

За обучение на студентите, стажантите и специализантите се използват и намиращите се в района на Стара Загора болници, диспансери и заведения за извънболнична медицинска помощ.

Спортната база на Медицински факултет е концентрирана в два физкултурни салона, една фитнес-зала, една спортна площадка за футбол, баскетбол, волейбол, лека атлетика и един тенис-корт с олимпийски размери, закрит плувен басейн.

► Важни връзки:
Сайт.

Използвани са материали от сайта на факултета

 

Бюлетин
   
   
Начало |  За нас |  Условия за ползване |  Реклама при нас |  Контакти  
© 2007 ДокБГ ООД Всички права запазени. Съдържанието публикувано в doctorbg.com е изцяло за Ваша информация и не трябва да се приема като заместител на медицинска консултация при Вашия личен лекар или друг специалист. Винаги трябва да търсите съвет от Вашия личен лекар преди да предприемете нов фитнес режим или да започнете да спазвате диета. С използването на doctorbg.com Вие декларирате че сте запознати с условията за ползване, правата и отговорностите. ДокБГ ООД не носи отговорност за съдържанието на който и да е сайт достигнат чрез външни препратки от doctorbg.com
 
Free Sitemap Generator