Начало
НачалоЛабораторни резултатиХематологични изследванияЛевкоцити –показатели
Левкоцити –показателиЛевкоцити – бели кръвни клетки (WBC).

    Върху броя на левкоцитите оказват влияние фактори като възраст, хранене, емоции, физическо напрежение. Наблюдават се и денонощни колебания в броя на левкоцитите. Физиологично броят на белите кръвни клетки при новородени е повишен, но започва да спада към втория ден след раждането. Повишение на левкоцитите (левкоцитоза) се среща най-вече при инфекциозни процеси, гнойни процеси, токсични въздействия, левкози и други. Намаление на левкоцитите (левкопения) може да се наблюдава най-често при вирусни заболявания, ендокринни заболявания, йонизираща радиация, въздействия от токсични и химични вещества, медикаментозни въздействия и други.

   

В нормално състояние периферната кръв съдържа следните клетки:

Щаб, пръчкоядрени клетки (St) 0 - 8%.

    Броят на тези клетки се увеличава най-често при възпалителни заболявания, нормално при бременни жени и други.

Сегментроядрени неутрофили (Sg) 51 -67 %.

    Броят на тези клетки се увеличава при бременни, при възпалителни заболявания и други.

Еозинофили (Eo) 0 - 4%.

    Увеличават се
най-често при паразитози, алергични заболявания, колагенози и други.

Базофили (Ba) 0 -1 %.

    Увеличават се
най-често успоредно с еозинофилите.

Моноцити (Mo) 4 -8 %.

    Моноцити (Mo %) - процент от броя на левкоцитите.

    Моноцити (Mo #) - в абсолютна стойност от общия брой левкоцити.

    Повишение на моноцитите (моноцитоза) се наблюдава при хронични възпаления и оздравителната фаза на възпалителни заболявания, инфекциозна мононуклеоза и други. Намаление на моноцитите (моноцитопения) се среща рядко.

Гранулоцити (Gr)

    Гранулоцити (Gr %)- процент от общия брой левкоцити.

    Гранулоцити (Gr #)- абсолютен брой от общите левкоцити.

    Увеличен брой гранулоцити се наблюдава при инфекциозни заболявания, гнойни процеси и други. Намален брой гранулоцити се наблюдава при вирусни заболявания, химични увреждания, лекарствени интоксикации, лъчеви въздействия и други.

Лимфоцити (Ly) 22 - 40 %.

    Лимфоцити (Ly %) - процентно участие към общия брой левкоцити.

    Лимфоцити (Ly #) - абсолютна стойност по отношение общия брой левкоцити.

    Повишение на лимфоцитите (лимфоцитоза) се наблюдава при вирусни заболявания, инфекциозна мононуклеоза, оздравителна фаза на остри бактериални инфекции, лимфаденити, хронични лимфолевкози и други. Физиологично повишение на броят им се наблюдава до четвъртата година у децата, при инфекциозна мононуклеоза, други вирусни заболявания, лимфна левкоза и други. Намаление на лимфоцитите (лимфопения) се наблюдава при остра фаза на бактериални инфекции, лечения с цитостатици, кортизол, лъчелечение и други.

Плазмоцити (Pl) 0 - 1%.

    Наблюдават се по-рядко, около 0,5%.

Морфология на белите кръвни клетки.

    Този показател помага за установяване на токсодегенеративни промени в белите кръвни клетки, които най-често се дължат на токсично увреждане на клетките, вследствие например силно изразен възпалителен процес, продължително приемане на даден вид медикамент (като антибиотици), предозиране на медикаменти и други.

Диференциално броене на левкоцитите (мануално).

    Автоматичното диферинциално изброяване на белите кръвни клетки дава по-пълна информация за клетките тъй като:
1. се идентифицират по-голям брой клетки (7 вида, нормално присъстващи в периферната кръв);
2. може да се установи наличие на млади клетки, които нормално не се срещат в периферната кръв;
3. може да се установи и морфологията на клетките от белия и червения кръвен ред.


www.doctorbg.com

 

Бюлетин
   
   
Начало |  За нас |  Условия за ползване |  Реклама при нас |  Контакти  
© 2007 ДокБГ ООД Всички права запазени. Съдържанието публикувано в doctorbg.com е изцяло за Ваша информация и не трябва да се приема като заместител на медицинска консултация при Вашия личен лекар или друг специалист. Винаги трябва да търсите съвет от Вашия личен лекар преди да предприемете нов фитнес режим или да започнете да спазвате диета. С използването на doctorbg.com Вие декларирате че сте запознати с условията за ползване, правата и отговорностите. ДокБГ ООД не носи отговорност за съдържанието на който и да е сайт достигнат чрез външни препратки от doctorbg.com
 
Free Sitemap Generator