Начало
НачалоМедицинско образованиеМедицински университетиМедицински университет - Варна
Медицински университет - Варна

Медицинският университет във Варна е създаден на 1 октомври 1961 г. МУ - Варна наследява Висшия медицински институт, открит с Указ на Президиума на Народното събрание на НРБ през 1961 г. От създаването на МУ - Варна досега в университета са завършили над 8300 български студенти и около 1000 чужденци от 45 страни. Медицински университет - Варна е основен научен, учебен и лечебен център в Североизточна България и Черноморието.

МУ - Варна включва в структурата си четири факултета:
1. Факултет по медицина
Факултетът по медицина към МУ - Варна обучава студенти по специалността "Медицина", като завършилите получават образователно-квалифакционна степен "Магистър". Във факултета се провежда и следдипломно обучение на докторанти, специализанти и специалисти. Факултетният съвет се състои ор 33 члена

Обучението е само редовно и се осъществява по учебен план, разработен на базата на държавните изисквания за специалността. Курсът на обучение е 6 години. Той включва 10 учебни семестъра и преддипломен стаж, по време на който се полагат държавни изпити.

Добрата подготовка на завършилите обучение в Медицински университет - Варна им предоставя възможност за професионална реализация в страната и чужбина. Завършилите, чуждестранни и български студенти, успешно приравняват дипломите си в други държави.
След завършване на пълния курс на обучение, студентите получават професионална квалификация “лекар” и придобиват образователно – квалификационна степен “магистър”.

2. Факултет по дентална медицина (стоматология)
Факултетът по дентална медицина към МУ - Варна е най-новият факултет на университета. Студентите се обучават в новопостроена сграда в най-съвременна техника

Обучението на студентите по дентална медицина е само редовно и се осъществява в три степени (6 години). През първите две години студентите получават медико-биологична подготовка (първа степен). Клинико-медицинската подготовка се провежда от II до X семестър и включва профилирано обучение по общомедицински клинични дисциплини и специална подготовка по стоматологични дисциплини (втора степен).

Преддипломният стаж (трета степен) се извършва на цикли по протетична дентална медицина; консервативно зъболечение; пародонтология и заболявания на оралната лигавица; орална и лицево-челюстна хирургия; детска дентална медицина; ортодонтия. Всеки цикъл завършва с държавен изпит. Положилите успешно държавните изпити получават професионална квалификация “лекар по дентална медицина” и образователно-квалификационна степен “магистър”.

5. Факултет по фармация
Факултетът по Фармация е създаден с решение на Народното събрание на Република България от 16 октомври 2008 год. Мисията и целта на факултета е обучение на студенти по Фармация, както и обучение на специализанти и докторанти по основните фармацевтични специалности. Интегрирането на факултета в системата на фармацевтичното образование на Европейския съюз, високото качество и всеобхватността на образователната му дейност са основни приоритети в развитието му. Това се осъществява чрез адаптираните учебни планове и програми, характеристиките им, съдържанието на предметите, формите на обучение и формите на контрол според изискванията и стандартите на Европейския Съюз.

Структурата на Факултета и комбинирането на дисциплините по катедри е подобна на съществуващата в сходни учебни звена. Тя се базира на равномерното разпределение на хорариум и персонал между отделните Катедри. Факултета по Фармация се състои от 7 катедри с фармацевтична профилираност с 17 хабилитирани преподаватели по фармацевтичните специалности и 22 - с научна степен „доктор”.

4. Факултет по обществено здраве
Факултетът по обществено здраве към МУ - Варна е създаден през 2001 г.. В него се обучават студенти по следните специалности.
а) Здравен мениджмънт за образователно-квалификационно степен “бакалавър” и “магистър”;
б) Обществено здравеопазване за образователно-квалификационна степен “магистър”;
Здравни грижи за образователно-квалификационно степен “бакалавър и магистър”;

Ректор: проф. д-р Анелия Клисарова

Важни връзки
Сайт

Използвани са материали от сайта на университета
сн. moreto.net

 

Бюлетин
   
   
Начало |  За нас |  Условия за ползване |  Реклама при нас |  Контакти  
© 2007 ДокБГ ООД Всички права запазени. Съдържанието публикувано в doctorbg.com е изцяло за Ваша информация и не трябва да се приема като заместител на медицинска консултация при Вашия личен лекар или друг специалист. Винаги трябва да търсите съвет от Вашия личен лекар преди да предприемете нов фитнес режим или да започнете да спазвате диета. С използването на doctorbg.com Вие декларирате че сте запознати с условията за ползване, правата и отговорностите. ДокБГ ООД не носи отговорност за съдържанието на който и да е сайт достигнат чрез външни препратки от doctorbg.com
 
Free Sitemap Generator