Начало
НачалоМедицински стандарти
 
ЗАКОН ЗА СЪСЛОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЛЕКАРИТЕ И НА ЛЕКАРИТЕ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА(Загл. изм., ДВ, бр. 76 от 2005 г. - в сила от 01.01.2007 г.)(Обн., ДВ, бр. 83 от 21.07.1998 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2004 г.; изм., бр. 76 от 20.06.2005 г. - в сила от 01.01.2007 г., бр. 85/2005 г., изм. ДВ бр. 30, доп. ...
 
НАРЕДБА № 8 ОТ 16 МАЙ 2003 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "АЛЕРГОЛОГИЯ И КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ"ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Обн. ДВ. бр.52 от 6 Юни 2003г.Член единствен. (1) С тази наредба се утвърждава медицински стандарт "Алергология и клинична имунология&qu ...
 
ЗАКОН ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИОбн., ДВ, бр. 83 от 19.09.2003 г.Глава първаОБЩИ РАЗПОРЕДБИЧл. 1. (1) Този закон урежда условията и реда за извършване на трансплантация на органи, тъкани и клетки в хуманната медицина.(2) Не са предмет на този закон:1. кръводаряването, преливането н ...
 
НАРЕДБА № 10 ОТ 26 МАРТ 2004 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ"ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Обн. ДВ. бр.31 от 16 Април 2004г.Член единствен. (1) С тази наредба се утвърждава медицински стандарт "Диализно лечение" съгласно приложението.(2) ...
 
ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУДОтразена деноминацията от 5.07.1999 г.Обн. ДВ. бр.124 от 23 Декември 1997г., изм. ДВ. бр.86 от 1 Октомври 1999г., изм. ДВ. бр.64 от 4 Август 2000г., изм. ДВ. бр.92 от 10 Ноември 2000г., изм. ДВ. бр.25 от 16 Март 2001г., изм. ДВ. бр.111 от 28 Декември ...
 
НАРЕДБА № 10 ОТ 5 ЮНИ 2003 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "ИМУНОЛОГИЧНА ПОДГОТОВКА ПРИ ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ"ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Обн. ДВ. бр.59 от 1 Юли 2003г.Член единствен. (1) С тази наредба се утвърждава медицинският стандарт &quo ...
 
НАРЕДБА № 19 ОТ 2 АВГУСТ 2006 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "НЕРВНИ БОЛЕСТИ"ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТООбн. ДВ. бр.67 от 18 Август 2006г.Член единствен. (1) С тази наредба се утвърждава медицински стандарт "Нервни болести" съгласно приложението. (2) Д ...
 
НАРЕДБА № 24 ОТ 7 ЮЛИ 2004 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "ПСИХИАТРИЯ"ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Обн. ДВ. бр.78 от 7 Септември 2004г.Член единствен. (1) С тази наредба се утвърждава медицински стандарт "Психиатрия" съгласно приложението.(2) Дейностите ...
 
КОДЕКС НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ЕТИКАИздаден от Министерство на ЗдравеопазванетоОбн. ДВ. бр.79 от 29 Септември 2000г.ВъведениеРаздел I. - Общи положенияРаздел II. - Отношения лекар-пациентРаздел III. - Отношение между лекариРаздел IV. - Лекарска тайнаРаздел V.- ХонорарРаздел VI. - Лекарят и обществотоЗакл ...
 
НАРЕДБА № 4 ОТ 7 ФЕВРУАРИ 2003 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "НЕОНАТОЛОГИЯ"Обн. ДВ. бр.16 от 18 Февруари 2003г.Член единствен. (1) С тази наредба се утвърждава медицински стандарт "Неонатология" съгласно приложението.(2) Дейността по неонатология се осъществява при сп ...
 
1 | 2 | 3 | 4 | « първа   ‹ предишна   следваща ›   последна »  
   
Бюлетин
   
   
Начало |  За нас |  Условия за ползване |  Реклама при нас |  Контакти  
© 2007 ДокБГ ООД Всички права запазени. Съдържанието публикувано в doctorbg.com е изцяло за Ваша информация и не трябва да се приема като заместител на медицинска консултация при Вашия личен лекар или друг специалист. Винаги трябва да търсите съвет от Вашия личен лекар преди да предприемете нов фитнес режим или да започнете да спазвате диета. С използването на doctorbg.com Вие декларирате че сте запознати с условията за ползване, правата и отговорностите. ДокБГ ООД не носи отговорност за съдържанието на който и да е сайт достигнат чрез външни препратки от doctorbg.com
 
Free Sitemap Generator