Начало
НачалоМедицинско образованиеМедицински университетиМедицински университет - Пловдив
Медицински университет - Пловдив

Медицинският унивеситет в Пловдив е създаден през 1945 г. като медицински факултет на Пловдивски университет. През 1950 г. се обособява като "Медицинска академия", а през 1972 г. влиза в състава на мегаструктурата "Медицинска академия" с център София. През 1990 г МА се разпада и университетът се обособява като Висш медицински институт (ВМИ) - Пловдив. През 2002 ВМИ - Пловдив се преименува на Медицински университет - Пловдив.

Основните звена на МУ - Пловдив включват четири факултета

1. Медицински факултет

Обучението по медицина има продължителност 6 години. Издържалите държавните изпити получават образователно-квалификационна степен "Магистър" и професионална квалификация "Лекар"

2. Фармацевтичен факултет
Обучението по специалността "Фармация" има продължителност 9 семестъра или 4,5 години + 6 месеца преддипломен стаж. Формирането на изпитните оценки става на три нива - тест, писмен изпит и събеседване. По всяка дисциплина, освен оценка студентите получават и определен брой кредити. Чрез тях те реализират студентска мобилност със сродни факултети в Европа. Дипломите за завършено образование студентите получават след успешното полагане на държавни изпити пред Държавна комисия. Европейското приложение към дипломите позволява директна реализация на магистър-фармацевтите в Европейският съюз.

3. Факултет по дентална медицина (стоматология)

Продължителността на обучението по "Дентална медицина" е 5 години и половина (9 месеца преддипломен стаж). Обучението на фантоми по предклиника и работа с пациенти в клиничните дисциплини позволява отлична практическа подготовка и самостоятелна работа на студентите. Методите на преподаване и техническите средства са предпоставка за получаване на отлични знания.

Издържалите успешно държавните изпити получават образователно-квалификационна степен “Магистър” и професионална квалификация “Лекар по дентална медицина”.

4. Факултет по обществено здраве
и
5. Медицински колеж
Като държавно здравнообразователно учебно заведение, Медицински Колеж - Пловдив е основно звено в структурата на Медицински университет-Пловдив.

6. Департамент по езиково и специализирано обучение.

Обучението в МУ - Пловдив включва следните форми: аудиторни академични лекции, практическо клинично и кабинетно обучение, семинари, практики, преддипломен стаж, индивидуално обучение, научни сбирки, обсъждания, командировки на студентски научни дружества. По клиничните дисциплини в клиниките на Университетска болница (1287 легла), средно се осигуряват 1,21 легла на студент и контакт с около 38 стационарно болни за клиничното обучение на медици и стоматолози и средно 29 амбулаторни пациента годишно за студентите стоматолози.

Университетът разполага с една университетска болница - УМБАЛ "Св. Георги"

Ректор: Доц. д-р Георги Паскалев, дм

► Важни връзки:
Прием
Сайт

Използвани са материали от сайта на университета

 

Бюлетин
   
   
Начало |  За нас |  Условия за ползване |  Реклама при нас |  Контакти  
© 2007 ДокБГ ООД Всички права запазени. Съдържанието публикувано в doctorbg.com е изцяло за Ваша информация и не трябва да се приема като заместител на медицинска консултация при Вашия личен лекар или друг специалист. Винаги трябва да търсите съвет от Вашия личен лекар преди да предприемете нов фитнес режим или да започнете да спазвате диета. С използването на doctorbg.com Вие декларирате че сте запознати с условията за ползване, правата и отговорностите. ДокБГ ООД не носи отговорност за съдържанието на който и да е сайт достигнат чрез външни препратки от doctorbg.com
 
Free Sitemap Generator